crosssearch

Keňa - Safari Season Special

Poznávací zájezdy, Keňa

Safari v Keni.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu:

1. den - ODLET Z PRAHY


V odpoledních hodinách odlet z Prahy či Vídně do keňského Nairobi s přestupem v Amsterodamu

2. den - NAIROBI

V brzkých ranních hodinách přílet do Nairobi. Při průchodu pasovou kontrolou zakoupíte keňské vízum za poplatek 25,- USD/osoba (děti do 16ti let zdarma), pokud ho již nemáte vyřízeno z ČR. Na letišti v Nairobi Vás bude očekávat zástupce našeho zahraničního partnera, který Vás přivítá a zajistí transfer do hotelu The Panafric Hotel 4**** do centra města. Volno na relaxaci po letu, možnost koupání v hotelovém bazénu či procházky po městě. V případě Vašeho zájmu je možno zajistit prohlídku města (fakultativně za příplatek). Tento den není zajištěn oběd ani večeře, které máte možnost v hotelu přikoupit, ale zároveň máte možnost navštívit některou z nairobských restaurací, doporučujeme slavnou restauraci Carnivore. Nocleh v hotelu.

3. den - NAIROBI - MASAI MARA

Po snídani v hotelu budete vyzvednuti Vaším safari průvodcem a vydáte se na cestu do NP Masai Mara. Cesta vede na jih přes městečko Narok a trvá  cca 4, 5 hodiny. Cestou zastávka na vyhlídkovém místě, kde budete mít čas vyfotografovat si nádherná panoramata velké příkopové propadliny Great Rift Valley. Po příjezdu do parku ubytování v Sarova Mara Game Campu 4****, kde bude podáván oběd. Po obědě odpolední safari v NP Masai Mara. Večer návrat do kempu, kde je zajištěna večeře a přenocování.

NP Masai Mara : Z mnoha důvodů je Maasai Mara nejlepší rezervací pro pozorování zvěře v celé Keni. Jedná se o severní výběžek tanzánského Serengeti. NP Masai Mara zaujímá rozlohu 1.510 km2 a nachází se v odlehlé jihozápadní části Keni u hranice s Tanzánií ve velké příkopové propadlině Great Rift Valley. Rezervace je zavlažována jednou z největších keňských řek, řekou Mara. Panorama parku je na východě tvořeno kopci Ngama Hills, které jsou porostlé listnatou buší oblíbenou zejména černými nosorožci. Západní hranice parku je formována srázy zvanými Oloololo, které prudce vystupují z širokých travnatých planin. Jižní hranici tvoří řeka Mara, v jejímž okolí hustě bují travnatý porost a akáciové lesíky. Centrální území parku leží ve výšce cca 2000 m nad mořem a vegetace je tovořena zvlněnou savanou, ze které sem tam vyráží hustá buš a velké oblé kameny lávového původu, na kterých se rádi vyhřívají predátoři. V Masai Maře můžete pozorovat nezvyklé skupiny zvířat natěsnáných vedle sebe. Můžete zde současně spatřit desítky různých druhů živočichů - gazely, zebry, žirafy, buvoly, oryxe, antilopy, pakoně, slony, hyeny, šakaly, pštrosy, gepardy a lvy, čekající na svou příležitost. V tomto NP máte také největší šanci spatřit leopardy, které lze zahlédnout jen se štěstím, protože se rádi ukrývají v korunách stromů, kde je lze jen velmi těžko objevit. Masai Mara je také jediným parkem v Keni, kde můžete spatřit volně žijící nosorožce černé, kteří jsou přísně chráněni, protože byli v 2. polovině 20. století téměř vyhubeni. V řece Mara se také s oblibou koupou hroši a žijí zde i obrovští krokodýli nilští, kteří v řece čekají na svou kořist, kterou lehce uloví díky skutečnosti, že stáda zvěře jsou při migraci mezi Serengeti a Masai Marou nucena řeku překročit. V srpnu a v září sem migrují obrovská stáda pakoňů hřivnatých, kteří se sem přesouvají za pastvou ze suchých tanzánských savan. Každoročně jich sem přichází cca 1,5 milonu kusů. Každoroční migrace pakoňů je hlavním důvodem, proč je Masai Mara tak slavná.

