crosssearch

Pěší turistika ve stínu Matterhornu

Poznávací zájezdy, Švýcarsko

Curych | Gruyeres | Grächen | Täsch | Zermatt | Matterhorn | Gornergrat | Saas Fee | Andermatt | Brunnen

Konečná cena za osobu od: 8 490 Kč Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách na hranice se SRN.

2.den: Pokračujeme non-stop jízdou přes území SRN do Schaffhausenu a k návštěvě Rýnského vodopádu, nej - mohutnějšího vodopádu na kontinentu. Procházka podél vodopádu od bývalého hradu Worth až k dominantě nad vodopádem zámku Laufen, odkud se nám otevřou nezapomenutelné scenérie divokých vod. Dále navštívíme Curych, největší město konfederace, kterému dominuje mohutná dvouvěžová stavba velechrámu, která je též v městském znaku. Po individuální prohlídce města, kde jistě nevynecháme procházku po jezerní promenádě či mondénní Bahnhofstrasse, navštívíme Gruyeres, vesnici, kde se v 15.století zastavil čas. Vracíme se zde skoro do atmosféry středověku. Po dálnici kolem Ženevského jezera a údolím Rhóny dojedeme do Vispu a dále Matternským údolím pokračujeme do Grächenu, romantického vysokohorského střediska zimních sportů ve výšce skoro 1600 m. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.

3.den: Sjedeme do Matternského údolí a pokračujeme k návštěvě dalšího významného střediska zimních sportů Saas Fee, sevřeného ve skalním kotli ve výšce 1800 m. Výjezd lanovkou do říše věčného sněhu na Mittelallalin do výšky 3500 m, kde je známá otočná kavárna. Pokračujeme po sněhovém poli a malém hřebínku na vyhlídku Přední Allalin, odkud teprve můžeme vychutnat kouzlo skalního kotle, kde je Saas Fee uzavřeno. Je možno též navštívit ledovcovou jeskyni v ledovci Allalinu. Metroalpinem se vrátíme na mezistanici Felskinn, odkud po ledovci a sněhovém poli dojdeme na Britaniahütte. Po této nepříliš náročné tůře se vrátíme do údolí a pokračujeme k Matmarkskému jezeru, další malebné lokalitě Walliských Alp. Při dobrých časových podmínkách možnost nenáročného výletu kolem jezera. Návrat do hotelu v podvečerních hodinách. Večeře, nocleh.

4.den: Po snídani vyjedeme lanovkou pod Seetalhorn. Výstup do sedla pod vrcholem, odkud se otevře nádherné kruhové panorama na Walliské i Bernské Alpy, za dobré viditelnosti je odtud vidět Jungfrau a Mönch, na druhé straně hory skupiny Monte Rosy a Matterhorn. Sejdeme zpět a pokračujeme suťovým polem pod Wannenhorn – nenáročný výstup na vrchol k dalším zajímavým sceneriím. Sestup na Hannigalp. Zde můžeme strávit jistě nejednu příjemnou chvilku při posezení na terase restaurace, kdy při místních specialitách můžeme vychutnat též krásný pohled na Matterhorn. Návrat do Grächenu lanovkou. Večeře, nocleh.

5.den: Po snídani odjezd do Täsche. Ozubnicovou železnicí pokračujeme do Zermattu (jízdné cca 14,- CHF není v ceně) a dále projdeme městem k lanovce ve Winkelmattenu. Výjezd na Schwarzsee do výšky 2550 m. Pěšky pokračujeme náročnější túrou k návštěvě Hornlihütte na Matterhornu ve výšce 3260 m. Zpět pokračujeme suťovým polem a dále přes vyhlídkovou restauraci Stafelalp a romantickou vesničku Zmutt přitisknutou k úbočí hory nad řekou Mattern. Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.

6.den: Po snídani sjedeme do údolí Rhóny a pokračujeme k návštěvě Rhónského ledovce v průsmyku Furka. Po průjezdu tímto průsmykem se zastávkou na vrcholu dojedeme do srdce alpské pevnosti, města Andermattu, sevřeného třemi průsmyky. Nevšední atmosféru tohoto místa spolu s nádhernými pohledy na divokou krásu hor, chránících toto místo, můžeme plně vychutnat teprve poté, co vyjedeme lanovkou na Gemmstock, do výšky skoro 3000 m, odkud se nám otevře toto horské zátiší v celé své kráse. Kolem Ďáblova mostu a pomníku Suvorova dojedeme do Göschenenu a krátce se zastavíme k individuální prohlídce v romantickém lázeňském městečku Brunnen, ležícím na břehu Vierwaldstättského jezera. Pokračujeme směrem na Bregenz a kolem Mnichova jen s bezpečnostními zastávkami zpět do ČR.

7.den: Příjezd v ranních hodinách.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000