crosssearch

Budapešť, památky a termální lázně - autobusem

Poznávací zájezdy, Maďarsko

Bratislava - Ostřihom - Visegrád - Szentendre - Budapešť - Györ

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Budapešť, památky a termální lázně

1. den zájezdu Odjezd z ČR v ranních až dopoledních hodinách, romantika hradu Děvín, BRATISLAVA - město na Dunaji a metropole Slovenska, exteriéry vybraných paláců, ubytování v centru Bratislavy.


2. den zájezdu Královské sídlo Uher OSTŘIHOM - korunovační katedrála, sídlo uherských králů VISEGRÁD, citadela. SZENTENDRE - živoucí skanzen a památky jihoslovanské kultury, přejezd do BUDAPEŠTI na ubytování.


3. den zájezdu BUDAPEŠŤ - římské město Aquincum, okružní jízda městem, BUDA - hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), PEŠŤ a její centrum, slavná cukrárna, 1. metro na evrop¬ském kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, fakult. exkur¬ze do Parlamentu, koupání v termálních lázních Széchenyi, var. návtěva galerie, ZOO či Vidámparku, podvečerní projížďka, vyhlídka z vrchu Gellért a večeře s vínem a hudbou.


4. den zájezdu BUDAPEŠŤ - tržnice a Váci utca, nákupy, fakult. koupel v luxusních termálních lázních hotelu Gellért nebo dle výběru např. lázně Palatinum, fakultativně pravá maďarská palačinka na rozloučenou, odjezd, návrat do republiky v pozdních večerních hodinách.


** Program zájezdu: je zkrácen o 1. a 2. den. 1. den odjezd z ČR v nočních hodinách, 2. a 3. den pobyt v BUDAPEŠTI, termální lázně, návrat v pozdních večerních hodinách.


*** Program zájezdu: je zkrácen o prohlídku Bratislavy. 1. den pobyt v termálních lázních Mosenmagyarovár, BUDAPEŠŤ, projížďka, ubytování. 2. - 3. den BUDAPEŠŤ, památky, tržnice, termální lázně, večeře v čardě, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu (1x Slovensko, 2x Budapešt), 3x polopenzi, průvodce
** dopravu klim. busem, 1x ubytování v hotelu v Budapešti, 1x polopenzi, průvodce
*** dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu v Budapešti, 2x polopenzi vč. slavnostní večeře, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupy a lázně cca 65 €
** vstupy a lázně cca 40 €
*** vstupy a lázně cca 40 €

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1.200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč str.2 katalogu
** 1lůžk. pokoj 450 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 str. 2 katalogu
***1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč str. 2 katalogu

Nástupní místa

02.05.-05.05. trasa N + Brno
27.09.-29.09. trasa N + Brno
26.10.-28.10. trasa N + Brno
06.12.-08.12. trasa N + Brno

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000