crosssearch

Krásy Svaté Země

Poznávací zájezdy, Izrael

Okruh do země, kde je soustředěno neuvěřitelné množství památek s historií starou až 6 tisíc let. Země, která je pro židy zemí Bohem zaslíbenou, pro muslimy místem, kde proroci stoupali k nebesům a pro křesťany místem, kde zde se narodil, učil, dělal zázraky a byl ukřižován...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Popis okruhu

1.DEN
– odlet z Prahy do Tel Avivu, transfer, ubytování v Netanyi (pro termín odlet říjen přílet brzy ráno den 2, ubytování a ranní odpočinek)

2.DEN – JAFFA - CAESAREA - HAIFA
– přejezd do Caesarei, kdysi hrdého římského města, z kterého se zachoval amfiteátr a akvadukt.Pokračování do pohoří Karmel, které patří k nejstarším obydleným oblastem Palestiny a už v biblických dobách se na jeho svazích rozprostíraly vinice. Prohlídka vesnice s unikátní náboženskou menšinou Drúzů, kteří žijí pouze zde, v Libanonu a Sýrii. Návštěva jejich domácnosti, seznámení se s jejich tradicí a společný lehký oběd. Pokračování do jednoho z nejkrásnějším míst v zemi Haify, což znamená krásné pobřeží. Prohlídka dominanty města chrámu víry Bahai s nádhernou perskou zahradou.

3.DEN – GALILEA – GOLANSKÉ VÝŠINY
– dopoledne snídaně se členy kibucu a následně jeho prohlídka a seznámení se s principy tohoto izraelského fenomenu kolektivního vlastnictví a hospodaření. Pokračování ke Galilejském jezeře, které je opředené mnoha mýty a Ježíšovými zázraky, ale také je hlavní zásobárnou vody země. Plavba po jezeře. Návštěva biblického města Capernaum, kde často pobýval a z hory Blahoslavení kázal Ježíš a kde se narodil apoštol Petr. Prohlídka Tabghy, zde se odehrál zázrak dělení chleba a ryb mezi 5000 poutníků. Přejezd přes náhorní plošinu Golan.

4.DEN – NAZARET – JERUZALÉM - OLIVETSKÁ HORA-STARÉ MĚSTO
– dopoledne přejezd do Nazaretu, dnes největšího arabského města v zemi, ale také místa s mnoha vazbami na život Svaté rodiny – chrám Zvěstování Panny Marie. Následný přejezd do Jeruzáléma, jehož stará část je v seznamu památek UNESCO. Prohlídka biblického města, místa ležícího v nadm.výšce 800 m.n.m s dějinami starými 3000 let. V Bibli je zmínka o městě za časů Abraháma, král David ho učinil hlavním městem a jeho syn král Šalamoun nechal postavit na skalní plošině Moria chrám pro archu úmluvy. Vedle náboženských míst patří k lákadlům města mohutná Damašská brána, jeden ze vstupů do města, který dnes vede do muslimské čtvrti, chrám Spasitele, citadela, Olivetská zahrada s Getsemanskou zahradou, hrobka Panny Marie, Via Dolorosa-ulice Utrpení, kudy podle křesťanské tradice nesl Ježíš svůj kříž.

5.DEN – QUMRÁN - MASSADA - MRTVE MOŘE
– den volna v Jeruzalémě nebo možnost fakultativního výletu k Mrtvému moři. Dopoledne projížďka pouští na velbloudech. Následně pokračování do města Qumrán, kde beduíni objevili svitky biblických textů Starého zákona. Přejezd do Massady, pouští pevnosti postavené králem Herodem v roce 70 n.l. Výstup lanovkou, prohlídka starobylé synagogy a lázní. Na cestě zpět zastavení u Mrtvého moře – možnost koupání v tomto nejslanějším jezeru na světě. Program bude ukončen návštěvou kibucu, kde se v poušti pěstuje ovoce a zelenina. Návrat do Jeruzaléma.

6.DEN – NOVÝ JERUZALÉM – BETLÉM
– pokračování v prohlídce Jeruzaléma, které není jen historickým městem, ale také moderní židovskou metropolí. Průjezd kolem budovy parlamentu Kneset, která byla otevřena v roce 1966. Stavba byla postavena z červeného pískovce a byla subvencována rodinou Rothschildů. Pokračování kolem Chrámu knihy, kde jsou svitky od Mrtvého moře, k památníku Yad Vashem, památníku mučedníků a obětí Holocaustu, který byl založen v roce 1953. Pokračování do Betléma, posvátného místa, kde se podle legendy narodil král David, Ježíš, kde zemřela Ráchel. Prohlídka kostela Narození Páně s Jeskyní narození.

7.DEN – TEL AVIV – JAFFA
- dopoledne prohlídka hlavního města Izraele. Toto místo je vyhlášené krásnou pláží, kosmopolitní atmosférou a stavbami z 20.století ve stylu Bauhaus, které jsou zapsány na seznam UNESCO. Jaffa je místo staré 3600 let a je to nejstarší přístavní město na světě. Sem se za vlády Šalamouna přiváželo cedrové dřevo k Libanonu na stavbu slavného chrámu. Odpolední transfer na letiště, odlet.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000