crosssearch

8 denní poznávací zájezd Izraelem Poznejte s námi v doprovodu česky hovořícího průvodce krásy Izraele. Program Praha - Taba - Mrtvé moře Odlet z ČR, po příletu do Taby následuje odjezd k izraelským hranicím a poté do města Ejlat.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

8 denní poznávací zájezd Izraelem

Poznejte s námi v doprovodu česky hovořícího průvodce krásy Izraele.

Program zájezdu

1.den: Praha - Taba - Mrtvé moře

Odlet z ČR, po příletu do Taby následuje odjezd k izraelským hranicím a poté do města Ejlat, které je taktéž zmiňováno jako jedna ze zastávek Izraelitů při pochodu z egyptského zajetí. Následuje ubytování na hotelu a volný program určený k relaxaci a odpočinku. Večeře.

2.den: Jeruzalém

Po snídani odjezd do Jeruzaléma - svatého města tří náboženství. Historický Jeruzalém se rozkládá na ploše pouhého 1 čtverečního kilometru, ale jeho rozměr historický, kulturní a náboženský je nezměřitelný. Mezi dominanty města patří zlatá kopule mešity postavené v 7. století Ummájovci. Posvátným místem pro židy je Zeď nářků – pozůstatek slavného Herodova chrámu. Křesťané neopomenou projít Křížovou cestou a navštívit Chrám Božího hrobu. Po příjezdu do Jeruzaléma se zastavíte na vyhlídce na Olivetské hoře, ze které uvidíte jako na dlani celý historický Jeruzalém. Poté navštívíte místo zatčení Krista v Getsemanských zahradách,kde rostou olivovníky starší 2.000 let a kde Ježíš a jeho učedníci strávili poslední hodiny před jeho zatčením. Poté projdete do historického Jeruzaléma Štěpánskou bránou a půjdete Křížovou cestou, kterou před více než 2.000 lety procházel Ježíš Kristus. Prohlédnete si Chrám Božího hrobu, který stojí na místě Golgoty, kde byl Ježíš ukřižován a následně uložen do hrobu, dále pokračujete k nejposvátnějšímu místu judaismu k Chrámové hoře, kde v západní části uvidíte Zeď nářků a pozůstatky židovského Chrámu. Na vrcholku hory spatříte Skalní dóm a mešitu Al-Aksá. Ubytování a večeře.

3.den: Jericho – Nazareth – Tiberias

Po snídani cesta do Jericha přes údolí Jordánu a Nazaretu, města, kde Ježíš strávil své dětství a které patří mezi významná poutní místa křesťanů. Navštívíte baziliku Zvěstování Panny Marie, který je druhou nejdůležitější památkou ve Svaté Zemi – zde archanděl Gabriel oznámil Marii, že porodí syna Ježíše. Po tomto skvostu následuje návštěva města Tiberias, které nese své jméno po císaři Tiberiovi, jemuž bylo vystavěno na počest. Město a jeho okolí je prošpikováno příběhy Starého i Nového zákona, hlavním lákadlem je ale zejména v létě Galilejské jezero, kde můžete obdivovat překrásné přírodní scenérie hor a jezera. Ubytování a večeře.

4.den: Haifa – Caesarea – Tel Aviv – Jaffa – Jeruzalém

Po snídani odjezd do Haify, kde vystoupáme na horu Karmel, kde se pokocháte výhledem na záliv Haify nebo zahrady chrámu Bahai, který je centrem víry Bahai hlásající jednotu náboženství, bratrství všech lidí a jednotnou světovou řeč. Odtud budete pokračovat návštěvou města Caesarea, které je dnes luxusním rezidenčním sídlem a v jehož blízkosti se nacházejí archeologické vykopávky antického města Caesarea Maritima (nazývané jen Caesarea či řecky Kaisarea). Město bylo vybudováno roku 22 př.n.l. Herodesem Velikým, který jej věnoval císaři Augustovi. Ve středověku bylo město důležitou křižáckou pevností. V průběhu prohlídky uvidíte zbytky římského akvaduktu, který přiváděl do města vodu ze vzdálenosti několika kilometrů, jsou zde i zbytky Římského divadla s kapacitou až 10.000 míst. Celé místo obklopují zbytky křižáckých hradeb. Po prohlídce budete pokračovat do hlavního města Izraele Tel Avivu. Dále navštívíte starobylé přístavní město Jaffa, které je zmiňováno již za starověkého Egypta a v Bibli. Ubytování a večeře v hotelu v Jeruzalémě.

5.den: Massada – Taba

Po snídani odjezd z hotelu. Návštěva Svatyně knih v Izraelském muzeu , kde se nachází starověké svitky nalezené poblíž Mrtvého moře (Svitky od Mrtvého moře). Po prohlídce opustíte Tel Aviv a pojedete až do Masady. Masada se nachází na 400 metrů vysoké hoře s plochým vrcholem a hlubokými srázy kolem celého vrcholu. Král Herodes zde vybudoval svoje nedobytné opevnění, jehož pozůstatky můžete obdivovat i dnes. Během povstání zelótů se zde ukryla téměř tisícovka židovských povstalců proti římské nadvládě. V roce 73 n. l., kdy římské jednotky dobyly po dlouhém obléhání pevnost, se Židé rozhodli raději spáchat hromadnou sebevraždu, než aby se dostali do římského otroctví. Masada i dnes zůstává symbolem hrdého židovského odporu a odvahy. Do dnešních dnů můžete vidět pozůstatky římských táborů i rampy, po které byla Masada po 3 letech obléhání dobyta. Poté již budeme pokračovat zpět do Taby na hranice, po překročení izraelsko – egyptských hranic odjezd do hotelu a ubytování.

6. – 7.den: Taba

Volný program, ubytování v hotelu.

8.den: Taba - Praha

Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000