crosssearch

Florencie - Montecatini Terme - San Gimignano - Pisa - Vinci - Carrara - Lucca

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Florencie, Carrara
přírodní park Garfagnana s koupáním


1.den zájezdu Odjezd v odpoledních hodinách do Itálie.


2. den zájezdu FLORENCIE (UNESCO) s místním průvodcem, toskánská metropole nazývaná kolébka renesance, prohlídka s místním průvodcem: Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila, St. Croce, zahrady Boboli, kostel Santa Maria del Carmine s kaplí Brancacciů, lázeňské městečko MONTECATINI TERME, ubytování, fakult. večeře.


3. den zájezdu Klenoty Toskánska: SAN GIMIGNANO (UNESCO), středověké město s rodovými věžemi, fakultat. ochutnávka místních specialit. PISA (UNESCO), románské památky a šikmá věž. LUCCA, rodiště Pucciniho, kouzelné náměstí, románská a gotická architektura.


4. den zájezdu FLORENCIE, Ponte Vecchio, mož¬nost návštěvy galerie Uffizi (nutná rezervace v CK), muzea, zahrady Boboli, tržnice a atmosféra uliček. Večer odjezd do ČR.


5. den zájezdu Návrat do republiky v dopoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby, místní průvodce, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 950 Kč, 1x večeře 400 Kč, galerie Uffizi 450 Kč (nutná rezervace v CK), vstupné do mramorových dolů 250 Kč (min. 15 os.), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč str. 2 katalogu

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000