crosssearch

Velký okruh Anglií a Skotskem s návštěvou Orknejí

Poznávací zájezdy, Velká Británie

Londýn | Nottingham | York | Jedburgh | Dryburgh | Edinburgh | Inverness | Orkneje | Kirkwall | Loch Ness | Loch Lommond | Glasgow | Stratford upon Avon | Cambridge

Konečná cena za osobu od: 33 990 Kč Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Trasa zájezdu

Londýn | Nottingham | York | Jedburgh | Dryburgh | Edinburgh | Inverness | Orkneje | Kirkwall | Loch Ness | Loch Lommond | Glasgow | Stratford upon Avon | Cambridge

Program zájezdu

1.den: V odpoledních hodinách odlet z Prahy do Londýna, kde je na programu návštěva areálu Královské astronomické observatoře v Greenwich. Volno k prohlídce areálu s nezbytnou fotografií na nultém poledníku. Odjezd na nocleh v oblasti Northamptonu.

2.den: Po snídani odjezd do Nottinghamu, jehož symbolem je lidový hrdina Robin Hood, kdysi domovem v proslulém lese Sherwood. Robinova socha je pod hradbami hradu: možnost krátké prohlídky a vycházka po městě proslulém krajkářským uměním. Pokračujeme do Yorku v severní Anglii, jehož dějiny jsou bez nadsázky dějinami země. Zde navštívíme velkolepou gotickou katedrálu a poté odjedeme do místa ubytování v okolí Newcastle. Nocleh.

3.den: Dnes nás po snídani čeká návštěva ­Jedburghu, rázovitého městečka s typickou skotskou architekturou, s impozantními zříceninami Jedburgh Abbey. V krátkém volnu lze dojít i k domku, kde pobývala Marie Stuartovna. Pokračujeme do opatství Dryburgh Abbey, jehož romantické ruiny jsou místem posledního odpočinku Waltera Scotta. Následuje prohlídka Edinburghu, kde se zastavíme na hradě a projdeme městem po Královské míli, na níž se nachází katedrála St. Giles a na jejím konci skotská rezidence britské královny, palác Holyroode. Odjezd do místa ubytování v okolí Edinburghu, nocleh.

4.den: Po snídani odjedeme na prohlídku nádherného zámku Blair Athol s překrásným okolím, odkud budeme pokračovat do jedné z četných skotských palíren whisky, kde originální whisky můžeme nejen ochutnat, ale i zakoupit. Následuje zastávka v Inverness a poté jízda typickou skotskou krajinou s pastvinami a kamennými zídkami do Thursa. Ubytování v okolí, nocleh.

5.den: Výjimečný den, kdy se po snídani vydáme k trajektu na Orkneje, skupinu 17 ostrovů a desítek skalisek v Severním moři. Podnebí je tu drsné, ale přesto to bylo místo obydlené už v prehistorii. Po 45 minutové plavbě si na ostrovech prohlédneme několik lokalit UNESCO, mj. neolitické sídliště Skara Brae, Ring of ­Brodgar - sluneční kruh vyskládaný ze vztyčených kamenů a ohromující menhiry u vesnice Stennes. Krátce zastavíme i v Kirkwalu, hlavním městě ostrovů s normanskou katedrálou, Stromnes - nejvýznamnější přístav s Italskou kaplí, postavenou válečnými zajatci za II.světové války. Návrat do místa ubytování, nocleh. V případě špatného počasí či změny plavebního řádu trajektů si Čedok vyhrazuje právo s ohledem na tyto skutečnosti program tohoto dne upravit.

6.den: Po snídani se vracíme podél romantického pobřeží k Inverness do Dumnadrochitu, kde zastavíme na krátkou vycházku kolem jezera. Dalším jezerem je dodnes tajemné Loch ­Ness s informačním centrem o proslulé "Nessie" a poté pět zdymadel na Kaledonském ­průplavu, vždy plném motorových člunů i plachetnic. K zamyšlení je zastávka u pomníku britských Commandos pod nejvyšší horou Británie, Ben Nevis (1343 m n.m.). Kolem největšího skotského jezera Loch Lommond dojedeme do Glasgow, v jehož okolí je dnešní nocleh.

7.den: Po snídani krátká prohlídka Glasgow, historického města s katedrálou sv. Munga, nejkrásnější stavbou svého druhu ve Skotsku a náměstí sv. Jiří se sochami významných osobností skotských dějin. Dále projedeme přírodní rezervací Lake District s deseti nádhernými jezery ledovcového původu, s krátkou vycházkou u jezer Derwentwater a Bownes. Krátká zastávka u Hadriánova valu. Odjezd do místa ubytování v okolí Coventry, nocleh.

8.den: Dnes po snídani zamíříme do rodiště Williama Shakespeara, Stratfordu on Avon. Procházka po půvabném městečku s hrázděnou architekturou, možnost návštěvy spisovatelova rodného domku. Pokračujeme k individuální prohlídce Cambridge, nádherného a hlavně významného univerzitního města, jehož počátky spadají až do doby římské, a odtud do Londýna, kde je dnes ubytování a nocleh.

9.den: Po snídani individuální prohlídka Londýna, kde lze navštívit Tower s korunovačními klenoty, projít se po Tower Bridge, prohlédnout si křižník Belfast, obdivovat moderní architekturu nábřeží či se vypravit do zrekonstruovaných doků, kde Canada Tower je svými 250 metry nejvyšší budovou Británie. Určitě je třeba vidět Westminsterské opatství, královský ­palác, legendární Downing Street, Hyde park a pomník admirála Nelsona na Trafalgarském náměstí. Pohodovou prohlídku města umožní zakoupení jízdenky na vyhlídkový patrový autobus, jež zahrnuje i krátkou plavbu po Temži. Pro ty, kteří se do Londýna vracejí, může být cílem Britské muzeum nebo Millenium House. V odpoledních hodinách odlet do Prahy.
Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 30 osob. Změna programu dle aktuální situace vyhrazena.

Cena zahrnuje:

• leteckou dopravu v turistické třídě
• 8 noclehů se snídaní v hotelu ***
• autokarovou dopravu v místě
• průvodce
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:

• vstupy do objektů cca 50–100 GBP

Fakultativní služby:

• příplatek za jednolůžkový pokoj 8.090,- Kč
• jízdenka na vlak Pendolino Ostrava-Praha-Ostrava 490,- Kč (při nákupu zájezdu do 31.1.2009 tato služba zdarma), více informací na str. 1

Pojištění:

• základní pojištění léčebných výloh 175,- Kč
• komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna (limit plnění storna 30 tis. Kč) 295,- Kč
• komplexní cestovní pojištění vč. rozšířeného storna (limit plnění storna 80 tis. Kč) 695,- Kč

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000