crosssearch

Petrohrad a Pobaltí - NP Kurská Kosa, ostrovy Saaremaa, Muhu

Poznávací zájezdy, Rusko

Další z našich zájezdů do Pobaltí a Ruska nás zavede do Litvy, Lotyšska, Estonska i Petrohradu - klenotu Ruska. Vstřebáme atmosféru kouzelných středověkých měst, shlédneme pohyblivé písečné duny litevské části NP Kurská Kosa, navštívíme venkovská zákoutí a severskou přírodu...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Další z našich zájezdů do Pobaltí a Ruska nás zavede do Litvy, Lotyšska, Estonska i Petrohradu - klenotu Ruska. Vstřebáme atmosféru kouzelných středověkých měst, shlédneme pohyblivé písečné duny litevské části NP Kurská Kosa, navštívíme venkovská zákoutí a severskou přírodu kdysi zapovězených estonských ostrovů Saaremaa a Muhu. Za velkolepou architekturou, jedinečnými památkami a atmosférou carské slávy se vypravíme do Petrohradu a jeho okolí.

Program zájezdu

1.den (st):Odjezd v poledních hodinách z ČR. Transit přes území Polska.
2.den (čt):Ráno příjezd do bývalého hlavního litevského města TRAKAI, malé a tiché město v půvabné oblasti jezer a ostrovů – centrum NP Trakai, návštěva pečlivě zrestaurovaného vodního hradu na jezeře Galvė. Pokračujeme do nejstaršího evropského barokního města VILNIUS – barvotiskové baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Prohlídka města z něhož vyzařuje síla polské minulosti z ulic Starého města, které je rovněž zapsáno na seznamu Unesco – Katedrální náměstí, věž na vrchu Gediminas, dlážděné uličky Starého města…Ubytování.
3.den (pá):Krátkým trajektem odjedeme do Národního parku KURSKÁ KOSA - 100 km dlouhý poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku. Litevská legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská obryně Neringa. Výsledkem je majestátnost a ojedinělá krása, kterou jinde nenajdeme. Na litevské polovině se rozkládá Národní park NERINGA, tento cenný přírodní poklad tvořený miliony zrnek neustále se pohybujícího písku navštívíme – pohyblivé duny vysoké až 50 m, laguna, přilehlé Baltské moře, husté borové lesy, rybářské vesnice, dřevěné sochy - Vrch čarodějnic, naleziště jantaru. Pobyt v NP ukončíme v krásné SMILTYNĖ, jedno z nejhezčích míst s plážemi, s vysokými dunami. Možnost fakult. navštívit místní delfinárium – jediné na Baltu. Odjezd na ubytování.
4.den (so):Návštěva ŠIAULIAI - Hora křížů a pokračujeme do hlavního města Lotyšska, největšího města Pobaltí - RIGY. Prohlídka staré části města, kostel Sv. Petra, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Odjezd podél Litevského zálivu do oblasti estonského PÄRNU na ubytování.
5.den (ne):Po snídani se vydáme k západnímu pobřeží Estonska, trajektem přejedeme na dříve zapovězený ostrov MUHU, který je proslulý lidovými kroji. První zastávkou bude LIIVA – centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou vesnici KOGUVA s domy postavenými v letech 1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším zapovězeným ostrovem bude ostrov Saaremaa s větrnými mlýny, rákosovými střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna. Navštívíme starobylé hlavní město KURESSAARE, kde si prohlédneme mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do KAALI – prohlídka 100 m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“. ANGLA – kopec větrných mlýnů s etnograficko - zemědělským muzeem. Návrat na pevninu a odjezd na ubytování.
6.den (po):Prohlídka TALLINU, města ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, park Kadriorg. Odjezd na ubytování.
7.den (út):Odpoledne příjezd do letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Po prohlídce odjedeme do PETROHRADU - ubytování a večerní Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku.
8.den (st):Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, města založeného r. 1703 Petrem Velikým a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské straně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála Sv. Izáka…Ubytování.
9.den (čt):U Petrohradu navštívíme městečko PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNATU. Krátká zastávka u carského sídla v Gatčině. Tuto vesnici darovala v roce 1765 Kateřina II. svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Odjezd do města Pskov na ubytování. Dle časových možností krátká večerní prohlídka opevněného města.
10.den (pá):V městečku PEČORY navštívíme více než 500 let starý klášter. Překrásné interiéry i exteriéry, nádherná údolní scenérie přírody s pískovcovými jeskyněmi. Právě v těchto jeskyních žilo mnoho poustevníků, kteří posléze do kláštera přesídlili. V podvečerních hodinách příjezd do 2. největšího litevského města KAUNAS - kulturní centrum Litvy. Dle legendy město založené synem dvou nešťastných milenců. Večerní prohlídka historického centra města - náměstí Rotušės aikštė s domy německých obchodníků, svatebním palácem a jezuitským kostelem sv. Františka. Ubytování.
11.den (so):Dokončení prohlídky Kaunasu - dlážděná Vilniaus gatvė s bývalým prezidentským sídlem, katedrálou sv. Petra a Pavla. Odjezd přes polské území do ČR.
12.den (ne):Předpokládaný příjezd do ČR v ranních hodinách.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000