crosssearch

Opera ve Veroně a Benátky - G. Verdi - Nabucco

Poznávací zájezdy, Itálie

Benátky - Lago di Garda - Sirmione - Verona - opera Nabucco - Vicenza - Padova

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Opera ve Veroně a Benátky

G. Verdi - Nabucco

1. den zájezdu V podvečerních hodinách odjezd z republiky do Itálie.


2. den zájezdu Ráno příjezd do BENÁTEK. K prohlídce pohádkového města na 117 ostrůvcích připlujeme lodí z Punta Sabbioni. Prohlídka historického města s průvodcem - Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, která je vzpomínkou na spojení Benátek s Byzanci, gondoly a gondoliéři, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, kampanila - budeme mít možnost fakult. vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Santa Maria Gloriosa dei Frari. Projdeme se nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky, až ke slavnému mostu Ponte Rialto. V podvečerních hodinách návrat lodí po kanále Grande na parkoviště autobusu a odjezd na ubytování do hotelu v okolí Verony, fakultativně večeře v hotelu.


3. den zájezdu Dopoledne strávíme u břehů jezera LAGO DI GARDA. Zastavíme v SIRMIONE, malebném městečku na jihu jezera, jemuž dominuje fascinující středověký hrad Rocca Scaligera. Projížďka lodičkou s výhledy na vilu Maria Callas. Odpoledne prohlídka VERONY - městské hradby, náměstí Scaligerů, Dóm, Juliin dům s balkonem. Návrat na hotel a večer nás čeká vrchol celého zájezdu, kde v antické aréně shlédneme jedno z nejuváděnějších světoznámých operních představení - dílo Guiseppe Verdi - Nabucco. Po představení návrat na hotel.


4. den zájezdu Po snídani navštívíme město VICENZA, město Andrea Palladia, velký stavitel vtiskl svou pečeť celému městu – náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního města PADOVA, pro zájemce kaple Scrovegni a pokračujeme Velkou dolomitskou cestou (jedna z nejúžasnějších cest protínajících Dolomity) do republiky.


5. den zájezdu Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, pobytovou taxu, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby, plavby lodí - Benátky (cca 20 €) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

vstupenka na představení Nabucco 800 Kč, kaple Scrovegni 380 Kč, 1lůžk. pokoj 1000 Kč, 1x večeře 350 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu

 

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000