crosssearch

Okruh Indií a Nepálem

Poznávací zájezdy, Nepál

Přílet do Dillí v nočních hodinách po půlnoci. Transfer do hotelu, ubytování. Snídaně. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně - Páteční mešity, Červené pev­nosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu - památného místa...

Konečná cena za osobu od: 74 391 Kč Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY

Odlet z letiště Praha - Ruzyně do Dillí.

2. den PŘÍLET DO DILLÍ

Přílet do Dillí v nočních hodinách po půlnoci. Transfer do hotelu, ubytování. Snídaně. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně - Páteční mešity, Červené pev­nosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu - památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím železným sloupem a cennými zřícenina­mi mešity Kuvvatul islám. Nocleh v Dillí.

3. den DILLÍ - DŽAJPUR

Snídaně. Odjezd do hlavního města stá­tu Rádžasthán, známého jako Růžo­vé měs­to díky růžové barvě domů his­to­ric­kého centra, jež bylo vybudo­váno dle zásad staroindické Silpašástry, prv­ní­ho světo­vého architektonického ko­dexu. Ubyto­vání, volno k prohlídce místních bazarů, nocleh v Džajpuru.

4. den DŽAJPUR - ÁMBÉR

Snídaně. Vyjížďka na slonech do pev­nosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžhastánských maharádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Odpoledne prohlídka města s návštěvou pozoru­hod­né astronomické observatoře Džan­tar Mantar, kterou nechal zhotovit osví­cený maharádža Džaj Sinh II. v 18. století, Paláce větrů Hawa Mahal, sídla džaj­púrských maharaní a Městského paláce s muzeem. Nocleh.

5. den DŽAJPUR - ABHANERI - FATÉHPÚR SÍKRÍ - ÁGRA

Snídaně. Odjezd do Ágry, cestou za­stáv­­ka u stupňovité rádžasthánské stud­ny v Abhaneri. Dále zastávka v bývalém sídel­ním městě největšího z Mughalů - sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí, prohlídka Páteční mešity a sultánského paláce z červeného pískov­ce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Dívání-chás. Příjezd do Ágry, ubytování.

6. den ÁGRA

Snídaně. Prohlídka skvostu světové archi­tektury, mauzolea Tádž Mahal, které z bělostného mramoru nechal po­stavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stav­ba, popírající perspektivu, je považo­vána za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Odpo­ledne prohlídka Červené pevnosti s nád­her­nými mramorovými pavilóny, před­stavujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých Mughalů. Nocleh.

7. den ÁGRA - ÓRČHA - KHADŽURÁHO

Snídaně. Transfer na nádraží a odjezd expresem Shatabdi do Jhansi, přejezd do městečka Orčhha s monumentální­mi opuštěnými chrámy a paláci říše Bun­délů, z nichž největší byl vybu­do­ván na počest návštěvy sultána Dža­hán­gíra. Dále návštěva chrámu bohyně Lakšmí na čedi­čovém pahorku, kde najdete mis­trovská díla středověkého bundél­ského malířství. Odpoledne pře­jezd idylickou venkovskou krajinou Dek­kán­ské plošiny do Khadžuráha, něk­dejšího hlavního města říše Čandélů. Návštěva východní skupiny džinistic­kých chrámů. Nocleh v Khadžuráhu.

8. den KHADŽURÁHO - VÁRÁNASÍ

Snídaně. Prohlídka východní skupiny chrámů, včetně chrámů Kandarija Ma­ha­dévova a Višvanáthova a chrámu Lakšmana, proslulých svou erotickou výzdobou na motivy staroindické Ká­masútry. Odpoledne návrat do Jhansi, odjezd lehátkovým expresem Bundel­khand do Váránasí. Nocleh ve vlaku.