4. den - MASAI MARA

Celodenní safari v NP Masai Mara. Máte možnost zvolit mezi obědem formou piknikového balíčku, což Vám umožní vzdálit se dále od kempu a prozkoumat tak vzdálenější území parku, či se vrátit na oběd do Vašeho kempu. Večeře a nocleh v kempu.

5. den - NP MASAI MARA - NP LAKE NAKURU

Tradiční ranní safari v NP Masai Mara. V kempu bude podáváno malé občerstvení, po kterém vyrazíte na tradiční ranní safari, která probíhá za úsvitu. Tato denní doba je k pozorování divoké zvěře nejvhodnější, protože zejména velké kočky jsou v tento čas nejvíce aktivní. Budete-li mít štěstí, můžete spatřit například lovící lvice, gepardy, či leoparda. Návrat do kempu na bohatou snídani. Po snídani check out v kempu a odjezd do NP Lake Nakuru. Během cesty ještě safari v NP Masai Mara. Poté se vydáte zpět směrem na Nairobi a dále do NP Lake Nakuru. Oběd formou piknikového balíčku. Odpolední safari v NP Lake Nakuru. Večer příjezd do Lion Hill Lodge 4****, večeře a nocleh v Lion Hill Lodge 4****.

NP Lake Nakuru : Jezero Nakuru je alkalické jezero o rozloze cca 62 km2. Rozloha jezera se mění v závislosti na deštivé či suché sezóně. Jezero je obklopeno savanami a akáciovými lesy, ale také skálami a relativně hustým pryšcovým lesnatým porostem na východě. Nedaleko parku se nachází město Nakuru. Jezero je na severní straně ohraničeno kráterem Menengai, na severovýchodě pahorkatinou Bahati Hills, na východě se nachází Lion Hill, na jihu kráter Eburu a na západě srázem Mau. Oblast jezera Nakuru byla v roce 1960 nejprve vyhlášena ptačí rezervací a v roce 1968 získala status národního parku. Severní oblasti parku byly připojeny v roce 1974. NP Lake Nakuru je jako jediný NP v Keni oplocen; a to z důvodu, že se jedná o vládní rezervaci pro nosorožce. Žijí zde jak nosorožci bílí, kteří se rádi popásají na savaně, tak i nosorožci černí, kteří se však raději zdržují ve skrytu husté buše a tak je jejich pozorování ztíženo. Můžeme zde pozorovat také růžové plameňáky, bílé plameňáky (žije zde okolo 450 druhů různých ptáků), paviány, buvoly, zebry, pakoně, gazely, impaly, žirafy rotchieldovy, leopardy a další. 

6. den - NP LAKE NAKURU - NP AMBOSELI

Po snídani check out a krátká ranní safari v NP Lake Nakuru, oběd formou piknikového balíčku. Cesta do NP Amboseli, odpolední safari v NP Amboseli, večer příjezd do Satao Elerai Campu 4**** nebo Amboseli Serena Lodge 5*****, večeře a nocleh v kempu či lodži.

