crosssearch

Budapešť, Györ - památky a termální lázně

Poznávací zájezdy, Maďarsko

Bratislava - Ostřihom - Visegrád - Szentendre - Budapešt - Györ

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Budapešť, Györ
památky a termální lázně

1. den zájezdu Odjezd z ČR v ranních hodinách, Praha cca 7.00 hod. a dále po trase, romantika hradu Děvín, BRATISLAVA, město na Dunaji a metropole Slovenska, exteriéry vybraných paláců, příp. návštěva Bratislavského hradu a paláců, ubytování na okraji Bratislavy.


2. den zájezdu BUDAPEŠŤ, římské město Aquincum, okružní jízda městem, BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), PEŠŤ a její centrum, tržnice a Váci utca, 1. metro na evrop¬ském kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, koupání v termálních lázních Széchenyi, variantně návštěva galerie, ZOO či Vidámparku, podvečerní projížďka, večeře s vínem.


3. den zájezdu BUDAPEŠŤ, tržnice a Váci utca, nákupy, fakult. koupel v luxusních termálních lázních hotelu Gellért nebo dle výběru např. lázně Palatinum, fakult. pravá maďarská palačinka na rozloučenou, výhled na budovu Parlamentu, odjezd, návrat do republiky ve večerních hodinách.


4. den zájezdu Ráno odjezd z Budapešti, barokní GYŐR, prohlídka města na soutoku tří řek, zachovalé paláce, koupání v termálních lázních (3hod), odjezd, návrat do republiky ve večerních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x Slovensko, 2x Budapešt), 3x polopenzi, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné do objektů a lázní, fakult. služby, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1 200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč str.2 katalogu
Na vstupy a lázně doporučujeme cca 65 €.

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000