crosssearch

Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy a návštěva Apulie

Poznávací zájezdy, Itálie

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu. Památky klasického Řecka se vzrušující romantikou...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy a návštěva Apulie

1. den zájezdu V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.


2. den zájezdu Dopoledne příjezd Kampánie - NEAPOL (UNESCO), krátká prohlídka historického centra Centro Storico – Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia. Večer nalodění na trajekt do Palerma – nocleh v kajutách.


3. den zájezdu Vylodění a prohlídka hlavního města Sicílie PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Město, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka – jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE, jenž se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona.


4. den zájezdu Dopoledne si prohlédneme historické centrum městečka TRÀPANI, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Budeme se pohybovat jen 150 km od afrického pobřeží. Pro zájemce je připraven fakult. výlet na Egadské ostrovy, vyhlášené křišťálově čistou mořskou vodou. Navštívíme ostrov Favignana s tufovými útesy, jemuž dominuje Monte Santa Caterina. Po návratu do Tràpani následuje průjezd přes SALINE DI TRÀPANI – bílá krajina mělkých nádrží (saline) a jemně se třpytících hromad soli. Po stopách semitských Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se vydáme na ostrůvek MÒZIA s archeologickým areálem.


5. den zájezdu Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů - starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme městečko SEGESTA – prohlídka známého chrámu z 5 stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne nás čeká turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u Agrigenta (Unesco): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám…Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka (Magna Graecia) odjedeme na nocleh.


6. den zájezdu Po snídani odjedeme přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Navštívíme půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. Poté nás již čeká jedno z nejnavštěvovanějších měst Sicílie SYRAKUSY, město s významnými památkami a s bohatou minulostí, ostrovní stará část města Ortygia, jenž je duchovním srdcem celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.


7. den zájezdu Po snídani odjedeme ze Syrakus k nejexkluzivnější přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3.000 m. - obří lávová pole, výhledy na Catanii a do širokého okolí. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. V případě nepříznivého počasí při výstupu na Etnu se variantně zastavíme u přírodního unikátu na úpatí sopky u kaňonu říčky ALCANTARY. Houževnatý tok dravé říčky zde opracoval bazaltové skály do neuvěřitelných podob. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vrcholem prohlídky je starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.


8. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce fakultativní výlet do vulkanického souostroví Liparských ostrovů - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.


9. den zájezduBrzy ráno se rozloučíme se Sicílií, přejedeme k Messinské úžině, kde se odehrálo drama Homérovy Odysseji a pokračujeme do oblasti Apulie, rozeklaná krajina s průrvami, kruhové kamenné domy - trulli. Navštívíme a budeme obdivovat město bílých krátkých špičatých střech ALBEROBELLO (UNESCO) - stará čtvrť Rione Monti s více než 1 000 trulli. Ubytování v oblasti.


10. - 11. den zájezdu: Po snídani odjedeme do republiky. Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, trajekt Neapol - Palermo, 8x ubytování ( 7x v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,1x na trajektu - 4lůžk. kajuta) 7x snídani, komplexní zdravotní pojištění vč. storna zájezdu, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 3.100 Kč, 6x večeři na Sicílii 1.800 Kč (3chodové menu)

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000