crosssearch
myway.cz
Na na¹em Facebooku dennì zveøejòujeme zlevnìné zájezdy

Le Meridien Abú Dhábí

Spojené Arabské Emiráty, Abú Dhábí (zobrazit na mapì) mapa

Le Meridien Abú Dhábí hotel le¾í v krásné zahradì, pøímo u píseèné plá¾e, 90 minut jízdy od mezinárodního leti¹tì v Dubaji. Nedaleko hotelu je nìkolik nákupních center, pomìrnì blízko je historické centrum Abú Dhábí, 15 minut jízdy od hotelu se nachází výstavi¹tì, golfové...

Koneèná cena za osobu od: 32 595 Kè Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Le Meridien Abú Dhábí

  • velmi hezký hotel le¾í v krásné zahradì, pøímo u píseèné plá¾e, 90 minut jízdy od mezinárodního leti¹tì v Dubaji. Nedaleko hotelu je nìkolik nákupních center, pomìrnì blízko je historické centrum Abú Dhábí, 15 minut jízdy od hotelu se nachází výstavi¹tì, golfové høi¹tì je pouze 10 minut jízdy od hotelu. Hotel Le Meridien Abú Dhábí nabízí 240 pokojù.

Vybavení hotelu

  • 12 restaurací, 3 bary, 2 bazény, fitness centrum, sauna, láznì, konferenèní místnost, 24 hodinový servis, pùjèovna vozidel

Plá¾

  • plá¾ s jemným pískem

Zábava a sport

  • vodní sporty, 2 tenisové kurty, 2 squashové kurty, plá¾ový volejbal, stolní tenis

Stravování

  • snídanì formou bufetu, veèeøe za pøíplatek, mo¾nost stravování a la carte v hotelové restauraci

Vybavení pokojù

  • koupelna s WC, klimatizace, fén, telefon, TV, rádio, trezor, minibar, mo¾né ubytování 2 dospìlých a 2 dìtí do 12 let na pøistýlce
Poloha

Pøehled termínù

Seøadit podle: data | ceny

Z nabídky dal¹ích hotelù

Doporuèit dovolenou? Napi¹te nám - Kontakty
Máte dotazy? Zavolejte nám      777 080 000