crosssearch

Okruh Tureckem - krása Orientu - cesta tam autobusem, zpět letecky

Poznávací zájezdy, Turecko

Edirne - Dardanely - Trója - Ayvalik - Pergamon - Selçuk - Efes - Didyma - Milét - Kuşadasi - Afrodisias - Pamukkale - Hierapolis - Bursa - Istanbul

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Okruh Tureckem - krása Orientu

cesta tam busem, zpět letecky


1. den zájezdu Odjezd z ČR v dopoledních hodinách - směr Slovensko, Maďarsko, Srbsko.


2. den zájezdu Dopoledne příjezd do Edirne. Ubytování v hotelu. EDIRNE - město nazývané „brána Orientu“, bývalé hlavní město osmanské říše a dokonalý začátek naší cesty po Turecku - překrásná Selimiye Camii - Selimova mešita, Eski Cami - Stará mešita, Edirnské muzeum s úžasnou archeologickou sbírkou, Mešita se třemi galeriemi – Üçserefeli Cami. Návštěva bazarů, večerní město, nocleh.


3. den zájezdu Odjezd k průlivu DARDANELY - přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie, cesta do starodávné TRÓJE k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Odjezd do AYVALIKU na ubytování. Pobřežní rybářské městečko, centrum výroby olivového oleje, atmosféra zašlých časů, kamenné domy a městské mešity prozrazují řecký pravoslavný původ a končí zde svou plavbu i lodě z řeckého ostrova Lesbos.


4. den zájezdu Návštěva velkolepé akropole PERGAMON shlížející z návrší na novodobou Bergamu se řadí k nejpůsobivějším památkám v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol.př.n.l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné lékařské centrum - Asclepiův chrám. SELÇUK - mohutné rozvaliny byzantské pevnosti a krásná stará bazilika sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana, odjezd na ubytování.


5. den zájezdu Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES, bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa - Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavičí vrch - místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. DIDYMA - slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu, MILÉT- významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. Ubytování v oblasti KUŞADASI.


6. den zájezdu Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku - AFRODISIAS - areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. PAMUKKALE – prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“ - UNESCO. HIERAPOLIS – bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. Návrat na ubytování.


7. den zájezdu Průjezd historickým městem BURSOU kolem Marmarského moře do ISTANBULU, města protnutého Bosporskou úžinou a posetého kopulemi a minarety. Ubytování a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu.


8. den zájezdu ISTANBUL - celodenní prohlídka města s úžasnou romantickou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet – na místě starého byzantského sídliště. Tady je „starý Istanbul“- památka UNESCO. Aya Sofya – nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita, Hippodrom, Yerebatanská cisterna – část starodávného akvaduktu a vzrušující návštěva Velkého bazaru – Kapalı Çarşı, spletité středověké centrum, kde je 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Návrat na ubytování v Istanbulu.


9. den zájezdu Dopoledne dokončení prohlídky ISTANBULU vč. paláce Topkapi, plného uměleckých pokladů. Odpoledne, dle letového řádu, transfer na letiště a odlet do Prahy.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, leteckou přepravu zpět Istanbul - Praha, transfer na letiště, trajekt přes Dardanelskou úžinu, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 3 000 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč str. 2 katalogu

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000