crosssearch

Annapurna Trek Nepál

Poznávací zájezdy, Nepál

Zasněžený masiv Annapuren i nejhlubší údolí světa Kali Gandaki.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Zasněžený masiv Annapuren i nejhlubší údolí světa Kali Gandaki.

Zvolili jsme jen to nejlepší, co nabízí trek okolo Annapuren. Vynechali jsme unavující nástupy a sestupy a veškeré síly napneme jen do prozkoumání nejzajímavější horské části. Vše navíc s výhledy na impozantní sedmi - a osmitisícové vrcholy. Přeletem z Pokhary do Hongde si ušetříme úvodní údolní kilometry a budeme se tak moci soustředit jen na spektakulární horské scenérie. Výhledů na Annapurnu II, Annapurnu III, Gangapúrnu a „Horu ducha" - osmitisícovku Manáslu si užijeme z vyhlídky mezi vesnicemi Ghyaru a Ngawal. Navštívíme kláštěr v Braze a aklimatizační výlet podnikneme v nádherné oblasti Manangu - vystoupáme k Milerepa Cave, v jejíž útrobách se nachází aktivní Buddhova svatyně. Úbočím vysoko nad údolím řeky posvátné řeky Marsyangdi dojdeme až do hotelu Tilicho Base Camp, odkud další den vystoupáme do „zamrzlého království" u Tilicho Lake - nejvýše položeného jezera na světě (4919 m). Vrcholným bodem naší cesty bude dosažení největšího sedla Thorong - La (5416 m), jehož následným přechodem se dostaneme do Muktináthu, posvátného místa buddhistů i hinduistů, kde si prohlédneme rozsáhlý chrámový komplex. Přenocujeme v Ranipauwě, jak jinak než v proslulé Bob Marley lodge & restaurant, kterou vlastní snad jediný nepálský horský travestita. Sestoupíme do větrného údolí řeky Kali Gandaki a z opevněného městečka Kagbeni nahlédneme i do turistům dříve zapovězeného království Lo (Mustangu). Pod osmitisícovkou Dhaulagiri („Bílá hora") budeme potkávat obchodní karavany jaků vedené tradičně oděnými pastevci a pozorovat život a tradice místních obyvatel. Horský trek ukončíme v Jomsomu, odkud odletíme zpět do Pokhary. Probuzení nového dne budeme nejlépe vnímat z vyhlídkového vrcholu Sarangkot, na „dlani" budeme mít Dhaulagiri, celý masiv Annapuren včetně „Bohyně úrody" - Annapurny I., Manáslu a posvátné Machhapuchhre (Rybí ocas) . Následně se přesuneme do Káthmándú, navštívíme palácové náměstí a zamyslíme se, zda okusíme rafting na Trisuli či dáme přednost návštěvě královského města Bhaktapur a chrámového městečka Changu Narayan. Po nákupu suvenýrů a oslavě zakončení treku v některé z příjemných kathmandských hospůdek odletíme zpět domů.

1. - 2. den

Odlet do Káthmándú. Vyřízení vstupních víz, přesun z letiště do turistické čtvrti Thamel. Ubytování v hotelu, směna peněz, jedinečná atmosféra pulzujících uliček, posezení v některé z výtečných restaurací.

3.den

Okružní prohlídka zajímavostmi hlavního města s největší koncentrací památek zapsaných na seznam kulturního dědictví UNESCO. Nejvýznamnější buddhistická stupa Boudhanath (UNESCO), hinduistické kremace v Pashupatinath (UNESCO), svatí muži sádhuové, prohlídka chrámů na Durbar Square (Palácové náměstí, UNESCO) v Patanu. Okouzlí nás místní lidé, atmosféra tibetských hospůdek, krámků a tržišť, zapadlých uliček i soch Buddhů.

4. den

Ranní autobusový přejezd z Káthmándú do Pokhary (cca 6h), ubytování v hotelu, prohlídka Pokhary. Dokoupení zásob a vybavení na horský trek, návštěva vyhlášených hospůdek.

