crosssearch

Izrael - velký okruh - s možností výletu do Petry

Poznávací zájezdy, Izrael

Izrael je krásná země zaslíbená několika druhům náboženství a je zde tedy soustředěno mnoho historických památek, z nichž některé jsou staré až 6 tis. let. Poznejte s námi zemi, kde se narodil, žil, učil a byl ukřižován Ježíš Kristus. Zájezd připravila Ing. Martina Kosková.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1.den (st):Přílet do Tel Avivu brzo ráno. Malebné uličky staré JAFFY. Prohlídka TEL AVIVU – moderní město na březích Středozemního moře. CAESAREA – významné římské město a rozsáhlý archeologický areál. POHOŘÍ KARMEL - karmelitánský klášter, Mariánská svatyně - Stella Maris, překrásná vyhlídka na Haifu. CHRÁM BAHAI s krásnými zahradami.
2.den (čt):Oblast GALILEJSKÉHO JEZERA: TABGHA – kostel zázračného rozmnožení chlebů a ryb. MENSA CHRISTI – Petrův apoštolský primát. KAFARNAUM – dlouhodobé působiště Ježíše, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra. HORA BLAHOSLAVENSTVÍ. TIBERIAS – kostel sv. Petra, klášter Apoštolů, Hammam Tiberias a Archeologický park. Místo křtu Ježíše v řece Jordán – JARDENIT.
3.den (pá):SAFED – posvátné místo judaismu, malebné středověké uličky s významnými synagogami. Přejezd na GOLANSKÉ VÝŠINY, nejvyšší izraelský vodopád GAMLA. Horké lázně a římské vykopávky v HAMMAT GADER.
4.den (so):Přejezd biblickou krajinou. KÁNA GALILEJSKÁ - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno. NAZARETH - pramen Marie, kostel sv. Gabriela, chrám sv. Josefa - Svaté rodiny bazilika Zvěstování. MEGGIDO – místo poslední bitvy na Zemi, místo Posledního soudu. HORA TABOR - místo a bazilika Proměnění Páně. Přejezd JUDSKOU POUŠTÍ.
5.den (ne):První část prohlídky JERUZALÉMA: Chrámová hora (Omarova mešita, mešita Al Aksa, místo prvního i druhého židovského chrámu), průchod starou židovskou čtvrtí, slavná Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu. Hodinová procházka po hradbách Jeruzaléma: od Jaffské brány k bráně sv. Štěpána. Odpoledne hora Sion – prohlídka archeologického areálu Davidova města, Caenaculum (Poslední večeře) a Davidův hrob, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, Ein Karem – místo navštívení Alžběty Pannou Marií, chrám narození Jana Křtitele.
6.den (po):Dopoledne pěší turistika v nádherném údolí WÁDÍ QILT ke klášteru sv. Jiří. JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, dobyté Jozuem Boží mocí. Vyhlídka na horu Pokušení, výstup ke skalnímu klášteru do míst, kde se Ježíš Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Dle aktuální situace návštěva BETLÉMA – bazilika narození Ježíše, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně.
7.den (út):2. část prohlídky JERUZALÉMA: Olivetská hora – místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, panoramatická vyhlídka na Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, Getsemanská zahrada a jeskyně, kostel Všech národů, chrám hrobu Panny Marie, hradby a brány Jeruzaléma, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda, staré město a průchod slavnou Via Dolorosa se 14 zastaveními křížové cesty, Chrám Božího hrobu, Citadela.
8.den (st):Přejezd kolem KUMRANU – místo nálezu slavných svitků od Mrtvého moře. Římská pevnost MASSADA, která se monumentálně tyčí nad Mrtvým mořem, místo hrdinského odporu a smrti židovských povstalců proti Římanům. Odpoledne odpočinek, koupání a relaxace v lázeňském komplexu EIN GEDI U MRTVÉHO MOŘE. Dojezd do Eilatu u Rudého moře.
9.den (čt):Celodenní pobyt u RUDÉHO MOŘE, odpočinek, koupání. Fakultativně možnost celodenního výletu do Jordánska do skalního města PETRA (UNESCO).
10.den (pá):Průjezd NEGEVSKOU POUŠTÍ. Zastávka u biblické SODOMY. Obrovský „měsíční“ kráter MAKTESH RAMON (hloubka 300 m, šířka 8 km, délka 40 km), pěší turistika. Dle aktuální situace návštěva HEBRONU – místo hrobky patriarchů, místo posvátné pro tři náboženství (hrobka Abraháma, Sáry, Jákoba, Josefa, Izáka a Rebeky). Dojezd do Tel Avivu.
11.den (so):Odlet do ČR.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Termín Počet dní Doprava Strava Cena
Žádný vyhovující zájezd nebyl nalezen.
Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000