crosssearch

Petrohrad a okruh pobaltskými republikami s návštěvou Finska

Poznávací zájezdy, Finsko

Vilnius - Trakai - Šiauliai - Riga - Tallin - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Petrodvorce - Puškin - Pskov - Kaunas

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Petrohrad a okruh pobaltskými republikami
s návštěvou Finska


1. den zájezdu Odjezd v poledních hodinách z republiky, transit přes Polsko.


2. den zájezdu Dopoledne příjezd na litevské území. První zastávka bude u sídla litevských knížat – vodní zámek TRAKAI. Následuje prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUSU, který svým půvabem připomíná Prahu - Staré město (UNESCO) s dominantní katedrálou... Nocleh.


3. den zájezdu Odjezd do ŠIAULIAI – Hora křížů a prohlídka hlavního města Lotyšska, největšího města Pobaltí RIGY - stará část města, kde mimo jiné navštívíme kostel sv. Petra, středověké centrum (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi. Ubytování.


4. den zájezdu Odjezd k prohlídce TALLINU, města ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré město (UNESCO), městské opevnění, bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V pozdních odpoledních hodinách odjedeme trajektem do Helsinek. Vylodění a odjezd na ubytování.


5. den zájezdu Navštívíme hlavní finské město HELSINKY, prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukio kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přemístíme se do střediska zimních sportů LAHTI, které je zároveň vstupní branou do finské jezerní plošiny. Nádhernou jezerní krajinou pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.


6. den zájezdu Po snídani příjezd do jednoho z nejhezčích finských měst SAVONLINNY, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.


7. den zájezdu Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU (UNESCO), města založeného r. 1703 Petrem Velikým a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, fakult. lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské straně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní jízda městem – domek Petra I.Velikého, Smolný klášter…. Ubytování.


8. den zájezdu Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, návrat na hotel.


9. den zájezdu U Petrohradu navštívíme městečko PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNATU. V podvečerních hodinách odjezd ke krátké prohlídce opevněného města PSKOV. Ubytování.


10. den zájezdu Navštívíme druhé největší litevské město KAUNAS – kulturní centrum Litvy, procházka Starým městem. Nocleh.


11. den zájezdu Přes polské území odjíždíme do republiky. Předpokládaný příjezd do ČR v pozdních nočních až časných ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, trajekt Tallin – Helsinky, 9x ubytování - hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Cena nezahrnuje

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

skupinové turistické vízum do Ruska. O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas informovat. Cena 1 800 Kč (vízum a povinné vízové centrum). Jantarová komnata 850 Kč - cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantar. komnaty (nutná rezervace min. měsíc před odjezdem).

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000