crosssearch

Budapešť a Mosonmagyarovár víkend s termály

Poznávací zájezdy, Maďarsko

Příjemný víkend s termály v Budapešti, pyšnící se největším množstvím městských termálních lázní na světě, muzea a galerie, maďarské tržnice a gastronomie, termální lázně Széchenyi, luxusní termální lázně hotelu Gellért a navíc cestou tam Mosonmagyarovár.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Budapešť a Mosonmagyarovár víkend s termály

1. den zájezdu Odjezd v ranních hodinách, Brno cca 9.00 hod., cesta do Maďarska, MOSONMAGYAROVÁR, historické centrum a pobyt v termálních lázních, Budapešť, projížďka městem, hotel a večeře.


2. den zájezdu BUDAPEŠŤ, římské město Aquincum, okružní jízda městem, BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác), PEŠŤ a její centrum, slavná cukrárna, 1. metro na evropském kontinentu a okolí náměstí Hrdinů, koupání v termálních lázních Széchenyi, variantně návštěva galerie, ZOO či Vidámparku, podvečerní projížďka, večeře s vínem.


3. den zájezdu BUDAPEŠŤ, tržnice a Váci utca, nákupy, fakult. koupel v luxusních termálních lázních hotelu Gellért nebo dle výběru např. lázně Palatinum, fakult. pravá maďarská palačinka na rozloučenou, výhled na budovu Parlamentu, odjezd, návrat do republiky ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu v Budapešti - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x polopenzi, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné do objektů a lázní (cca 40 Eur) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč str.2 katalogu

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000