crosssearch

Od Ženevského jezera k nejkrásnějším alpským motivům

Poznávací zájezdy, Švýcarsko

Curych - Luzern - Bern - Zermatt (Matterhorn) - Evian - Chamonix - Aguille du Midi (Mont Blanc) - Herbroner - Ženeva - Grenoble - Annecy - Lausanne - Yverdon - Neuchatel - Basilej

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách se zastávkou na odpočívadle Svatá Kateřina a dále přes území SRN.

2. den: V ranních hodinách překročíme hranici Švýcarska a pokračujeme k individuální prohlídce největšího města Konfederace Curychu, kterému dominuje monumentální minstr, a které se může pochlubit nádhernou jezerní promenádou, noblesní Bahnhofstrasse, Frauenminstrem s krásnými Chagalovými vitrážemi, či kostelem Sv. Petra s největším hodinovým ciferníkem na světě i mnoha jinými zajímavostmi. Dále navštívíme Luzern, bývalé hlavní město Švýcarska s nejslavnější mostní stavbou této země, slavným Kapelenbrücke (Kapličkovým mostem), z nějž se stal jeden ze symbolů Švýcarska. Individuální prohlídka městského centra, kde za pozornost stojí též krásný barokní jezuitský chrám, dochované městské hradby či jezerní promenáda s nádhernými výhledy. Pokračujeme do hlavního města Švýcarska Bernu – města loubí, kašen a medvědů, které se může pochlubit nádherným minstrem, zajímavým orlojem ne nepodobnému pražskému, monumentální stavbou sídla ústředních státních orgánů Bundeshausem i mnoha romantickými zákoutími. Po individuální prohlídce pojedeme podél Ženevského jezera do místa ubytování v oblasti Ženevy. Ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani pojedeme po francouzské straně Ženevského jezera přes Evian a dále údolím Rhóny do Täsche, odkud pokračujeme soupravou ozubnicové dráhy Matterhorn Gotthard Bahn (jízda vozidlem se spalovacím motorem dále není povolena, jízdné cca 14,-CHF není v ceně zájezdu) do Zermattu ležícího při úpatí nejslavnější evropské hory Matterhornu. Lanovkou navštívíme nejvyšší dostupný vrchol Evropy Klein Matterhorn (jízdné cca 78 CHF není v ceně zájezdu), odkud se otevírají nádherná panoramata na okolní horské masivy, která mají co nabídnout, neboť v okolí Zermattu je 35 hor převyšujících 4000m. V odpoledních hodinách se vracíme zpět do Ženevy se zastávkou k individuální prohlídce slavného Evianu, kde byly podepsány některé z dohod, jež uzavřely 1. světovou válkou. Toto malebné město se může pochlubit nádherným kasinem, zajímavým kostelem, romantickou promenádou u Ženevského jezera i poněkud skromnou kolonádou, kam je doveden slavný pramen. Návrat do místa ubytování, nocleh.

4. den: Snídaně, po francouzském území dojedeme k návštěvě olympijského města Chamonix, ležícího pod nejvyšším evropským vrcholem Mt.Blanc. Výjezd lanovkou na Aguille du Midi do výšky 3482m, odkud máte vrcholek Mt.Blancu téměř na dosah ruky. Při dobrém počasí je možno pokračovat lanovkou nad ledovcem Mt.Blancu až na vyhlídku Herbroner, ležící na francouzsko-italské hranici (jízdné cca 70 EUR není v ceně zájezdu). V odpoledních hodinách navštívíme Ženevu. Můžeme se zde seznámit během individuální návštěvy zajímavého centra s místní katedrálou, arkádovou radnicí či stěnou reformistů v Univerzitním parku. Nemusíme ani připomínat slavný vodotrysk Jet d' Eau, který je jedním ze symbolů Švýcarska. Ve večerních hodinách návrat zpět do místa ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani pojedeme k návštěvě dalšího olympijského města Grenoble, kde strávíme dnešní den. Možnost výjezdu na blízké vyhlídky, možnost návštěvy sportovišť, která připomínají slavnou historii tohoto místa, či jen prosté posezení v některé s kavárniček a vychutnání nádherné atmosféry tohoto města při šálku kávy. Při zpáteční cestě se v případě dobrých časových podmínek krátce zastavíme v Annecy, historickém sídle hrabat ze Ženevy. Ve večerních hodinách návrat zpět do místa ubytování, nocleh.

6. den: Po snídani navštívíme Lausanne, olympijské město, zvané též Perlou na jezeře, které se může pyšnit katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu Švýcarska. Za pozornost stojí i orloj na Place Palud a stavba biskupského hradu, kde nyní sídlí kantonální vláda. Individuální prohlídka. Pokračujeme k individuálním prohlídkám nejvýznamnějších měst švýcarské Jury. Navštívíme Yverdon, se zajímavým zámkem v městském centru, Neuchatel, nádherné univerzitní město na stejnojmenném jezeře, které se může pochlubit zajímavou katedrálou, která tvoří dominantu města a městským centrem plným historických staveb a Basilej, město na trojmezí, kterému vévodí mohutný minstr s glazovanými střechami, kde je pohřben Erasmus Roterdamský, dále je zde slavná radnice, nejkrásnější ve Švýcarsku, mohutný historický most přes Rýn i tajemná spleť uliček starého města. Městské panorama můžeme nejlépe vychutnat z přívozu přes Rýn. V podvečerních hodinách odjezd jen s nejnutnějšími přestávkami zpět do ČR.

7. den: V ranních hodinách příjezd do Prahy.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000