crosssearch

Jižní Slovensko s výletem do Maďarska Vídeň

Poznávací zájezdy, Slovenská republika

Program zájezdu: 1.den (po): Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Prohlíd-ka BRATISLAVY - metropole na Dunaji s dominantním Bratislavským hradem. Staré město s městskými paláci a kostely. Pěkné Hlavné námestie se starou radnicí a Maxmiliánovou fontánou. Dojezd na ubytování....

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu:
1.den (po): Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Prohlíd-ka BRATISLAVY - metropole na Dunaji s dominantním Bratislavským hradem. Staré město s městskými paláci a kostely. Pěkné Hlavné námestie se starou radnicí a Maxmiliánovou fontánou. Dojezd na ubytování.


2.den (út): BÁNSKÁ ŠTIAVNICA - město, které patří mezi klenoty Slovenska a je zařazeno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi významné památky patří Nový zámek, Starý zámek, kalvárie na vysokém kuželovitém vrchu, gotický kostel sv.Kateřiny, barokní sousoší sv.Trojice aj. Významnou technickou památkou je banské muzeum v přírodě, které sfáráním umožňuje prohlídku bývalých dolů. NP ŠTIAVNICKE VRCHY - POČÚVADLIANSKE JEZERO s možností koupání na přírodních plážích, restaurace s vyhlídkou na jezero. Pro zájemce pěší výlet od jezera na vrchol SITNO (1009 m - cca 2 hod tam a zpět) s krásnými rozhledy na Štiavnicke vrchy.


3.den (st): BUDAPEŠŤ - prohlídka historické části města ( Rybářská bašta, korunovační Matyášův chrám, královský palác, Řetězový most, budova par-lamentu aj.) Odpoledne koupání v SZÉCHENIHO lázních, které se pyšní nejteplejšími termálními prameny v Budapešti a nádhernou neobarokní architeturou, (nutná čepice do plaveckého bazénu).


4.den (čt): ŠTÚROVO - přejdeme přes Dunaj přes most Márie Valérie do Maďarska.. OSTŘIHOM (ESZTERGOM) - město položené v ohybu Dunaje s dominantní Bazilikou, jejíž kopule je viditelná z dalekého okolí (Hradní muzeum, Muzeum křesťanství, oblíbená nábřežní promenáda). Odpoledne koupání v termálním koupališti Štúrovo.


5.den (pá): ZVOLEN - jedno z nejstarších a nejvýznam-nějších měst středního Slovenska. Zvolen má jedno z největších náměstí na Slovensku, jehož dominantou jsou dva kostely (gotický farní a neoklasicistní evan-gelický). Zvolenský zámek postavený ve 14 stol. má dnes převážně renesanční vzhled, který získal v letech 1548 - 1626. Koupání v termálních koupelích KOVÁČOVÁ. V malebné krajině položená BÁNSKÁ BYSTRICA - zdejší náměstí SNP patří k nejkrásnějším na Slovensku. Jeho dominantu tvoří dvojvěžní kostel, Hodinová věž s ochozem pro veřejnost a je obestavěno honosnými měšťanskými domy. Dalšími zajímavostmi jsou Městský hrad, památník SNP stojící na okraji parku, zachovalá Mäsiarská brána aj.


6.den (so): Fakultativně výlet do Maďarska. Z NAGYMAROS trajektem do VISEGRADU. Visegrad byl po několik let sídlem maďarských králů. Je půvabně položen mezi kopci a Dunajem. Od břehů Dunaje se zvedá středověký hradní komplex s královským palácem. Pod ním se nachází Šalamounova věž, Visegrádská brána a další zajímavosti.


7.den (ne): Po snídani odjezd do Vídně. Odpoledne prohlídka VÍDNĚ - metropole Rakouska. Prohlídka historického centra (Stephansplatz s monumentálním dómem sv. Štěpána, orloj,elegantní Kärtnerstrasse, budova opery, ulice Graben, aj.) Odjezd. Příjezd do Prahy pozdě večer.

Ubytování: 2lůžkové pokoje s příslušenstvím


Cena zahrnuje:

* dopravu autobusem
* pojištění léčebných výloh a storna
* 6x ubytování v hotelu
* 6x polopenzi
* průvodce

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000