crosssearch

Perly severního Švýcarska

Poznávací zájezdy, Švýcarsko

Vaduz | Einsiedeln | Curych | Rýnský vodopád | Kostnice | Luzern | Engelberg | Mt. Titlis | Brunnen | Bern | Affoltern | Basilej

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z Prahy směrem na Plzeň a se zastávkou na odpočívadle Svatá Kateřina pokračujeme kolem Mnichova a Bregenzu do Švýcarska. První naší zastávkou je Vaduz, kde je možno kromě malebného centra tohoto městečka navštívit muzeum se sbírkami Lichtenštejnů nebo muzeum známek, které tento stát během svojí historie vydal. Dále se zastavíme v Einsiedelnu, světoznámém klášteře předhůří Alp, kde se udály první rozhovory vedoucí ke konci třicetileté války. Budovy kláštera a klášterního kostela, mistrovské dílo Caspara Mosbrugera z Au, jsou považovány za nejkrásnější barokní stavbu Švýcarska. Po návštěvě klášterního kostela s nádherným interiérem plným mistrovských maleb a fresek a krátké procházce veřejnosti přístupnou částí klášterního areálu se známým hřebčínem pokračujeme do místa ubytování v Lungernu. Večeře, nocleh.

2. den: Po snídani navštívíme Curych, největší město Švýcarska se známým minstrem, jehož dvě věže jsou ve znaku města, krásnou promenádou při řece Limat, známým Frauenminstrem s Chagalovými vitrážemi, kostelem Sv.Petra s největším hodinovým ciferníkem na světě, či mondénní Bahnhofstrasse, plnou butiků a bank. Po individuální prohlídce pokračujeme k Rýnskému vodopádu, nejmohutnějšímu vodopádu na kontinentě, kde si uděláme krátkou (cca 1,5 km) procházku kolem vodopádu. Pokračujeme do městečka Stein am Rhein, plného historických hrázděnek a malovaných domů a program dne zakončíme v Konstanz (Kostnici), kde uvidíme slavný kupecký dům, kde se odehrávalo konkláve vybírající v době církevního schizmatu nového papeže, slavnou jezerní promenádu i Husův kámen na místě, kde byli upáleni Jan Hus a Jeroným Pražský. V podvečerních hodinách návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.

3. den: Po snídani budeme poznávat krásy Vierwaldstätterského jezera. Nejdříve podél jezera pojedeme ke Stans a odbočíme do Engelbergu, odkud lanovkou s otáčivou kabinou (jízdné není v ceně) vyjedeme na vrchol Titlis. Po návratu pokračujeme k návštěvě Luzernu, města na Vierwaldstätterského jezeře, které se může pochlubit slavným Kapellenbrücke (Kapličkovým mostem), nejpověstnější mostní konstrukcí Švýcarska, která se stala jeho symbolem. Za zmínku stojí i největší Obří hrnec na světě v místním muzeu, poblíž něhož je i památník švýcarských gardistů, romantická promenáda při jezeře či hradby, kterým vévodí sedm věží. Po individuální návštěvě městského centra navštívíme lázně Brunnen, kde se nachází nejkrásnější promenáda na Vierwalderstatském jezeře a odkud v případě dobrých časových podmínek navštívíme lodí slavnou louku u Rütli, kde byla podepsána představiteli kantonů Uri, Schwyz a Unterwalden 1.8.1291 smlouva o věčném spojenectví, která je považována za vznik Švýcarska. Po návratu zpět do Brunnenu pokračujeme dále do místa ubytování, večeře, nocleh.

4. den: Po snídani pojedeme kolem jezera a odbočíme do údolí zdvihajícího se k nevysokému Brunnigpassu. Z Lungernu vyjedeme lanovkou (jízdné není v ceně) na vyhlídku Schoenbühl, odkud se otevírá nádherné 360 stupňové panorama. Po překonání průsmyku a kolem Brienzského a Thunského jezera dojedeme do Bernu, města loubí, medvědů a kašen s nádherným minstrem, orlojem ne zcela nepodobným pražskému, monumentálním Bundeshausem, který je centrem celé země i zajímavými zákoutími historického centra. Po individuální prohlídce města pokračujeme údolím Emmental s návštěvou Affolternu, centra výroby proslaveného druhu sýra (v případě dobrých časových podmínek návštěva sýrárny). Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.

5. den: Po snídani pojedeme k návštěvě slavné Basileje, města na trojmezí, kterému vévodí mohutný minstr s glazovanými střechami, kde je pohřben Erasmus Roterdamský, dále je zde slavná radnice, nejkrásnější ve Švýcarsku, historický most přes Rýn i tajemná spleť uliček starého města. Městské panorama můžeme nejlépe vychutnat z přívozu přes Rýn. V pozdních večerních hodinách dojezd do Prahy, na Moravu až v časných hodinách následujícího dne.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000