crosssearch

Orient Express Bodrum

Poznávací zájezdy, Turecko

Bodrum - Bursa - Istanbul - Canakkale - Pergamon - Pamukkale - Hierapolis - Kusadasi - Efes - Didima - Priene - Miletos - Bodrum. 8denní poznávací zájezd, kombinovaný s pobytem u moře.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Bodrum - Bursa - Istanbul - Canakkale - Pergamon - Pamukkale - Hierapolis - Kusadasi - Efes - Didima - Priene - Miletos - Bodrum

8denní poznávací zájezd; kombinovaný s pobytem u moře

Program

Den 1: Praha - Bodrum

Odlet z Prahy; po příletu do Bodrumu transfer do hotelu; večeře; ubytování a nocleh

Den 2: BODRUM - BURSA - ISTANBUL

Po snídani odjezd do Istanbulu. Cestou návštěva Zelené mešity a Zeleného mauzolea Burse; které jsou klenotem islámské architektury z mramoru a fajánse. Po obědě pokračování cesty do Istanbulu a přeplutí trajektem přes Marmarské moře. Ubytování v Istanbulu; večeře a nocleh.

Den 3: Istanbul

Po snídani celodenní prohlídka města: Navštívíte Chrám Boží moudrosti - proslavenou Haghiu Sofiu; která byla postavena původně císařem Konstantinem v roce 326 a po podstatném rozšíření a přebudování císařem Justiniánem v roce 548 se stala největším svatostánkem tehdejšího křesťanského světa. Po dobytí Konstantinopole muslimy byly k budově přistaveny minarety a Haghia Sofia sloužila jako mešita. Dnes je zde muzeum a i když 14 století zanechalo na budově své stopy; interiér ohromného dómu na Vás jistě zapůsobí. Poté následuje návštěva elegantní mešity sultána Ahmeta neboli Modré mešity s jejími 6 minarety a nádhernými vnitřními keramickými obklady. Dopolední prohlídku završíte návštěvou Hippodromu; kterému dominuje 20 m vysoký egyptský obelisk z doby faraóna Tutmose III a fontána darovaná roku 1898 německým císařem Vilémem II. Po obědě věnujete odpolední program prohlídce paláce Topkapi; který býval sídlem osmanských sultánů. Palác postavil jako své letní sídlo sultán Mehmet II v roce 1468; Sulejman Nádherný jej rozšířil a palác byl používán až do roku 1855; kdy se rezidencí sultánů stal palác Dolmabahce. Den zakončíte návštěvou vyhlášeného Velkého bazaru. Večeře; nocleh.

Den 4: Istanbul - Gelibolu - Canakkale

Po snídani odjezd z Istanbulu do Canakkale; které po staletí bylo místem; kde se překračovala Dardanelská úžina. Perský král Xerxes vykonal jedno z prvních tažení na evropskou půdu právě zde v roce 481 př.n.l. Alexandr Veliký zde překročil úžinu opačným směrem o století a půl později. Necelých 90 km jižně se nachází pozůstatky bájné Tróje a také centra starověké vzdělanosti - Assosu; kde mj. vyučoval nejznámější Platónův žák Aristoteles. Ubytování; večeře a nocleh v Dikili nebo v Pergamonu.

Den 5: Pergamon - Pamukkale

Po snídani prohlídka pozůstatků starověkého Pergamonu; jehož monumentální Akropole bývala helénistickým centrem celé zdejší oblasti. Jen zdejší vyhlášená knihovna obsahovala přes 200.000 svitků. Uvidíte i chrámy Trajána; Dionýsia; Chrám bohyně Athény; Diův oltář; Démertriovu svatyni; stupňovité Gymnázium; Agoru a v neposlední řadě také divadlo Hieron; jehož stupňovité hlediště je nejpříkřejší v celé Anatoliai a je pravým divem architektury. Zdejší Akropole hrála významnou roli i v prvních letech křesťanství za Římské říše. Jeden ze sedmi křesťanských chrámů Zjevení leží právě zde. Je jím tzv. Rudá bazilika; původně chrám boha Serapse a později byzantinský chrám.

Pozdě odpoledně odjezd z Pergamonu. Ubytování; večeře a přenocování v Pamukkale nebo Denizli.

Den 6: Pamukkale - Hierapolis - Kusadasi - Efes

Po snídani prohlídka pozůstatků starověkého lázeňského města Hierapolis; které bylo založeno pergamonským králem ve 2. stol. př. n.l. Nacházejí se zde pozůstatky velkolepé nekropole; kostelů; chrámů; amfiteátrů a samozřejmě i lázní. Po prohlídce odjezd do Kusadasi. Cestou oběd. Následuje odpolední prohlídka Efesu; nejzachovalejších pozůstatků antického města na území Turecka a kdysi 3. největšího města Římského impéria. V Turecku jsou sice lépe zachovalá divadla a vetší chrámy; ale zde se dochovalo celé velké a důležité město a i s malou dávkou fantazie si můžete velmi dobře představit život obyvatel tohoto města. Chrám zdejší patronky - bohyně Artemis; byl považován za jeden z antických sedmi Divů světa. Uvidíte amfiteátr; kde mohlo sledovat představení až 28.000 diváků; působivé budovy; fontány; chrámy a zrekonstruovanou Celsovu knihovnu. Ubytování; večeře a nocleh v Kusadasi nebo v Selcuku.

Den 7: Didima - Priene -Miletos

Jde o tři antická města v okolí Bodrumu; které lze navštívit v jeden den a seznámit se tak z historií letoviska; v němž trávíte svoji dovolenou. Priene bylo vzorovým iónským městem; kterému vévodil chrám bohyně Athény; jehož 5 sloupů nedávno archeologové znovu vztyčili. Mílét byl centrem storařecké filozofie; jež sláva dosáhla vrcholu v 6 století před naším letopočtem. Pocházejí odtud známí řečtí filozofové Thales Mílétský nebo Hippodamus. Dnes lze obdivovat divadlo s kapacitou 10 000 diváků nebo Faustiny lázně. Didyma byla nejproslulejší věštírna starořeckého světa na území Malé Asie. Gigantická stavba Apolónova chrámu měřila 180 x 60 m a byla pokládána za 8. div světa. Její rozměry i elegance dodnes ohromí každého milovníka antiky. Ubytování; večeře a nocleh v pobytovém hotelu v oblasti Bodrum.

Den 8-10/11: Bodrum

Pokračování pobytu v hotelu v oblasti Bodrum.

Den 11/12: Bodrum - Praha

Po snídani transfer na letiště; odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000