crosssearch

Taba - Jordánsko - Izrael 8 Dní

Poznávací zájezdy, Egypt

Poznávací zájezd s pobytem v egyptské Tabě. 8 nebo 11 dnů. Wadi Rum; Petra; Madaba; hora Nebo; Jerash; Ammán; Jeruzalém; Betlém; Masada; Mrtvé moře. Po příletu do Taby transfer do hotelu; ubytování. Volný den u moře.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Poznávací zájezd s pobytem v egyptské Tabě. 8 nebo 11 dnů;
Wadi Rum; Petra; Madaba; hora Nebo; Jerash; Ammán; Jeruzalém; Betlém; Masada; Mrtvé moře.

1. den odlet z ČR. Po příletu do Taby transfer do hotelu; ubytování

2. den volný den u moře

3. den  V brzkých ranních hodinách odjezd na egyptsko-izraelské hranice; průjezd Eilatem. Po překročení izraelsko-jordánské hranice odjezd do Wadi Rum. O Wadi Rum se říká; že je jednou z nejhezčích pouštních scenérií světa. Je to krajina bizarních vysoko se tyčících skalních formací známé pod arabským názvem ,,džebel". Ani poměrně vysoká návštěvnost turisty nezanechala na místě
stopy a Wadi Rum si stále zachovává svoji nezapomenutelnou majestátnost umocněnou absolutním tichem. V této oblasti se v průběhu 1. světové války pohyboval britský plukovník Thomas
Edward Lawrence; který ovlivnil historii formování Sýrie a Jordánska. Jeho osudy zachycuje slavný fi lm ,,Lawrence z Arábie". Po příjezdu si přesednete do džípů a prohlédnete si nádherné pouštní scenérie. Po projížďce; která trvá asi 1;5 hodiny odjezd do Petry. Po příjezdu celodenní prohlídka Petry. Je těžké popsat Petru; v Jordánsku ani na Středním východě nenaleznete jiné podobné místo. Město vytesané do růžových pískovcových skal bývalo hlavním městem Nabatejců; dynastie 3. stol. př. n.l.; která zbohatla díky obchodu s karavanami. Po tisíc let bylo místo zapomenuto a znovuobjeveno v roce 1812. Přístup do rozsáhlého města je úzkou soutěskou (Siq). Když už máte pocit; že žádný konec soutěsky neexistuje; Siq se najednou dramaticky zúží na šířku asi 2 metrů a na konci soutěsky se dramaticky objeví Pokladnice;
hrobka nabatejského krále Aretase z 1. století př.n.l. Stejný pohled se naskytl také Indiana Jonesovi ve fi lmu ,,Poslední křížová výprava". Zajímavých míst zde naleznete více - starověké divadlo s kapacitou 8.000 míst či Velký římský chrám; El Deir či byzantský kostel s mozaikami ze 6. století. Při procházce pozůstatky impozantního města můžete kromě architektonických skvostů; královských hrobek či nabatejských domů obdivovat nádhernou hru barev; jimiž jsou skály doslova protkány. Červené; žluté; bílé a hnědé
odstíny vytvářejí fantastické obrazce. K prohlídce doporučujeme pevnou obuv. Po prohlídkách ubytování v
hotelu; večeře a volný večer.

4. den Po snídani odjezd do Madaby; příjemného městečka s malebným centrem. Město se silným křesťanským vlivem je známé svými starými mozaikami; které byly nalezeny v pozůstatcích byzantských kostelů. Pravděpodobně nejznámější mozaikou je mapa Svaté země a poutních míst pocházející ze 6. století. Byla složena ze 2.000.000 kamínků a do dnešní doby se jich zachovala asi třetina. Při bližším pohledu zde najdete řeku Nil a Jordán; Jeruzalém; Jericho; Sinaj a další místa Středního východu. Krásné mozaiky jsou také na místech původních kostelů Panny Marie a proroka Eliáše ze 7. století. Kostely jsouspojeny zachovalou římskou ulicí a jemezi nimi hala římské vily s rozsáhlou mozaikou znázorňující hrdiny antické tragédie Hipolita a Phaedru. Dále navštívíte horu Nebo; na které zemřel Mojžíš poté; co odtud uviděl Zemi zaslíbenou.Po prohlídkách pokračování do Jerashe. Ruiny římského města Jerash jsou po syrské Palmyře nejlépe zachovalými pozůstatky osídlení z přelomu tisíciletí. Jerash dosáhl svého vrcholu ve 3. stol. n.l; kdy byl součástí tzv. Dekapolisu; obchodního spolku 10 měst. Jeho vliv se postupně snižoval opakovanými křesťanskými a muslimskými nájezdy až zcela zmizel důsledkem silného zemětřesení v roce 747. I když vykopávky započaly již v roce 1920; je do dnešního dne odkryto asi 10% města. I tato malá část na návštěvníky zapůsobí velkolepým dojmem. Po průchodu jižní bránou se dostanete na oválné náměstí. Při návštěvě Jerashe si můžete prohlédnout velmi dobře zachovalé Dia; nympheum; římská divadla. Největší stavbou města je chrám bohyně Artemis; ze kterého se zachovala hlavní svatyně včetně 11 mohutných sloupů se zdobenými korintskými hlavicemi. Jedním z nejzajímavějších míst je velmi dobře dochovaný amfi teátr z 1. století pro 5000 diváků; kde si můžete ověřit výbornou akustiku a vyzkoušet ,,přírodní mikrofony".Po prohlídce odjezd do Ammánu; ubytování a večeře. Večer máte možnost navštívit individuálně staré město s jeho orientálním typickým tržištěm.

