crosssearch

Adventní Řím - věčné město, vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků

Poznávací zájezdy, Itálie

Adventní Řím - věčné město, vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Adventní Řím - věčné město
vánoční trhy na římských náměstích, výstavy betlémků

1. den zájezdu V poledních hodinách odjedeme z ČR do Itálie.


2. den zájezdu V ranních hodinách příjezd do Říma - celodenní prohlídka vánočního VATIKÁNU - hlavního města katolické církve - velkolepé náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, vánoční strom, betlém v životní velikosti, majestátní bazilika sv. Petra, na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a samozřejmě Sixtinskou kapli - s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky na klenutém stropě a Poslední soud. Na přilehlém náměstí Piazza del Risorgimento budeme mít možnost navštívit vánoční trh. Procházka k Andělskému hradu a na náměstí Piazza del Popolo s kostelem Santa Maria del Popolo (Carvaggiovy obrazy). Odjezd na ubytování a večeři do hotelu.


3. den zájezdu Starověké srdce Říma. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská - Koloseum s vánočním stromem - symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství. Individuální volno v Římě, romantická vánoční atmosféra římských uliček, skvostná pouliční výzdoba. Návrat na večeři a nocleh.


4. den zájezdu Dokončení prohlídky ŘÍMA - nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol (socha vlčice) - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., nezapomenutelné vánoční trhy na Piazza Navona - barokní náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou čtyř řek (Fontana dei Quattro Fiumi) – vyzdobené stánky, tradiční cukroví, betlémy. Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontana di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě. Možnost nákupů a občerstvení v kouzelných uličkách Říma. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.


5. den zájezdu Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** u Říma - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x polopenzi (rozšířené snídaně, večeře menu), průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 990 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 17,99 let 360 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 17,99 let 70 Kč)

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000