crosssearch

Velký okruh Itálií

Poznávací zájezdy, Itálie

BENÁTKY - GUBBIO - ASSISI - ŘÍM - VATIKÁN - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - CINQUE TERRE - MILANO - VERONA - PADOVA

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1. den:

Ráno odjezd z Brna (další nástupní místa: Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Olomouc 350 Kč, Přerov 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Ostrava 400 Kč, Frýdek-Místek 400 Kč, Nový Jičín 400 Kč, Hranice na Moravě 400 Kč, Lipník nad Bečvou 400 Kč, Olomouc 350 Kč, Přerov 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Praha 400 Kč, Jihlava 250 Kč, Velké Meziříčí - dálnice 250 Kč, Velká Bíteš - dálnice 150 Kč, Břeclav 250 Kč, Bratislava 400 Kč). Přejezd přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování u Benátek.

2. den

Odjezd do Benátek. Přejezd lodí na nám. sv. Marka a prohlídka pohádkového města na 117 ostrůvcích v mořské laguně. Centrem města je nám. Sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku Sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, možnost vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto, možnost projížděk na gondolách nebo příjemných posezení. Okolo poledne návrat lodí po kanále Grande na parkoviště a odpoledne odjezd podél východního pobřeží na ubytování.

3. den:

Odjezd do jednoho z nejkrásnějších italských středověkých městeček Gubbio, vystavěného na svazích hor Monte Igino. Procházka po úzkých uličkách s nádhernými paláci, středověkými kostely, uměleckými ateliéry a malými obchody. Po poledni pokračování do Assisi, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii, rodiště sv. Františka. Toto středověké město zůstalo po staletí téměř nedotčené. Jeho dominantou je klášter svatého Františka ze 13. století. Prohlídka centra města s náměstím Piazza del Comune, římské Foro Romano, věž Torre del Popolo z 13. století, ve které je hlavní zvon Assisi a chrám bohyně Minervy, nejimpozantnější románská stavba. Odjezd na ubytování do Říma.

4. den:

Dopoledne odjezd metrem do centra a pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská: Koloseum - nejkrásnější a největší dochovaná stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Piaza Navonna – typické římské náměstí zdobené třemi nádhernými fontánami. . Večer návrat metrem na ubytování v Římě.

5. den:

Dopoledne návštěva nejmenšího svrchovaného státu -Vatikánu - prohlídka Vatikánských muzeí- největších muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na světě, bazilikou Sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Odpoledne návštěva Andělského hradu, z jehož horní terasy je krásný pohled na Řím i Vatikán. Večerní procházka k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma - Fontána di Trevi a dále na Španělské náměstí a jeho slavné barokní Španělské schody a další místa moderního římského života s příjemnými posezeními a zákoutími. Návrat metrem na ubytování v Římě.

6. den:

Ráno odjezd z Říma do Sieny, původně etruského města položeného na třech pahorcích uprostřed Toskánska. Prohlídka centra města s nádherným náměstím Piazza del Campo s největší gotickou stavbou Toskánska Palazzo Publico se 102 m vysokou věží. Jedná se o jedno z největších středověkých náměstí v Itálii, které má tvar lastury. Dalšími skvosty tohoto města jsou sienský dóm Santa Maria Asscenta s nádherným průčelím i sochami od Michelangela či Donatela a středověký hrad ze 13. století unikátní svým geometrickým tvarem s osmibokým nádvořím a osmibokými věžemi. Odpoledne návštěva jednoho z nejpůvabnějších toskánských měst San Gimignana s typickými strážními věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými paláců, kostelů i kouzelných obchůdků. Vše uzavřeno v téměř původních městských hradbách a zasazeno v nádherné kopcovité krajině. Ubytování u Montecattini.

7. den:

Ráno odjezd do Pisy – krátká zastávka na náměstí s katedrálou, baptisteriem a slavnou Šikmou věží. Poté již přejezd na pobřeží do oblasti Cinque Terre, národního parku tvořeného pěti vesničkami vystavěnými na skalnatém pobřeží (pod ochranou UNESCO), v nichž jako by se zastavil čas. Projížďka vlakem mezi vesničkami, zastávky s krásnými výhledy, procházkami i možností koupání. K večeru odjezd na ubytování u Milana.

8. den:

Dopoledne návštěva Milána, hlavního města Lombardska. Procházka centrem města: Milánský dóm – největší gotická stavba Itálie, velkolepé dílo z bílého mramoru s četnými věžemi, oblouky a více než 2.000 sochami, možnost procházky po střešním ochozu s nádhernými výhledy na město. Zastávka u slavné opery La Scala a pokračování k hradu Sforzesco. Odpoledne odjezd do Verony, prohlídka jednoho z nejpůvabnějších měst Itálie: aréna z 1. stol., novoklasicistní radnice, řada paláců předních veronských rodů, starý hrad Castel Vecchio, románský kostel San Zeno Maggiore ze 12. stol. K symbolům města patří i dům Julie – Casa di Giulietta s mramorovou fasádou nebo hrobka Julie – Tomba di Giulietta ve starém kapucínském klášteře vedle románského kostelíka, v němž prý byli Romeo a Julie oddáni. Večer odjezd na ubytování u Verony.

9. den:

Dopoledne zastávka v Padově – kolébce humanismu a umění. Pěší procházka centrem k budově Univerzity s nádvořím z 16. století, radnici, bazilice San Antonio s oltářem od Donatella a jezdeckým pomníkem před bazilikou, vrcholným dílem Donatella. Dále k paláci del Capitanio – bývalé rezidenci benátských místodržících, na jehož věži byl v 15. stol. sestrojen první orloj v Itálii. Okolo poledne odjezd z Itálie a večer příjezd do Brna a do Prahy.

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000