crosssearch

Antické památky Řecka s pobytem v Tolu

Poznávací zájezdy, Řecko

Přijměte pozvánku do kolébky evropské civilizace, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Antické památky Řecka s pobytem v Tolu

1.den zájezdu Odjezd z republiky v pozdních odpoledních hodinách do Itálie.


2.den zájezdu Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem.
3.den zájezdu Vylodění v řecké Igoumenitse a odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.


4.den zájezdu Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO) - sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna – kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov Peleponés na ubytování do TOLA Na Peloponésu se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, a proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární.


5.den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno.


6.den zájezdu Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO) - metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora,, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.


7.den zájezdu Pobyt u moře. Doporučujeme fakultativní lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.


8.den zájezdu Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. NÁFPLIO - mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.


9.den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno.


10.den zájezdu Odjezd do starověké OLYMPIE (UNESCO) – posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.


11. den zájezdu Plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.


12. den zájezdu Předpokládaný návrat v ranních hodinách do ČR.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000