crosssearch

Okruh Slovenskem - přírodní krásy a jedinečné památky

Poznávací zájezdy, Slovenská republika

Obrázek není k dispozici

Terchová - Oravský hrad - Zuberec - Oravice - Demänovská ledová jeskyně - Štrbské Pleso Kežmarok - Levoča - Spišský hrad - Drvenik - Žehra - Spišská Kapitula - Košice - Betliar - NP Slovenský kras - Bánská Bystrica - Bojnice - Piešťany - Bratislava

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Okruh Slovenskem
přírodní krásy a jedinečné památky

1. den zájezdu Ráno odjedeme směr Slovensko. Kolem poledne příjezd do oblasti MALÉ FATRY. Jánošíkova TERCHOVÁ s lidovou architekturou dřevěnic na kopanicích, Jánošíkovo muzeum, procházka v oblasti tiesňav a malých kaňonů - JANOŠÍKOVE DIERY. Ubytování.


2. den zájezdu Působivý region ORAVA, tradiční dřevěná zástavba, kraj mimořádné přírodní krásy. Navštívíme ORAVSKÝ HRAD, dominantu regionu, vypínající se 112 m nad hladinou řeky Orava, jedinečný skanzen uprostřed horské scenérie MUZEUM ORAVSKÉ DĚDINY na polaně Brestová v Zuberci, který dokumentuje vesnický život na Oravě, lidové stavby charakterizující jednotlivé části regionu, řemeslnické objekty, kostelík sv. Alžběty. Odpoledne odpočinek v termálním koupališti ORAVICE v krásném prostředí Roháčů. Odjezd na ubytování.


3. den zájezdu Dopoledne DEMÄNOVSKÉ LEDOVÉ JESKYNĚ v NP Nízké Tatry, jeskynní systém s 30 km prozkoumaných jeskynních chodeb. Možnost výjezdu lanovkou na Chopok. Následuje prohlídka ŠTRBSKÉHO PLESA ve Vysokých Tatrách na břehu stejnojmenného horského jezera, prohlídka areálu snů, lehká pěší turistika.


4. den zájezdu Po snídani odjedeme do oblasti SPIŠE. Navštívíme KEŽMAROK – městská památková rezervace – dřevěný artikulární kostel, měšťanské domy, evang. lýceum a následuje starobylé město LEVOČA (UNESCO) - kulturně historická pokladnice země, slavné dějiny města - historické centrum, kostel sv. Jakuba ze 14. století s mimořádně cenným interiérem, kostel patří mezi nejvýznamnější sakrální stavby na Slovensku.


5. den zájezdu Na strmém travertinovém bradle prohlídka rozložitého SPIŠSKÉHO HRADU (UNESCO), pokračujeme procházkou přes skalní město DRVENIK do ŽEHRY s krásným kostelem sv. Ducha a oblast Spiše zakončíme prohlídkou SPIŠSKÉ KAPITULY - katedrála sv. Martina. Odpoledne centrum celého Východního Slovenska KOŠICE, město získalo v r. 2013 titul Evropské hlavní město kultury. Podvečerní prohlídka města s bohatou historií a početnými klenoty gotické, barokní, klasicistní architektury, které tvoří největší městskou památkovou rezervací na Slovensku - téměř 500 památkově chráněných objektů. Její nejvýznamnější dominantou je největší gotická katedrála na Slovensku - katedrála sv. Alžběty - kde je pochován Fr. Rákóczi, vojevůdce uherské šlechty.


6. den zájezdu V údolí řeky Slaná si prohlédneme pohádkový zámek BETLIAR, reprezentační sídlo s krásnými interiéry uprostřed nádherného anglického parku, romantické stavby, umělá jeskyně, vodopády - ocenění Europa Nostra. Krajina jeskyní a propastí NP SLOVENSKÝ KRAS - navštívíme nejznámější a nejdelší jeskyni DOMICA (UNESCO), typické štíty a kaskádovité jezírka, součástí prohlídky je i plavba na podzemní říčce Styx. Odjezd na ubytování do města BÁNSKÁ BYSTRICA - prohlídka památníku SNP a podvečerní centrum města.


7. den zájezdu Ráno odjedeme k prohlídce pohádkového zámku BOJNICE, který patří k nejromantičtějším a nejnavštěvovanějším kulturním památkám Slovenska. Odpoledne strávíme v lázeňském městě PIEŠŤANY, krátká prohlídka a individuální volno, koupání v termálních lázních, večerní lázeňské město.


8. den zájezdu Putování po Slovensku zakončíme v BRATISLAVĚ. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru - Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, kouzelné uličky Starého města, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do CR.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 2 200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč

Sleva

sleva Senior + 60 - ze základní ceny - 3%

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000