crosssearch

To nejkrásnější z Indie

Poznávací zájezdy, Indie

Trasa: New Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Jaipur - Agra - Orcha - Khadzuraho - Varanasi - New Delhi

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1.Den: Odlet z Prahy

2.Den: Po půlnoci přílet do DILLÍ, transfer do hotelu, nocleh. Celodenní prohlídka DILLÍ – velká Páteční mešita, Červená pevnost (UNESCO) a procházka po náměstí Chandi Chowk, Rádž Ghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, Kutub Minar (UNESCO) – největší cihlový minaret světa. Lotosový chrám – krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Humájúnova hrobka (UNESCO) – jedinečná ukázka Mughalské architektury. Indická brána a průjezd okolo vládních budov.

3.Den: Přejezd do Bikanéru (cca 8 hod.). Cesta vede přes indický venkov Rádžasthánu, největšího indického státu, až k pákistánským hranicím. Rádžasthán je nazýván „pouštním státem“, ale i přesto oplývá řadou zajímavých historických i kulturních lokalit. Nocleh v Bikanéru.

4. Den: Prohlídka radžasthánského „velbloudího“ města BIKANÉR, strategicky ležícího na bývalé karavanní cestě do Střední Asie a Číny. Návštěva pevnosti Džúnágarh – sídla místních maharádžů s krásnými interiéry, paláce Lálgarh s muzeem. Možnost návštěvy velbloudí farmy. Odpoledne přejezd do Džaisalmeru (cca 5 hodin), nocleh.

5.Den: Navštěva „zlatého města“, které je celé vystavěno z pískovce DŽAISALMÉR – procházka po obrovské pevnosti s 99 baštami, návštěva paláce, džinistických chrámů a event. návštěva některého z havélí – honosné rezidence místních kupců. Zastávka u jezera Gadi Sagar. Odpoledne přesun do pouště THÁR, jízda na velbloudech (cca 1,5 hodiny) na písečné duny Sam a Sand. Západ slunce na dunách. Návrat a nocleh v hotelu.

6.Den: Po snídani odjedezd do Džódhpuru. Pokračování v cestě Rádžasthánem, průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou. Nocleh v Džódhpuru.

7.Den: Prohlídka Džódhpuru, „modrého města“ se slavnou pevností Meherángarh, která se rozprostírá nad městem, nejmohutnější rádžasthánská pevnost. Návštěva mramorového památníku Džasvant Tháda s kenotafy místních maharádžů a s krásným výhledem na pevnost. Přejezd do starého města s Hodinovou věží a večer navštěva místní tržnice, kde se prodává převážně indické koření. Ubytování v Džódhpuru.

8.Den: Odjedezd do Udaipuru. Průjezd NP Kumbhal Garth, s prohlídkou si mohutné pevnosti s hradbami Kumbhalgarh na svazích pohoří Arávali – „Oko Méváru“. Zastávka v Ranakpuru, prohlídka nejkrásnějšího chrámového komplexu v Rádžasthánu s mramorovými džinistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro džinisty. Nocleh v Udaipuru.

9.Den: Navštěva Udaipuru na jezeru Pichola. Prohlídka městského paláce s muzeem a krásnými interiéry, indo-árisjkého chrámu Džagdiš, zahrady Sahelion-ki-bari s kašnami a lotosovým jezírkem, projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Projížďka loďkou po jezeře Pichola. Nocleh v Udaipuru.

10.Den: Cca 5 hodin přejezd do Puškaru. Volné odpoledne v Puškaru, významném poutním městě s mnoha jezery a až 400 chrámy. Nocleh ve městě.

11.Den: Prohlídka města Puškar – hinduistické poutní místo ležící na stejnojmenném jezeře, které má jeden z mála chrámů na světě zasvěcených Bráhmovi – Brahmův chrám. Procházka kolem posvátného Puškarského jezera. Přejezd do Džajpúru (cca 2 hodiny), hlavního města státu Rádžasthán na nocleh.

12.Den: Návštěva pevnosti Amber, bývalé sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti vyjedeme na slonech. Prohlídka Džajpuru – „růžového města“ – Městský palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar Mantar (UNESCO) – středověká astronomická observatoř z 18 století. Večer návštěva místní tržnice. Nocleh.

13.Den: Odjedzd do Ágry (cca 5 hod). Cestou navštěva města duchů Fatéhpur Sikrí (UNESCO) – prohlídka města vítězství, které si nechal vystavět Akhbar Veliký jako nové hlavní město, velká Páteční mešita, Sultánský palác z červeného pískovce. Nocleh v Ágře.

14.Den: Prohlídka nejslavnější hrobky lásky Tádž Mahal (UNESCO) s rozlehlými zahradami – skvost světové architektury. Prohlídka Ágry – bývalé sídlo indických panovníků Červená pevnost (UNESCO) s monumentální hrobkou sultána Akbara. Odpoledne krátký přejezd vlakem do Džhánsi, ubytování ve městě Orchha.

15.Den: Prohlídka města Orchha, historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Po prohlídce města přejezd do Khadžuráha, ubytování a nocleh.

16.Den: Prohlídka města Khadžuráho (UNESCO), proslulý chrámový komplex s erotickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene“. Chrámy patří k nejstarším v Indii s nejkrásnějšími ukázkámi chrámového umění na světě a řadí se mezi tzv. divy Indie. Večer odjezd lůžkovým vlakem do Váránásí.

17.Den: Dopoledne příjezd do Váránasí, ubytování v hotelu. Váránasí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě a je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka hinduistického Zlatého chrámu, Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu. Večer možnost shlédnutí každodenního obřadu Árthí – „uzavírání Gangy“. Nocleh.

18.Den: Za svítání projížďka lodí po Ganze okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Následuje prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a návštěva Sarnáthu – významného budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, stúp a archeologického muzea, místo prvního kázání Buddhy. Odpoledne návrat do Váránasí, nocleh.

19.Den: Přelet do DILLÍ, program dle návaznosti na letový řád. Odlet do Prahy, přílet 9.3.

V ceně zájezdu je zahrnuto:
- letecká doprava včetně letištních a bezpečnostních tax a palivových příplatků*
- 1 x vnitrostátní přelet
- transfery na letiště a zpět a transfery dle programu
- 1 x noční transfer v lehátkovém vlaku
- 17 x ubytování v hotelech s polopenzí ***
- český průvodce po celou dobu pobytu
Cena nezahrnuje:
- vízum do Indie

Změna programu vyhrazena.

Ke konečné ceně zájezdu lze připlatit (nepovinné příplatky):
- cestovní pojištění HolidayPass včetně storna zájezdu do 80.000 Kč a nevyužité dovolené 2.023 Kč

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000