5. den V brzkých ranních hodinách přechod jordánsko-izraelských hranic; přejezd do Jeruzaléma - svatého města tří náboženství. Historický Jeruzalém se rozkládá na ploše pouhého 1 čtverečního
kilometru; ale jeho rozměr historický; kulturní a náboženský je nezměřitelný. Mezi dominanty města patří zlatá kopule mešity postavené v 7. století Ummájovci. Posvátným místem pro židy je Zeď nářků - pozůstatek slavného Šalamounova chrámu. Křesťané neopomenou projít Křížovou cestou a navštívit Chrám Božího hrobu. Po příjezdu do Jeruzaléma se zastavíte na vyhlídce na Olivetské hoře; ze kteréuvidíte jako na dlani celý historický Jeruzalém. Poté navštívíte místo zatčení Krista v Getsemanských
zahradách; kde rostou olivovníky starší 2.000 a kde Ježíš a jeho učedníci strávili poslední hodiny před
jeho zatčením. Poté projdete do historického Jeruzaléma Štěpánskou bránou a půjdete Křížovou cestou; kterou před více než 2.000 lety procházel Ježíš Kristus. Prohlédnete si Chrám Božího hrobu; který stojí na místě Golgoty; kde byl Ježíš ukřižován a následně uložen do hrobu. Prohlídky budou pokračovat na hoře Sion; která leží za jižními hradbami města. Kromě tzv. Večeřadla; místa poslední večeře Páně zde můžete vidět i hrobku prvního židovského krále Davida. Po prohlídkách Jeruzaléma odjezd do Betléma a návštěva baziliky Narození Ježíše Krista. Návrat do Jeruzaléma; ubytování a večeře.

6. den Po snídani projížďka novým městem Západního Jeruzaléma. Po ní budete pokračovat na Citadelu neboli Davidovu věž; kde si kromě historického objektu pocházejícího z dob krále Heroda můžete prohlédnout i muzeum; které Vás názorně provede jednotlivými obdobími historie Jeruzaléma. Po obědě (není v ceně) volný čas k individuálním prohlídkám. V této době můžete absolvovat fakultativně i procházku po hradbách historického Jeruzaléma. Poté pokračování v prohlídce Arménské a Židovské čtvrti a Zdi nářků. Návrat do hotelu; večeře.

7. den Po snídani odjezd na horu Moriah - Chrámovou horu. Zde stával slavný Šalamounův chrám; který byl později nahrazen druhým židovským chrámem; který rozbudoval Herodes. Dnes je Chrámová hora po Mekce a Medině třetím nejposvátnějším místem islámu. Stojí zde mešita Al Aksa a Skalní dóm; který je díky své zlaté kopuli nepřehlédnutelnou dominantou Jeruzaléma. Po prohlídce areálu Chrámové hory opustíte Jeruzalém a podél Mrtvého moře pojedete až do Masady. Masada se nachází na 400 metrů vysoké hoře s plochým vrcholem a hlubokými srázy kolem celého vrcholu. Král Herodes zde vybudoval počátkem našeho tisíciletí svoje nedobytné opevnění; jehož pozůstatky můžete obdivovat i dnes. Během povstání zelótů se zde ukryla téměř tisícovka židovských povstalců proti římskémé nadvládě. V roce 73 n.l.; kdy římské jednotky dobyly po dlouhém obléhání pevnost; Židé se rozhodli raději spáchat hromadnou sebevraždu; než aby se dostali do římského otroctví. Masada i dnes zůstává symbolem hrdého židovského odporu a odvahy. Do dnešních dnů můžete vidět pozůstatky římských táborů i rampy; po které byla Masada po 3 letech obléhání dobyta. Po prohlídce pokračování do letoviska Ein Bokek u Mrtvého moře; kde se budete moci vykoupat a na vlastní kůži tak okusit jeho účinky. Odjezd do Eilatu. Po překročení izraelsko - egyptských hranic návrat do hotelu a ubytování.

8. den volný čas v hotelu (v případě 8 denního pobytu odlet do České republiky)

9. den volný čas v hotelu

10. den volný čas v hotelu

11. den odlet do České republiky

V ceně je zahrnuto: Letecká doprava; v případě 8 denního pobytu 3 noci ve hotelu 4* s polopenzí v
oblasti Taba; v případě 11 denního pobytu 6 nocí ve hotelu 4* s polopenzí v oblasti Taba; 4 noci ve 3* hotelích s polopenzí v průběhu okruhu; služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce; místní
průvodce; transfery klimatizovaným autobusem; prohlídky dle programu; povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V ceně není zahrnuto: pojištění; výstupní poplatky pro Jordánsko a Izrael; hraniční poplatky pro Egypt (cca 55 USD - splatné individuálně na místě); vstupy do historických objektů (cca 85 USD - splatné individuálně na místě); bakšišné (15 USD - splatné individuálně na místě)

Poznávací zájezd si můžete prodloužit
o 2. týden ve vybraném hotelu
- cenu žádejte u Vašeho prodejce.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000