crosssearch

Finsko, Rusko, Laponsko - Murmansk, Solovecké ostrovy, Karélie, Petrohrad

Poznávací zájezdy, Rusko

Obrázek není k dispozici

Vydejte se s námi na netradiční okruh finským a ruským severem, do dalekých končin, kde slunce v létě svítí celou noc, několik set kilometrů za polární kruh až k břehům Barentsova moře. Projedeme Finsko od jihu na sever až do vzdáleného Laponska, k posvátnému jezeru Inari....

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1.den (pá):Odjezd v časných ranních hodinách z ČR, tranzit přes Německo, plavba do Švédska.
2.den (so):STOCKHOLM - krátká prohlídka „Benátek severu“, rozložených na ostrovech jezera Mälaren, Gamla Stan - staré město s Královským palácem... Odpoledne plavba mezi tisíci ostrůvky Alandského souostroví - trajektem Stockholm – Helsinky (16 hod., v ceně 4lůžk. kajuty a snídaně).
3.den (ne):HELSINKY - centrum města, Senátní náměstí, Uspenská katedrála, prezidentský palác, malebný trh u přístavu, skalní chrám Temppeliaukion, vyhlídka z věže Olympijského stadionu, pevnost SUOMENLINNA (UNESCO). Odjezd na ubytování.
4.den (po):Průjezd finskou jezerní krajinou. SAVONLINNA - návštěva působivého kamenného hradu OLAVINLINNA. Navštívíme největší dřevěný kostel na světě v KERIMÄKI. Působivou jezerní oblastí dojedeme do KUOPIO - městečko na břehu jezera.
5.den (út):Krátká návštěva města OULU s živým trhovým náměstím, projedeme NP OULANKA a čeká nás působivé LAPONSKO. Městečko ROVANIEMI - vstupní brána Laponska, muzeum Arktikum, které je dokonalým úvodem do zdejších zeměpisných šířek.
6.den (st):Ráno překročíme polární kruh ve vesničce NAPAPIIRI. Pokračujeme přes půvabnou vesnici SODANKYLÄ – krásný dřevěný kostel, k návštěvě divočiny Saariselkä, jejíž součástí je i NP URHO KEKKONENA. Vyhlídkový vrchol Kaunispäa.
7.den (čt):Volný den v INARI u břehů největšího stejnojmenného jezera Laponska s 3 000 zalesněnými ostrůvky, centrum sámské kultury a řemesla, nejzajímavější místo Laponska, prohlídka městečka, navštívíme i fantastické muzeum Siida, fakultativní plavba po jezeře na ostrov UKKO – posvátné místo Laponců.
8.den (pá):Po snídani překročíme hranice do Ruska a vydáme se do města MURMANSK - nejsevernější ruský přístav, kde je v létě nikdy nekončící polární den. Ubytování, procházka městem.
9.den (so):Dokončení prohlídky města. V přístavu si prohlédneme ledoborec Lenin, sloužící jako muzeum. V poledních hodinách odjedeme ruským Laponskem přes poloostrov KOLA ke břehům Bílého moře na ubytování do městečka KEM.
10.den (ne):Fakult. lodí (možnost spatřit tuleně ale i běluhy) na SOLOVECKÉ OSTROVY (UNESCO). Velký Solovecký ostrov - unikátní klášterní komplex na ostrovech uprostřed Bílého moře, prohlídka pravoslavného Solovského kláštera (UNESCO) z 15. stol., který patří k nejposvátnějším místům Ruské pravoslavné církve, Svatné jezero, panenská příroda, množství sladkých ledovcových jezer.
11.den (po):Cesta oblastí panenské přírody ruské KARÉLIE - krásná příroda, plná lesů, jezer a potůčků, cestou zastávky a fotopauzy. ONĚŽSKÉ JEZERO - druhé největší jezero Evropy zasazeného do malebné přírody jezernaté oblasti. Ubytování v hlavním městě Karelské republiky - PETROZAVODSK.
12.den (út):Fakult. přejedeme lodí na ostrov KIŽI s unikátními dřevěnými chrámy a skanzenem, dřevěný chrám Transfigurace (UNESCO), dřevěné cibulovité kopule a zvláštní posvátná atmosféra.
13.den (st):PETRODVORCE - letní rezidence Petra Velikého, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda a Vodní alej. Večerní Něvský prospekt - nejslavnější ulice v Rusku.
14.den (čt):Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU a poté návštěva ERMITÁŽE - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, fakult. lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Navštívíme Petropavlovskou pevnost, katedrálu sv. Petra a Pavla., náměstí sv. Izáka.
15.den (pá):PUŠKIN - původně CARSKOJE SELO - palác Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo s nádhernou Jantarovou komnatou. Krátká zastávka u carského sídla v Gatčině. Odjezd do města Pskov na ubytování. Dle časových možností krátká večerní prohlídka.
16.den (so):VILNIUS - podvečerní prohlídka města (UNESCO), Katedrální náměstí, dlážděné uličky Starého města aj. Ubytování.
17.den (ne):Předpokládaný příjezd pozdě v noci.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000