Národní park Amboseli :
Tento oblíbený národní park o rozloze 392 km2 se rozkládá jižně od Nairobi u paty světoznámého Kilimanjara - nejvyšší hory Afriky. Krajina parku je rovinatá, tvořená zejména savanou, která se střídá s porostem akácií.  Tento NP nabízí úžasný panoramatický pohled na pláně plné pasoucí se zvěře. Během safari v tomto NP můžete pozorovat zasněžený vrcholek Kilimanjara, který je zejména v ranních a večerních hodinách obarvený sluncem do růžova. Tento park býval domovem pestře pomalovaných a hrdých masajských kmenů, které odtud však byli po založení národního parku v roce 1973 vystěhovány.  Toto násilné vystěhování Masajů zapříčinilo tzv. ,,pomstu Masajů", která spočívala v tom, že někteří Masajové schválně vybíjeli a trávili všechna zvířata, zejména pak lvy a nosorožce černé, kteří se zatoulali za hranice parku a ostatní Masajové se začali živit pytláctvím a pašeráctvím. Tato situace se však již značně uklidnila a dnes Masajům plyne část zisku z turistického ruchu. Díky jejich pomstě žije však v NP Amboseli dodnes velmi málo predátorů, vyjímku tvroří hyeny skvrnité a šakali. V letech 1992 - 1993 bylo území parku zasaženo silnými dešti, které zde způsobily rozsáhlé povodně, které Amboseli změnily v bažinu. Bažiny v některých místech této jinak velmi suché oblasti najdeme dodnes. Díky nim se sem stahuje velké množství býložravců, jako jsou  zebry, antilopy, buvoli, pakoně a další. Tato zvířata se v období sucha zdržují hlavně v bažinatých oblastech parku, ale po deštích, kdy se celé území parku zazelená, se rozptýlí na celé území parku. NP Amboseli je zejména sloním rájem. Můžete zde pozorovat obrovská stáda slonů. Někteří jedinci se pyšní velkými kly, což je znakem vyskokého věku. Opravdu dospělých slonů žije na území Keni již velmi málo, což způsobuje pytláctví a obchod se slonovinou, kterému nelze zcela zabránit i přesto, že ochrana přírody v Keni je na stále vyšší úrovni a dnes se již daří sloní stáda mnohem lépe před pytláky chránit.

7. den - NP AMBOSELI - NP TSAVO WEST

Tradiční ranní safari v parku. Po snídani check out a dopolední safari v NP Amboseli. Oběd formou balíčku. Během dnešní safari projedete parkem Amboseli a večer přijedete na území NP Tsavo West. Večeře a ubytování v Severin Safari Campu 5***** nebo Kilaguni Serena Lodge 5*****.

Národní park Tsavo :
Tento největší keňský národní park o rozloze cca 21.000 km2 se dělí na Východní Tsavo a Západní Tsavo. Obě části parku jsou odděleny dálnicí, která vede z Mombasy do Nairobi. Tento park leží nejblíže k pobřeží a jeho snadná dostupnost je důvodem, proč je nejvíce safari pořádáno právě sem. Krajinu Východního Tsava tvoří především rovinatá savana protkaná říčkami. Z trávy vyrážejí nízké keře a akácie. Oblast, do které jsou pořádány safari, leží mezi mombasskou dálnicí a řekou Galana, v jejímž okolí bují hustý palmový porost. Území parku ležící severně od řeky Galana je pro veřejnost uzavřeno a pro vstup je potřeba zvláštního povolení, které je velmi těžké získat. Středem Východního Tsava protéká sezónní řeka Voi, na které leží přehrada Aruba. Oblast okolo Aruby byla dříve turisty nejvyhledávanějším místem v parku, ale nyní je trochu opomíjena. K nádrži se stahuje velké množství zvěře, takže se dodnes jedná o jedno z nejlepších míst pro pozorování jejího života. Dalším skvělým místem pro pozorování zvěře je okolí řeky Galana. Tato řeka je celosezónní a tak poskytuje zvířatům dostatek vody po celý rok. Na řece Galana leží úžasné Lugardovy vodopády, které Vás překvapí svou mohutností. Národní park Západní Tsavo se rozkládá od mombasské dálnice směrem na jih až k řece Tsavo. Sopečná krajina tohoto parku je řekou Tsavo zavlažována, a tak zde najdete lesnaté pastviny, které jsou rájem pro divokou zvěř. Nejznámější atrakcí parku Západní Tsavo jsou prameny Mzima, které jsou zdrojem křišťálově čisté vody.