5.den

Přelet z Pokhary na letiště Hongde - Pisang (3.280 m n.m.), krátký aklimatizační trek do Lower Pisangu (3.200 m n.m.), ubytování v lodži.

6.den

Parádní aklimatizační výlet do Upper Pisangu, návštěva mnišského kláštera. Dále výstup málo frekventovanou trasou do vesnice Ghyaru (3.670 m n.m.), tibetská architektura i ráz krajiny. Nádherné výhledy na Annapurnu II (7.937 m n.m.) a Annapurnu III (7.555 m n.m.). Trek úbočím vysoko nad posvátnou řekou Marsyangdi do vesnice Ngawal (3.660 m n.m.), sestup do osady Mugje (3.330 m n.m.) podél bizarních skalnatých útvarů.

7.den

Vystoupáme k jeskyni Milerepa (3.900 m n.m.), uvnitř se nachází aktivní Buddhova svatyně. Sestup do osady Braga (3.360 m n.m.), návštěva jedné z nejstarších gomb (klášter) v této části Nepálu. Tibetská stavení, stáda yaků, nepálci jezdící na koních či oslících. Podél řeky Marsyangdi dojdeme do Manangu (3.540 m n.m.), ubytování v lodgi. Ochutnávka dobrot zdejší pekárny a třeba i pálenky rakshi.

8.den

Krátký výlet na vyhlídkový vrchol pod Gangapurnou (7.454 m n.m.), spektakulární výhledy na ledovec Gangapurna, Annapurna masiv a Manang.

9.den

Postup bočním údolím směrem na západ do Khangsaru (3.734 m n.m.), výhledy na Manáslu (8.163 m n.m.). Trek v úbočí vysoko nad řekou Marsyangdi Nadi po úzké cestičce až do hotelu Tilicho Base Camp (4.150 m n.m.), ubytování, relax pod ledovcem Khangsar Kang.

10.den

Výstup do „zamrzlého království" Tilicho Tal, kde se nachází nejvýše položené jezero světa - Tilicho Lake (4.920 m n.m.). Trek po ledovci, bezprostřední výhledy na Tilicho Peak (7.134 m n.m.). Sestup a přenocování v novém hotelu Shree Kharka (4.050 m n.m.).

11.den

Přes opuštěnou osadu Chyongo navážeme na severní cestu vedoucí do sedla Thorung - La. Projdeme Yak Kharkou a dojdeme do Ledaru (4.200 m n.m.), výhledy na Gunggang Himal a šestitisícovku Chulu.

12.den

Trek údolím podél Kone Kholy, kterou několikrát překročíme po vysokých mostech, do Thorung Phedi, občerstvení. Strmou skalní cestou dojdeme do poslední lodge před sedlem Thorung - La, High Campu (4.925 m n.m.), ubytování, relax. Výhledy na celý masiv Annapuren včetně Annapurny I.

13.den

Ranní odchod z High Campu do největšího sedla světa, 5.416 m n.m. vysokého Thorung - La, trůnícího mezi šestitisícovkami Thurung Peak a Yakwakang, který zároveň představuje i náš nejvyšší dosažený bod na tomto treku. Strmý sestup směrem k údolí Kali Gandaki, výhledy na Dhaulagiri (8.172 m n.m.). Návštěva poutního místa a chrámů věčného ohně v Muktinathu, ubytování ve slavné Bob Marley Lodge & Restaurant v Ranipauwě, jejíž vlastníkem je jediný nepálský horský travestita.

14.den

Sestup vyprahlou „tibetskou" krajinou do Kagbeni (2.800 m n.m.), prohlídka pevnosti a gomby, nahlédneme také na začátek dříve nepřístupného království Lo (Mustang). Nejhlubším údolím světa Kali Gandaki dojdeme až do Jomsomu (2.720 m n.m.), oslava završení vysokohorského treku.

15.den

Přelet Jomsom - Pokhara, ubytování v hotelu, nákup suvenýrů, relax.

