crosssearch

EUROPLAVBA - Setkání s Řeckem a ostrovy Santorini, Korfu

Poznávací zájezdy, Řecko

Zveme vás na krásnou plavbu do Středomoří. V průběhu zájezdu navštívíme Benátky a Bari. V Řecku na nás čeká bájný ostrov Korfu i nádherný ostrov Santorini, opředený tajemstvím o bájné Atlantidě. Nevynecháme ani slavnou Akropolis v Athénách a posvátnou Olympii. Cestou zpět...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Setkání s Řeckem
a ostrovy Santorini, Korfu

1. den zájezdu V poledních hodinách odjezd z republiky.


2. den zájezdu Ráno příjezd do světově proslulého města BENÁTKY. Prohlídka historického centra s průvodcem - Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác, kanál Grande, most Rialto... Odpoledne nalodění na lux. loď MSC Musica, ubytování ve 2lůžk. kajutě. V cca 17.00 hod. vyplutí, večeře, individuální volno na palubě lodi, která uspokojí všechna vaše přání.


3. den zájezdu Dopolední plavba Středomořím do italského BARI. Individuální prohlídka starého města Bari Vecchia - labyrint uliček, rozkošná náměstí na kterých se tísní 40 kostelů, bazilika San Nikola... V 18.00 hod. odplujeme k řeckým břehům.


4. den zájezdu den Plavba Jónským mořem, kolem poledne připlutí do řeckého přímořského městečka KATAKOLON, jenž je současně i vstupní brána po moři do Olympie. Individuální volno, koupání na místních plážích nebo fakult. výlet s průvodcem do nedaleké OLYMPIE - turistický magnet Řecka - posvátný okrsek náboženství a sportu. K večeru odplujeme směr Santorini.


5. den zájezdu Ráno nás přivítají břehy malebného ostrova SANTORINI. Koupání a relaxace na místních plážích nebo fakult. výlet do městečka THERA, kam se dostaneme lanovkou nebo na hřbetě oslíka, následuje osada AKROTIRI - dochované domky z hlíny, z kamenů a s malbami na stěnách. Přejezd ostrovem do malebného městečka OIA - známé bílé domky s modrými střechami. K večeru nalodění a plavba podél ostrovů Kyklady.


6. den zájezdu Vylodění v "námořní bráně" Athén přístavu PIERUS a fakult. výlet s průvodcem do řecké metropole ATHÉNY. Transfer busem do centra města, pojedeme kolem budovy Parlamentu, náměstí Syntagna, Akademie i Knihovny. Určitě si nenecháme ujít opěvovanou Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Partheón, Dionýsovo divadlo...), sejdeme i do Agory, kde starověcí Řekové trávili většinu svého času, na závěr volno k procházce ve čtvrti Plaka - ulice plné obchůdků a řeckých specialit. Kolem 18.30 hod. vyplutí, individuální volno, relaxace na lodi.


7. den zájezdu Plavba kolem Jónských ostrovů, kolem poledne vylodění na nejznámějším a nejzelenějším ostrově KORFU. V řečtině jeho jméno zní Kerkyra, jenž byla Hómerova "nádherná" země a Odysseova poslední zastávka na Ithaku. Fakult. výlet s průvodcem do nedaleké GASTURI - k prohlídce impozantního paláce rakouské císařovny Alžběty a následuje prohlídka krásného města KORFU (UNESCO) ležícího mezi dvěma pevnostmi - městská architektura, růžové a okrové benátské domy v úzkých uličkách, skrytá náměstíčka... Variantně individuální volno na plážích a v podvečer nalodění.


8. den zájezduKolem 07.00 hod. připlujeme do středověkého KOTORU v Černé Hoře s masívem Lovčenu v pozadí, individuální prohlídka historického centra, hradby, monumentální katedrála, nalodění a odplutí k italským břehům.


9. den zájezduRáno po snídani připlujeme zpět do BENÁTEK, kde na nás bude čekat autobus a odjedeme směr ČR. Předpokládaný příjezd v pozdních večerních hodinách.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000