crosssearch

Finsko a Rusko - daleký sever - Solovecké ostrovy, Karélie, Petrohrad, Kiži

Poznávací zájezdy, Rusko

Krásná oblast finské i ruské Karélie stojí za podívanou. Vydejte se s námi na netradiční okruh finským a ruským severem. Poznáme finskou jezernatou oblast a NP Koli. Svou krásou nám učaruje oblast Karélie s ostrovem Kiži, prohlédneme si Solovecké ostrovy uprostřed Bílého moře...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1. den (pá): Odjezd v časných ranních hodinách z ČR, tranzit přes Německo, plavba do Švédska.
2. den (so): STOCKHOLM - prohlídka „Benátek severu“, rozložených na ostrovech jezera Mälaren, Gamla Stan - staré město s královským palácem, parlamentem, kostelem Storkyran, unikátní Vasa muzeum aj. Večerní trajekt mezi tisíci ostrůvky Alandského souostroví do Finska (4lůžk. kajuty a snídaně v ceně).
3. den (ne): HELSINKY - centrum města, Senátní náměstí, Uspenská katedrála, prezidentský palác, malebný trh u přístavu, skalní chrám Temppeliaukion, vyhlídka z věže Olympijského stadionu, pevnost SUOMENLINNA (UNESCO). Odjezd na ubytování.
4. den (po): Průjezd finskou jezerní krajinou. SAVONLINNA - typické sídlo jezerní oblasti, působivý kamenný hrad OLAVINLINNA. V KERIMÄKI si prohlédneme největší dřevěný kostel na světě. Jezerní oblastí dojedeme do Joensuu na ubytování.
5. den (út): Panenská příroda Karélie a NP KOLI u jezera Pielinen s nádhernou řadou ostrovů. Procházka fantastickou přírodou, nejvyšší vrch parku UKKO-KOLI (347 m n. m.) - nejkrásnější scenérie jezerní oblasti. Odpoledne přejedeme do nedalekého NURMES - působivý dům Bomba - replika typického karelského domu, bez použití hřebíku, vesnice Bomba - rekonstrukce karelské vesnice. Noční přejezd do ruského města Kem.
6. den (st): Ráno příjezd ke břehům Bílého moře do městečka KEM a fakult. lodní výlet na SOLOVECKÉ OSTROVY (UNESCO). Velký Solovecký ostrov - unikátní klášterní komplex na ostrovech uprostřed Bílého moře, prohlídka pravoslavného SOLOVSKÉHO KLÁŠTERA (UNESCO) z 15. stol., nejposvátnější místo Ruské pravoslavné církve, Svatné jezero, panenská příroda, množství sladkých ledovcových jezer. Večer návrat, ubytování.
7. den (čt): Pokračujeme oblastí panenské přírody ruské KARÉLIE - krásná příroda, která si dodnes zachovává svůj ojedinělý kolorit, plná lesů, jezer, cestou zastávky a fotopauzy. Odpoledne příjezd ke břehům druhého největšího jezera Evropy - ONĚŽSKÉHO JEZERA. PETROZAVODSK - hlavní město Karelské republiky. Ubytování.
8. den (pá): Fakultativní lodní výlet na ostrov KIŽI s unikátními dřevěnými chrámy a skanzenem, dřevěný chrám Transfigurace (UNESCO), dřevěné cibulovité kopule a zvláštní posvátná atmosféra.
9. den (so): PETRODVORCE – letní rezidence Petra Velikého, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda, a Vodní alej. Ubytování v Petrohradu a večerní Něvský prospekt - nejslavnější ulice v Rusku.
10. den (ne): Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, fakult. lodní projížďka po Něvě. Navštívíme Petropavlovskou pevnost, katedrálu sv. Petra a Pavla, náměstí sv. Izáka.
11. den (po): PUŠKIN (původně Carskoje Selo) - palác Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. Odjezd do města PSKOV na ubytování. Dle časových možností krátká večerní prohlídka opevněného města.
12. den (út): VILNIUS - podvečerní prohlídka města (UNESCO), Katedrální náměstí, dlážděné uličky Starého města aj. Ubytování.
13. den (st): Předpokládaný příjezd pozdě v noci.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000