9. den VÁRÁNASÍ - SÁRNÁTH

Příjezd do Váránasí, transfer do hotelu, snídaně. Výlet do buddhis­tického poutního místa Sárnáthu, kde Buddha po svém osvícení pronesl své první kázání. Prohlídka zřícenin stúpy císaře Ašóky a místního muzea s pro­slulou lví hlavicí z leštěného pískovce. V podvečer návště­va ghátu Dasas­wamedh, kde probíhá hluboce mystic­ká rituální oběť Ganze za účasti desí­tek bráhmánů. Návrat do Váránasí, nocleh.

10. den VÁRÁNASÍ - KUŠINAGAR

Brzká ranní projížďka po Ganze, kdy za úsvitu tisíce poutníků vykonávají rituální očistu v posvátných vodách Gangy. Pro­hlídka ghátů, včetně pověst­­ného ghátu Manikarnika, kde již po tisíce let nepře­tržitě probíhá tradiční zpopelňování nebožtíků. Snídaně. Do­poledne prohlíd­ka tohoto fascinujícího města, včetně moderního chrámu Bharat Mata a chrá­mu bohyně Durgy. Odpoledne přejezd do Kušinagaru, ubytování, nocleh.

11. den KUŠINAGAR - LUMBINI

Snídaně. Prohlídka Kušinagaru, pout­ní­ho místa buddhistů, místa, kde Bud­dha vstoupil do mahaparinirvány. Pře­jezd do Nepálu, cesta venkovskou krajinou nepálských terají, kde stře­dověk dosud trvá. Příjezd do Lumbini, nocleh.

12. den LUMBINI - PÓKHARA

Snídaně. Prohlídka Lumbini, místa zrození Buddhy, které značí sloup císaře Ašóky. Dále prohlídka chrámu Majadévi a buddhistických chrámů, které na tomto památném místě ne­cha­li postavit mnišské obce jednotli­vých zemí. Odpoledne přejezd scénic­kou krajinou do Pókhary. Nocleh v Pókhaře.

13. den PÓKHARA

Snídaně. Volný den. Možnost výletů v himálajském předhoří. Scénické výhledy na pevnost Sarangkhot a masív Annapuren. Nocleh v Pókhaře.

14. den PÓKHARA - KÁTHMÁNDÚ

Snídaně. Odjezd do Káthmándú. Ces­tou zastávka u chrámu Svajambhu­náth, odkud se otevírá nádherný výhled na káthmándské údolí. Volné odpoledne. Nocleh v Káthmándú.

15. den KÁTHMÁNDÚ

Snídaně. Prohlídka unikátního histo­ric­kého centra města Patan v okolí Palá­co­vého náměstí. Odpoledne prohlídka centra Káthmándú včetně paláce Živoucí bohyně Kumarí Dévi, sochy hrozivého vtě­lení boha Šivy Kala Bhairávy. Pokra­čujeme prohlídkou historického Bhakta­puru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou, královským palácem, scénickým náměstíčkem hrnčířů a desítkami dalších chrámů, mistrovských děl nevárského řez­bář­ství. Nocleh v Káth­mándú.

16. den ODLET Z KÁTHMÁNDÚ

Snídaně. Dopoledne volno k indivi­duální prohlídce města a nákupu nepálských suvenýrů. Odpoledne trans­fer na letiště, odlet do Dillí a dále do Prahy.

17. den PŘÍLET DO PRAHY

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE


leteckou přepravu Praha - Dillí a Káthmándú - Dillí - Praha
14x nocleh se snídaní v hotelech 3*- 4*
1x nocleh ve vlaku se snídaní v hotelu
transfery a program dle itineráře se vstupy
průvodce pořádající CK (minimálně 16 osob)
konečná cena zájezdu zahrnuje letištní a bezpečnostní taxy

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE


vízum do Indie 1.800,- Kč + 2 fotografie a Nepálu 30,- USD + 1 fotografie
turistickou odletovou taxu v Nepálu a Dillí (cca 15,- USD)
fakultativní výlety nad rámec programu
bakšišné 30,- USD

Poznámka: možnost nástupu ve Vídni.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000