Prameny Mzima vytvářejí dvě jezera, která jsou oblíbeným stanovištěm hrochů a krokodýlů. Okolo jezírek roste bujná vegetace a v korunách palem se prohánějí opice. Žije zde také mnoho zástupců ptačí říše. U horní nádrže je vybudována podvodní pozorovací komora. Bez zvláštního štěstí odtud spatříte modrý vír kroužících ryb. Prameny Mzima jsou také důležitým zdrojem pitné vody, která je odtud potrubím sváděna do Mombasy. Další velkou zajímavostí parku Západní Tsavo je lávové pohoří Chylulu, které je doposud z velké části neprobádané. Tento tmavý lesnatý horský hřbet má vlastní mikroklima, kdy porézní skála nasává vodu, která pak proudí do Mzimy. V NP Tsavo můžeme pozorovat zejména slony, kteří mají v jeho východní části zvláštní načervenalé zbarvení, což je způsobeno tím, že se velmi rádi oddávají koupelím v jezírcích a v bahně, které je v závislosti na barvu půdy v parku Východní Tsavo červené a po koupeli jim ulpívá na kůži. V parku žijí také antilopy, zebry a buvoli, pro které je místní savana zejména v deštivé sezóně bohatým zdrojem potravy. Spatříte zde také elegantní žirafy, které se při spásání akácií nenechají nijak rušit a vědomy si své velikosti se po Vás pouze klidně otočí. Nelze vynechat ani hrochy, kteří vyhledávají ve Východním Tsavu oblast kolem řeky Galana a v Západním Tsavu jezírka Mzima, kde se s oblibou koupou. V okolí vody uvidíte jistě i líně se vyhřívající krokodýly. V parku žijí také velké kočky. Při tradiční ranní safari, na kterou se vyráží ještě před rozedněním, můžete při troše štěstí spatřit tyto predátory při lovu. Divoké šelmy se této činnosti oddávají zejména v noci a brzy ráno, kdy ještě není takové horko a jejich kořist má ztíženou šanci se o svém dalším osudu včas dozvědět. S velkou pravděpodobností v tomto parku uvidíte lvy, ale žijí zde i nejrychlejší sprinteři světa - gepardi. Spatřit ve Východním Tsavu leoparda se Vám pravděpodobně nezdaří, protože leopardi žijí zejména na stromech, kterých je v tomto parku poskrovnu. Stejně tak je v tomto parku velkou vzácností výskyt hyeny skvrnité či servala.

7. den - NP TSAVO WEST - NP TSAVO EAST

Po snídani přejezd z NP Tsavo West do NP Tsavo East, které na sebe těsně navazují. Celodenní safari, která probíhá během přejezdu. Oběd formou piknikového balíčku. Večer příjezd do Satao Campu3***+, kde je zajištěna večeře a nocleh.

8. den - NP TSAVO EAST - MOMBASA - ODLET ČI PRODLOUŽENÍ POBYTU V HOTELU


Po snídani odjezd do Mombasy. Při průjezdu parkem ještě probíhá safari v NP Tsavo East. V odpoledních hodinách příjezd do Mombasy, transfer na letiště, odlet zpět do Prahy či Vídně.  V případě Vašeho zájmu lze zajistit pobyt v některém z plážových hotelů na keňském pobřeží (za příplatek).

9. den - PŘÍLET DO PRAHY ČI VÍDNĚ


V ranních hodinách přílet do Prahy či Vídně.

Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha - Nairobi a Mombasa - Praha s leteckou společností KLM
 • 1 x ubytování v hotelu 4*  v Nairobi se snídaní
 • 6 x ubytování v  lodžích 3*+ - 5*  v NP dle programu s plnou penzí
 • veškeré transfery dle programu
 • služby anglicky hovořícího profesionálního safari průvodce
 • asistence anglicky hovořícího zástupce našeho zahraničního partnera
 • veškeré vstupy do NP a poplatky s tím spojené

Cena nezahrnuje:

 • letištní taxy
 • vízum do Keni 2.000,- Kč (k zakoupení na místě za 25,- USD/os, děti do 16ti let zdarma)
 • spropitné
 • cestovní pojištění
 • fakultativní prodloužení pobytu v hotelu u oceánu

V případě zájmu klientů lze zajistit fakultativní prodloužení zájezdu v některém z plážových hotelů.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000