crosssearch

Španělsko Španělsko - Santiago de Compostela

SANTIAGO de COMPOSTELA - Vedle Říma a Jeruzaléma je Santiago nejvýznamnějším křesťanským poutním místem. Kdysi bylo Santiago hlavním městem Galície a ve středověku plnilo roli důležité hráze proti muslimské invazi. Patron města Svatý Jakub neboli Santiago byl také patronem španělské rekonquisty. Dominantou města kam směřují kroky nejen všech poutníků, ale také všech návštěvníků je nádherná katedrála. Obdivuhodná románská katedrála byla postavena v 12. století. Barokní přestavba pocházející z 18. století původní vzhled katedrály zakrývá, přesto je to však stále jeden z nejdokonalejších výtvorů románského sakrálního stavitelství. Pod hlavním oltářem se údajně nachází hrob apoštola Jakuba. Podle legendy Svatý Jakub šířil ve Španělsku evangelium. Když se roku 44 vrátil do Palestiny nechal ho Herodes setnout. Po mučednické smrti jeho následovníci tajně převezli tělo do Španělska aby ho zde u Compostely pohřbili. Až do roku 813 bylo místo i mramorová hrobka zapomenuto. Tehdy poustevník spatřil na místě apoštolova hrobu tajemnou záři a papež vyhlásil Santiago za svaté město. Nad hrobem byla vystavěna bazilika a později katedrála. Relikvie jsou dnes uchovávány v kryptě na místě, kde byly objeveny. Nad hlavním oltářem se nachází socha Sv. Jakuba oblečená do stříbra a drahokamů. Středověká svatojakubská pouť ve znamení mušle je cestou pokání, kterou absolvují věřící již po dlouhá staletí. Naplnění spatřuje především v dosažení cíle a duševní očistě na strastiplné cestě. Dlouhé roky poutí daly vzniknout celé infrastruktuře a trasa poutě byla již odedávna dobře organizována. Po cestě byly ubytovny, nemocnice, kostely a katedrály po cestě naplňovaly nejen duchovní ale i praktické potřeby poutníků. Bohaté řády zde zřizovaly kláštery, které mohly putníkům poskytnout zabezpečení. Na této trase vyrostlo mnoho prosperujících měst právě díky proudu poutníků. Budování impozantních katedrál v Burgosu a Leónu souviselo také právě se Svatojakubskou cestou.

La Coruňa - správní město Galicie na úzkém poloostrově obklopeném dvěma zálivy a nádhernými plážemi; Herkulova věž (jediný dochovaný a dodnes funkční antický maják ze 2. st., 104m, rozhledna); prohlídka přístavních bulvárů Av. de los Cantones a Av. Marina historické jádro města, pevnost San Antón (ext.)

Betanzos - středověké městečko se zachovalými domy a částí městského opevnění. Nachází se zde jeden z nejzajímavějších galicijských gotických kostelů - kostel sv. Františka.

Braga - hlavní město severoportugalského kraje Minho na řece Este. Městu dominuje katedrála Sé. Mezi další významné památky patří původní biskupský palác Antigo Paco Episcopal.

Guimaráes - historické město s původním opevněným klášterem, s kostelem sv. Miguela z 12. stol., s šlechtickým palácem z 15. stol. Paco dos Duques de Braganca.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny | názvu
Žádný vyhovující zájezd nebyl nalezen.

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000