crosssearch

Grand tour Portugalskem s koupáním na Algarve

Poznávací zájezdy, Portugalsko

Lisabon o Sintra o Cabo da Roca o Cascais o Acobaca o Tomar o Fatima o Coimbra o Porto o Braga o Bom Jesus do Monte o Guimaraes o Batalha o Nazaré o Óbidos o Évora o Reguengos de Monsaraz o Algarve

Konečná cena za osobu od: 33 285 Kč Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Trasa zájezdu

Lisabon o Sintra o Cabo da Roca o Cascais o Acobaca o Tomar o Fatima o Coimbra o Porto o Braga o Bom Jesus do Monte o Guimaraes o Batalha o Nazaré o Óbidos o Évora o Reguengos de Monsaraz o Algarve

Program

1. den:
přílet do Lisabonu, okružní panoramatická jízda Lisabonem (cca 2 hod.), transfer do hotelu, individuální volno, nocleh.

2. den:
po snídani odjezd do západní čtvrti Belém s řadou památek UNESCO, prohlídka nejvýznamnějších z nich - kostela a kláštera sv. Jeronýma (vstup v ceně), Imperiální náměstí, Belémská věž; přejezd do centra Lisabonu, pěší procházka z náměstí Rossio přes dolní město Baixa, starobylou čtvrtí Alfama až na hrad sv. Jiří, který se rozkládá na jednom ze sedmi lisabonských pahorků (vstup v ceně). Po cestě vdechneme atmosféru lisabonských ulic se zelenými náměstíčky, domy s typickými balkonky a vyzdobenými kachlíky azulejos, po cestě poznáme katedrálu Sé, překrásnou vyhlídku sv. Lucie i zbytky arabského opevnění u Sluneční brány. Odpoledne volno na individuální prohlídky (klášter sv. Vincence, bazilika sv. Engrácie, muzea, výstavní síně); večer návrat do hotelu lisabonskou městskou dopravou, nocleh.

3. den:
po snídani výlet do okolí Lisabonu, lázeňské město Sintra s množstvím pamětihodností i příjemným mikroklimatem, návštěva Královského paláce (vstup v ceně), přejezd po staré silnici na nejzápadnější mys kontinentální Evropy - Cabo da Roca, dále do Cascais, někdejší rybářské vesnice, dnes mondénního letoviska při ústí řeky Tejo do Atlantiku na západ od metropole, volno na oběd a koupání (možnost zdarma si vypůjčit kolo a strávit odpoledne projížďkou podél útesů, návrat individuálně vlakem, cca 2 EUR), návrat do Lisabonu a volné odpoledne (nabízí se výlet přívozem k jedinečné vyhlídce na Lisabon ze sochy Krále Ježíše na jižním břehu řeky Tejo nebo návštěva areálu EXPO se slavným Oceanáriem a úchvatnou moderní architekturou); navečer návrat do hotelu městskou dopravou, nocleh.

4. den:
snídaně, odjezd za památnými místy středního Portugalska - městečko Alcobaca s rozsáhlým cisterciáckým klášterem a největším gotickým kostelem v celém Portugalsku, (vstup v ceně), templářský Tomar, prohlídka hradu a kláštera řádu se slavným manuelinskogotickým oknem (vstup v ceně), přejezd do centra Tomaru, návštěva unikátní synagogy (vstup v ceně), volno na oběd, odpoledne odjezd do Fátimy, jednoho z největších mariánských poutních míst na světě - prohlídka. Ubytování ve Fatimě či okolí, nocleh.

5. den:
po snídani přejezd do univerzitní Coimbry, pěší procházka centrem s návštěvou historické části nejstarší portugalské univerzity včetně slavné Janovy knihovny (vstup v ceně), dále typickými středověkými uličkami k románsko-gotické katedrále, na závěr po mostě přes básníky opěvovanou řeku Mondego ke starému klášteru sv. Kláry (vstup v ceně), volno na oběd. Přejezd do metropole severního Portugalska - Porta, jehož centrum je celé na seznamu památek UNESCO. Pěší prohlídka - od katedrály = pevnosti Sé, Květinovou ulicí s typickými žulovými měšťanskými domy k Burzovnímu paláci (vstup v ceně) a kostelu sv. Františka s fascinující barokní výzdobou (vstup v ceně). Závěr odpoledne individuální volno na promenádě Ribeira s možností projížďky loďkou Rabelo hlubokým údolím řeky Douro pod úžasnými portskými mosty. Autobusem na ubytování, nocleh.

6. den:
po snídani výlet do kolébky portugalského státu v provincii Minho, do měst Braga a Guimaraes. První zastávka v městě Braga - portugalském náboženském centru, návštěva katedrály z 12. století, přejezd do poutního místa Bom Jesus do Monte, proslulého svým barokním schodištěm, poutním kostelem i historickou lanovkou na vodní pohon, dále do města Guimaraes, kde společně poznáme památný hrad, kolébku portugalské státnosti (vstup v ceně), sejdeme podél románského kostelíka a paláce vévodů z Bragancy do malebného centra Guimaraese se zbytky hradeb, typickými uličkami, náměstíčky a zachovalou středověkou atmosférou, volno na oběd. Návrat do Porta, ochutnávka portských vín v jednom z vyhlášených sklepů ve Vila Nova da Gaia, zbytek odpoledne individuální volno, nocleh.

7. den:
po snídani odjezd zpět do středního Portugalska, návštěva kláštera Batalha - perly manuelinské gotiky (vstup v ceně), dále do rybářského města Nazaré, individuální prohlídka, možnost koupání, zastávka na poutní vyhlídce Sítio, společný oběd s místními specialitami v panoramatické restauraci (v ceně zájezdu), v pozdním odpoledni přejezd do Óbidosu - věnného města portugalských královen s bělostnými domečky porostlými buganvíliemi, kapličkami a kostelíky, hradem a překrásnými výhledy do kraje. Dojezd do provincie Alentejo, ubytování, nocleh.

8. den:
po snídani exkurze do typické jižní provincie Alentejo, kde navštívíme město-muzeum zapsané na seznam UNESCO - Évoru. Projdeme se historickým centrem chráněným zachovalým prstencem hradeb, nebude chybět prohlídka slavné kostnice při kostele sv. Františka (vstup v ceně), katedrály Sé (vstup v ceně) ani římského Dianina chrámu, volno na oběd, přejezd do městečka Reguengos de Monsaraz, ochutnávka vyhlášených alentejských vín z místních odrůd (zahrnuto v ceně zájezdu), pozdní odpoledne na středověkém hradě Monsaraz, přejezd na pobřeží atlantického oceánu do vyhlášeného přímořského regionu Algarve, ubytování, nocleh.

9. den:
individuální volno, koupání.

10. den:
individuální volno, koupání.

11. den:
transfer na letiště ve Faru, odlet do Prahy.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000