crosssearch

Portugalsko, Španělsko - 1 cesta letecky

Poznávací zájezdy, Portugalsko

Portugalsko sice nepatří k velkým evropským zemím, ale pro své významné kulturní zázemí, bohatství památek, krásu svých měst a překrásné pláže Atlantiku si zaslouží pozornost turistů. Ve Španělsku navštívíme malebnou oblast Andalusie s městy, jejichž nádherné památky...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1.den - Přílet do Madridu.
 

2.den - BURGOS - významné historické město na svatojakubské cestě, skvostná gotická katedrála. Nocleh.

3.den - LEÓN - starobylé město s náměstím Plaza Mayor ze 17. stol. a katedrálou, označovanou „leónská kráska“, z 12. stol., která má nejkrásnější gotická okna ze všech kostelů na svatojakubské cestě. Přejezd po Svato¬jakubské cestě do Santiago de Compostela na nocleh.
 

4.den - SANTIAGO DE COMPOSTELA - ve stře¬dověku nejnavštěvovanější poutní místo po Římu, zdejší katedrála je architektonickým skvostem, posta¬vená nad hrobem apoštola Jakuba Většího. Přejezd do Portugalska. PORTO (UNESCO) - přístavní město rozložené na sva¬zích nad řekou Douro proslulo bohatou dlaždicovou výzdobou azulejos a hlavně portským vínem - návště¬va sklepů. Příjezd pozdě večer na nocleh.
 

5.den - TOMAR (UNESCO) - majestátní templářský hrad z 12. stol. se slavnou templářskou rotundovou s barevnou freskovou výzdobou a proslulým manuelským oknem. Klášter BATALHA (UNESCO) - skvost gotické architektury. ALCOBACA (UNESCO) - starobylé městečko s románským klášterem Panny Marie. Navečer slavné poutní místo FÁTIMA. Nocleh.
 

6.den - SINTRA (UNESCO) - královské město, jedno z nejstar¬ších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky. Nejzápadnější mys Evropy CABO DA ROCA. Začátek prohlídky LISABONU - historické centrum města s rozlehlými náměstími, vyhlídka na starobylou čtvrť Alfama, středověký hrad, který byl síd¬lem portugalských králů. Nocleh.
 

7.den - Dokončení prohlídky LISABONU - historický BELÉM (UNESCO) se starobylým klášterem Jeronýmů, Belémskou věží a Památníkem objevitelů. ÉVORA - město pod patronací UNESCO je muzeem portugalské architektury. Nocleh.
 

8.den - Pobřeží ALGARVE - jedno z nejkrásněj¬ších pobřeží Evropy s písečnými plážemi zasazenými mezi rozeklanými skalisky. CABO DE SAO VICENTE - nejjihozápadnější výběžek Evropy, kde končí pevni¬na a začíná jen nekonečný oceán. LAGOS - centrum objevitelských plaveb ve středověku, zde se konal i historicky první trh s černými otroky. Návrat na ubytování, odpoledne volno na Algarve, možnost koupání.
 

9.den - Přejezd do SEVILLY (UNESCO) - prohlídka starobylé perly Andalusie s třetí největší katedrálou na světě, romantickým maurským Alcazárem. Nocleh.
 

10.den - Odpočinek u moře. Pro zájemce výlet na slavný GIBRALTAR – obrovská, strategicky položená Gibraltarská skála v úžině mezi Heraklovými sloupy, zajímavá krápníková jeskyně, botanická zahrada. Nocleh.
 

11.den - Perla Andalusie – GRANADA (UNESCO) – kde se také dochovaly nádherné památky na slavné muslimské období – rozlehlý palácový komplex ALHAMBRA s letním palácovým sídlem a zahradami Generalife. Pozdě večer odjezd a noční přejezd.
 

12.den - PEŇISCOLA – malebné letovisko s hradem na ostrohu vybíhajícím do moře. Dojezd na ubytování.
 

13.den - Odpočinek na POBŘEŽÍ COSTA MARESME. Odpoledne odjezd ze Španělska. Noční přejezd.
 

14.den - Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000