crosssearch

Stránky z Bible

Poznávací zájezdy, Izrael

Trasa zájezdu: Tel-Aviv o Jeruzalém o Betlém o Massada o Mrtvé moře o Beit Še´an o Jardenit o ­Galilejské jezero o Capernaum o Banias o Nazareth o Caesarea o Tel-Aviv

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

1. den

Odlet z Prahy, přílet do Tel-Avivu. Krátká prohlídka Jaffy, dále přejezd do Jeruzaléma. Výstup na horu Olivetskou, kde byl Ježíš vzat do nebe. Olivovníky zde jsou ještě z dob biblických. Palmovou cestou sestup do Getsemanské zahrady. Klášterní chrám Dominus Flevit, kde Ježíš oplakával osud Jeruzaléma. Výstup na horu Sion. Hrobka krále Davida. Večeře a nocleh.

2. den

Snídaně. Zahradní hrobka. Kaple Sv. Petra v Gallicantu, kde Petr třikrát zapřel Krista. U Zdi nářků možnost krátké modlitby či vložení přání mezi její kameny (mešita Al-Aqsa a Skalní dóm nejsou přístupné). Dále se vydáte ke Chrámové hoře, kde stál Herodův chrám. Kostel sester sv. Anny. Spletitými uličkami Starého města (Via Dolorosa) vás tato křížová cesta se 14 zastaveními zavede až k místu ukřižování – Golgotě. Chrám Božího hrobu – místo naplnění Ježíšova osudu. Procházka židovskou a arménskou čtvrtí s malými obchůdky a svérázným způsobem života. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

3. den

Snídaně. Přejezd do 11 km vzdáleného Betléma, rodiště krále Davida i Ježíše Krista. Prohlídka chrámu Narození Páně, postaveného císařem Konstantinem. Chrám stojí na místě, kde Marie při kojení ztratila kapku mléka, načež se stěny jeskyně rozzářily do oslnivé bílé barvy. Návrat do Jeruzaléma a cesta západní částí města včetně návštěvy Dětského památníku Yad Vashem (muzeum holokaustu). Večeře, nocleh.

4. den

Po snídani odjezd směrem k Mrtvému moři Judskou pouští. Qumrán, kde v jeskyni byly náhodou objeveny džbány se 7 svitky bible. Krátká procházka po Ein Gedi (sirné prameny a kibuc). Nedaleko odsud se zvedá do velké výše skalní plošina Massada, kde si dal král Herodes vybudovat pevnost (výstup lanovkou). Z Massady možno vidět římské tábory a obléhací valy. Odpočinek u Mrtvého moře, možnost koupání. Návrat do Jeruzaléma, večeře a nocleh.

5. den

Snídaně a přejezd Jordánským údolím do města Beit Še´an (římský komplex včetně divadla). Podél řeky Jordán se dostanete až k Jardenitu, kde probíhají křty. Projížďka lodí po Galilejském jezeře, spojeným se zázraky a mající ústřední význam pro Ježíšův život. Tradiční oběd na břehu Galilejského jezera (Ein Gev). Prohlídka Tabghy, kde Ježíš nasytil pouhou denní dávkou 5000 lidí. Tento zázrak si prohlédnete v "Kostele nasycení chlebem". Město Capernaum (zbytky staré synagogy a kulatý kostel v místě domu Šimona Petra). Večeře a nocleh v Tiberias.

6. den

Po snídani hora Blahoslavenství, kde údajně Ježíš napsal svá kázání. Město Safed (Zefat) s mystickými alejemi a kolonádou. Zcela na severu Izraele návštěva města Banias (Caesarea Philipi) a Tel Dan, kde jsou prameny řeky Jordánu. Cesta zpět Golánskými výšinami do Tiberias. Večeře a nocleh.

7. den

Snídaně. Odjezd do Nazarethu na prohlídku baziliky Zvěstování a Mariiny stěny. Krátká návštěva Meggida (biblického Armagedonu). Směrem k moři dorazíte do Caesareje – přímořské, antické město řecko-římské kultury. V antických dobách zde vypuklo legendární židovské povstání proti Římanům, které vedlo v r. 70 ke zničení Jeruzaléma. Příjezd do Tel-Avivu, krátká jízda městem, večeře a nocleh.

8. den

Dle letového řádu transfer na letiště a odlet zpět do ČR.
 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000