crosssearch

Neapolský záliv a ostrov Capri

Poznávací zájezdy, Itálie

Řím - Caserta - Neapol - Pompeje - Vesuv - Herculaneum - Oplontis - Salerno - Amalfi - Atrani - Ravello - Sorrento - ostrov Capri

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Neapolský záliv a ostrov Capri

1. den zájezdu Odjezd z republiky v poledních hodinách.


2. den zájezdu Ráno příjezd do ŘÍMA, prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního města – nenecháme si ujít majestátní baziliku sv. Petra, pradávnou slávu Fora Romana - které bylo v antickém Římě obchodní promenádou, společenským i náboženským centrem, slavné Koloseum - vybudované císařem Vespasiánem, Kapitol, fontánu di Trevi – nejslavnější fontánu v Římě, tento barokní skvost zobrazuje Neptunův kočár řízený Tritiny s mořskými koňmi, turistický magnet Španělské schody vedoucí ke kostelu Trinità dei Monti. Po prohlídce odjezd na ubytování.


3. den zájezdu Pobyt u moře.


4. den zájezdu Po stopách jihoitalských králů. Navštívíme turistickou atrakci Itálie - kolosální zámek Palazzo Reale (UNESCO) v CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly. Právě zde natáčel George Lucas záběry interiérů královské rezidence královny ve filmu Hvězdné války. NEAPOL, ležící v samotném centru Kampánie a jedno z mála evropských měst, kde se ještě nevytratil duch starověku – historické centrum Centro Storico – hlavní duchovní centrum Duomo, Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito. Odpoledne návrat, odpočinek a pobyt u moře.


5. den zájezdu Po stopách vulkanické erupce. Navštívíme VESUV - výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Další zastávkou budou POMPEJE – velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Zkamenělé HERCULANEUM - jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rybářské město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, kde roku 79 n.l. po výbuchu Vesuvu kompletně zmizelo v 16timetrové vrstvě bahna.


6. den zájezdu Pobyt u moře. Náš tip na odpolední výlet s průvodcem - vila v OPLONTIS, bývalé starověké římské město, zachovalá vila rodiny Neronovy manželky, fakultativně místní dopravou cca 6 €.


7. den zájezdu Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní fakult. výlet na ostrov CAPRI, kde najdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středomoří. Masivní vápencové skály, které vystupují kolmo vzhůru z průzračné modré vody, tak vypadá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka Capri s nabílenými kamennými domy a Anacapri. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách, kde můžeme ochutnat proslulý insalata caprese nebo ravioli caprese (ravioli plněné ricottou a bylinkami).


8. den zájezdu Pobyt u moře. Náš tip na odpolední výlet s průvodcem - město SORRENTO, podle řecké legendy právě v sorrentských vodách žily bájné Sirény, fakultativně místní dopravou cca 6 €.


9. den zájezdu Po stopách apoštolů a Normanů. Odjedeme do SALERNA - katedrála sv. Matouše s hrobem jednoho z evangelistů, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél Amalfského pobřeží (UNESCO) (Costiera Amalfitana), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou, bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně návštěva Smaragdové jeskyně (cca 20 €) nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního RAVELLA (cca 6 €), městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.


10. Den zájezdu Předpokládaný návrat do republiky v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi (snídaně, večeře - 3chodové menu), pobytovou taxu, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 3 890 Kč (zde povinné při nedoplnění), pokoj s balkonem a minibarem 1 500 Kč/os., komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč str. 2 katalogu

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000