16.den

Krátké vyhlídkové výlety v okolí Pokhary (vyhlídkový vrchol Sarangkot, osmitisícovky Dhaulagiri, Annapurna, Manáslu, posvátná hora Machhapuchare), návštěva tibetského úprchlického tábora, možnost plavby loďkou po jezeře Phewa Tal.

17.den

Ranní autobusový přesun z Pokhary do Káthmándú, ubytování v hotelu, návštěva Durbar Square v Kathmandu.

18.den

Fakultativní výlet (rafting na Trisuli, návštěva královského města Bhaktapur, chrámové městečko Changu Narayan apod.).

19. - 20.den

Odlet domů, návrat do ČR.

Cena zahrnuje:
Mezinárodní letenku z Prahy do Káthmándú (KTM) a zpět vč. poplatků (cca 23.000, - Kč), ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu (KTM, Pokhara) a v lodžích na treku (2,3 i vícelůžkové), snídaně v hotelích v KTM a Pokhaře, vnitrostátní pozemní přepravu, 2x vnitrostátní přelet Pokhara - Pisang + Jomsom - Pokhara vč. poplatků (cca 180 USD), treking permit do oblasti Annapurna, okružní bus tour po KTM, služby zkušeného českého průvodce. Rádi bychom vás upozornili, že cena zájezdu je kalkulována na základě dostupné ceny letenek (mezinárodní i vnitrostátní) v době zveřejnění akce. Cena Vaší letenky (vč. letištních tax a palivového příplatku) je definitivně známa až v okamžiku svého vystavení. Dojde - li k jejímu navýšení vzhledem k ceně uváděné (ať už v důsledku Vaší pozdější rezervace anebo úprav ze strany leteckého dopravce), bude toto navýšení účtováno k ceně zájezdu, a to v aktuální výši v okamžiku Vašeho závazného objednání zájezdu. O aktuální ceně letenek Vás samozřejmě vždy předem informujeme.

Cena nezahrnuje:
Stravu kromě snídaní v hotelu v KTM a Pokhaře, vstupní vízum (cca 40 USD, platí se individuálně na letišti v Káthmándú), fakultativní výlety, vstupné do památek, event. najmutí nosiče (zhruba 200 Kč / den x 11 dní), bakšišné. Komlexní cestovní pojištění do zahraničí vč. storna (na požádání zprostředkujeme, více viz Pratické info / Cestovní pojištění).

Odjezdová místa:
Praha, Káthmándú

Poznámka:
Program zájezdu je sestaven jako kombinace treku a poznání, z hlediska obtížnosti je dosažitelný pro každého, u koho se snoubí slušná fyzická a psychická kondice a samozřejmě záliba v poznávání cizích kultur. Při horském treku nás čeká denně 5 - 7 hod chůze po horské stezce, pohybovat se budeme v nadmořských výškách mezi 3.200 m n.m. (první aklimatizace) a 5.416 m n.m. (sedlo Thorung - La, nejvyšší námi dosažitelné místo, 8. den treku), sestup ukončíme ve výšce 2.720 m n.m. (Jomsom). Kathmandu se nachází ve výšce 1.400 m n.m. Základem je kvalitní obuv do hor, kvalitní spacák, trekové oblečení v rozumné míře, sluneční brýle a krém, příp. fotoaparát. S trochu nadsázky lze říci, že nic více nepotřebujete (doklady a finance k tomu :o); díky noclehům v lodžích budete mít vždy střechu nad hlavou a dostatek místní stravy. Snášenlivost nadmořské výšky je naprosto individuální záležitostí bez souvislosti s fyzickou kondicí, program na aklimatizaci důsledně pamatuje a umožňuje dostatek odpočinku a regenerace tam, kde je to pro danou oblast a výšku nutné. Pro přihlášené účastníky se uskuteční předodjezdová schůzka s průvodcem.

Rádi bychom vás upozornili, že vzhledem k letecké dopravě může u této akce v souladu se Všeobecnými podmínkami naší ck nastat posun odletu / příletu či délky trvání zájezdu v závislosti na ideálním realizovaném spojení. Pokud k této situaci dojde, budou všichni přihlášení informování s dostatečným předstihem.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000