crosssearch

Turecko - Řecké divy světa

Poznávací zájezdy, Turecko

Dalaman • Marmaris • Knidos • Rhodos • Pamukkale • Hierapolis • Slavičí vrch • Efes • Kusadasi • Samos • Didyma • Milet • Priene • jezero Bafa • Bodrum • Kos • Dalyan • Kaunos...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Trasa zájezdu

Dalaman • Marmaris • Knidos • Rhodos • Pamukkale • Hierapolis • Slavičí vrch • Efes • Kusadasi • Samos • Didyma • Milet • Priene • jezero Bafa • Bodrum • Kos • Dalyan • Kaunos • Dalaman

Program

1.den: dle letového řádu odlet z Prahy do Dalamanu, transfer na ubytování v letovisku Marmaris, nocleh.

2.den: po snídani odjezd do starověkého řeckého města Knidos. Obdivovat zde můžete dva velké kostely a agoru, které byly vybudované v době Byzantské říše, chrám Afrodity a Dionýsa a dále pak pozůstatky divadla z helenistického období, které mělo tehdy kapacitu až 4500 osob. Město zbohatlo díky obchodu s vínem a sjížděli se sem obdivovatelé z celého starověkého světa, aby mohli spatřit první nahou sochu Afrodity, kterou vytesal nejznámější řecký sochař Praxiteles. Možnost koupání v křišťálových vodách Egejského moře. Návrat na nocleh do Marmarisu.

3.den: snídaně, individuální pobyt u moře v Marmarisu nebo možnost fakultativního lodního výletu na řecký ostrov Rhodos. Prohlídka hlavního města Rhodos, kde kdysi stával Rhodský kolos, bronzová socha boha Hélia - jeden ze sedmi divů starověkého světa, patřící do seznamu unikátních starověkých staveb v oblasti Středozemního moře. Bohatá historie tohoto města se starými kamennými domy a úzkými uličkami kontrastuje s moderní hotelovou zástavbou, tavernami, bary a obchůdky podél pobřežních promenád. Návrat trajektem zpět do Marmarisu na večeři a nocleh.

4.den: po snídani přejezd na prohlídku Pamukkale, mohutných vápencových teras s termální vodou, zvaných též ,,bavlněný zámek". Prohlídka antického města Hierapolis, které využívalo léčivých účinků vody z Pamukkale. Město je známé největší nekropolí v Malé Asii. Návštěva manufaktury na výrobu ručně vázaných koberců. Nocleh v okolí Pamukkale.

5.den: po snídani odjezd do Efesu, nejvyhledávanější turistické atrakce a zároveň nejzachovalejšího antického města na světě. Zde uvidíte vše, co patřilo k životu antického města - nádherně zachovalé zbytky lázní, kolonády, chrámy, agoru, největší divadlo antického světa, světoznámou Celsovu knihovnu a hlavně další ze sedmi divů světa, Artemidin chrám známý též jako Artemision, který byl vybudován kolem roku 550 př. n. l. na pobřeží Malé Asie. Po prohlídce tohoto starověkého města pokračování do hor ke Slavičímu vrchu s domkem, kde údajně žila a zemřela Panna Marie. Odjezd na ubytování do Kusadasi.

6.den: snídaně, individuální volno v letovisku Kusadasi. Fakultativně možnost výletu na další z řeckých ostrovů Egejského moře, tentokrát Samos, rodiště proslulého antického matematika a filozofa Pythagora. Trajektem návrat na večeři a nocleh v Kusadasi.

7.den: po snídani odjezd na jih od Kusadasi, kde navštívíme archeologické lokality slavných jónských městských států Priene, Milet a Didyma. Na pobřeží Egejského moře leží prastaré kultovní místo Didyma. Dnešní pozůstatky chrámu z helénské doby vás ohromí svou velikostí. V antických dobách zde byl vybudován úžasný Apollonův chrám, ve kterém sídlila stejně významná věštírna jako v Delfách. Původní chrám byl zničen Peršany roku 494 př. n. l. Stavba nynějšího chrámu započala až v době vlády Alexandra Velikého. Hlavním mecenášem byl nedaleký Milet, neboť poutníci přinášeli zlato i do jeho pokladen. Z Didymy do Miletu vedla posvátná cesta dlouhá 16,6 km, vyzdobená sochami. Milet byl původně námořním přístavním městem. Dnes leží pozůstatky města daleko od zálivu zaneseného řekou Menderes. Nejmohutnější a nejlépe dochovanou stavbou je divadlo, nad nímž stojí byzantská pevnost. Jižní agora byla s plochou 33 000 m2 největším tržištěm v antickém světě. Staré antické město Priene mělo stejný osud jako Milet a mnoho jiných měst v Malé Asii. Bylo založené jónskými Řeky na začátku 1. tisíciletí př. n. l. V 6. st. př. n. l. bylo dobyto Peršany a obnoveno Alexandrem Velikým. Zříceninám dominuje divadlo umístěné pod mohutnou skálou a s nádherným výhledem po okolní krajině. Od něj je také patrné přísně pravoúhlé uspořádání ulic města. Zastávka u jezera Bafa. Přejezd na večeři a nocleh do Bodrumu.

8.den: po snídani následuje dopolední prohlídka města Bodrum, kde stával další ze sedmi divů bývalého antického světa - Mausoleum, monumentální hrobka kárského krále Mausola. Bodrum, dřívější Halikarnassos, byl také místem narození ,,otce dějin" Hérodota. Typickým panoramatem města jsou staré větrné mlýny a johanity vybudovaný hrad svatého Petra tyčící se nad bodrumským přístavem s jachtami a rušnou promenádou. Svými bílými domky Bodrum připomíná spíše řecká městečka. Odpoledne návštěva tradiční turecké vesničky včetně prohlídky místní školy a mešity. Večeře a nocleh v Bodrumu.

9.den: snídaně. Tento den můžete strávit odpočinkem a koupáním v moři v letovisku Bodrum anebo se fakultativně vypravit opět do Řecka, na ostrov Kos, který je znám jako rodiště zakladatele medicíny Hippokrata. Hlavní město Kos bylo v historii ovlivněno mnoha kulturami, byli to Řekové, Římané, později johanité, Turci a Italové. Velkou část podél přístavu zabírá mohutná pevnost johanitů. Přibližně 4 km od hlavního města se nachází významná památka řecké kultury, Asklepion, která byla objevena teprve v minulém století. Návrat trajektem na večeři a nocleh v Bodrumu.

10.den: po snídani následuje cesta nádhernou přírodní scenerií s bezpočtem zátok, poloostrůvků a přírodních pláží až k Dalyanu. Po proudu této řeky uvidíte spoustu unikátních skalních hrobek, jež byly součástí antického města Kaunos. Lodí se dostanete až k pláži Iztuzu, kam klade vajíčka ohrožená želva kareta obecná. Po koupání v bahenních lázních se vydáte na ubytování v okolí Dalyanu.

11.den: dle letového řádu transfer na letiště v Dalamanu a odlet zpět do Prahy.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000