crosssearch

Arabským půlměsícem po stopách Mojžíšových

Poznávací zájezdy, Egypt

Trasa zájezdu Káhira | Alexandrie | Mojžíšova hora | Aqaba | Petra | Ammán| hora Nebo | Madaba | Bethanye | Mrtvé moře | Jerash | Damašek | Crac des Chevaliers | Ugarit | Allepo | Hama| Palmyra

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy v pozdních večerních hodinách.

2. den: V brzkých ranních hodinách přílet do Káhiry a transfer do hotelu, odpočinek. Po snídani prohlídka Kopské čtvrti s kostely z raně křesťanské doby (Mar Girgis a visutý kostel Panny Marie), následuje prohlídka Citadely s Alabastrovou mešitou Mohameda Alího a středověkého a nezapomenutelného bazaru Khan El Khalily, odpoledne fakultativně možnost navštívit nejstarší Džóserovu stupňovitou pyramidu v Sakkáře, večeře a nocleh.

3. den: Po snídani odjezd k celodenní návštěvě Alexandrie, během prohlídky města uvidíte mj. středověkou Qajtbejovu pevnost, stojící na místě starověkého majáku - jednoho ze sedmi divů světa, dále následuje prohlídka římských katakomb, amfiteátru a nedávno obnovené Alexandrijské knihovny, v podvečerních hodinách návrat zpět do Káhiry, večeře a nocleh.

4. den: Po snídani návštěva světově proslulého Egyptského muzea s klenoty starověkého Egypta - mj. poklad Tutanchamonova hrobu, jeho posmrtná maska či sál s mumiemi, následuje odjezd do Gízy k návštěvě jednoho ze sedmi divů světa, velkých pyramid v Gíze (Chufuova, Rachefova a Menkaureova s fakultativní možností prohlídky jedné z nich) a Sfingy s údolním chrámem, návštěva manufaktury na výrobu papyru či parfémů, po večeři odjezd na Sinaj ke klášteru Svaté Kateřiny, cestou průjezd pod Suezským průplavem, vybudovaným v letech 1858-69 a spojujícím Středozemní a Rudé moře.

5. den: V brzkých ranních hodinách výstup na Mojžíšovu horu (2285 m) - starozákonní místo, kde Bůh seslal Mojžíšovi Desatero, pozorování velkolepého východu slunce nad Sinajským pohořím. Po sestupu následuje snídaně a prohlídka kláštera Svaté Kateřiny, zde uvidíte mj. biblický "Hořící keř". Odjezd autokarem do Taby, volno s možností koupání a šnorchlování v Rudém moři (doporučujeme obuv do vody), večeře a nocleh.

6. den: Po snídani volno a dle aktuálního lodního řádu odjezd do přístavu v Nuweibě, následuje plavba lodí akabským zálivem do jordánského města Aqaba. Ubytování, volný program, večeře a nocleh.

7. den: Po snídani odjezd k prohlídce skalního města Petry s možností jízdy na koni. Nejslavnější pamětihodnost Jordánska představují ruiny nabatejského sídelního města, vybudovaného ve 3. stol. př.Kr. ve skalnatých útesech, mj. uvidíte pokladnici El Khazne, královské hrobky, římské divadlo a kolonádu. Následuje pozdní oběd v Petře a odjezd do Ammánu. Ubytování, večeře a nocleh.

8. den: Po snídani v hotelu odjezd k návštěvě Madaby - města proslulého svými mozaikami a pyšnící se více než 4 000 letou historií, světoznámou mozaiku můžete obdivovat v kostele sv. Jiří, pokračování k hoře Nebo, odkud Mojžíš spatřil zemi zaslíbenou. Odjezd do Bethanye na východním břehu řeky Jordánu k místu křtu Ježíše Krista Janem Křtitelem. Pokračování k Mrtvému moři - unikátnímu slanému jezeru, které se nachází na hranicích Jordánska a Izraele, jeho voda je tak slaná, že vás udrží na hladině bez vašeho vlastního úsilí, a díky vysoké koncentraci minerálů má léčivé účinky. Volno s možností koupání a relaxace. Návrat do Ammánu, večeře a nocleh.

9. den: Po snídani odjezd do města Jerash, prohlídka areálu tohoto bývalého římského města Gerasa, jednoho z nejlépe zachovalých římských měst na Předním východě, pokračování k jordánsko-syrským hranicím a dále do hlavního města Sýrie - Damašku. Následuje prohlídka nejdéle trvale obývaného města na světě, s jeho unikátními památkami - Umajjovskou mešitou se svatou relikvíí Jana Křtitele (jedna z mála mešit, jejíž interiér je přístupný křesťanům), dále labyrint uliček Velkého bazaru (Súq Al-Hamídíja), palác místodržitele (Azem Palace), Národní muzeum a křesťanská čtvrť Damašku, kde je možno vidět mj. Ananiovu kapli. Po skončení prohlídky ubytování, večeře a nocleh.

10. den: Snídaně a odjezd k návštěvě jednoho z nejlépe zachovalých křižáckých hradů v Sýrii - Crac des Chevaliers, postaveného ve 12. století v jediné významné průrvě v horském pásmu mezi Antakyí a Bejrútem. Své stopy tu zanechali jak křižáci, tak pozdější islámští vládci, kterým padl hrad do rukou r. 1271. Pokračování do Ugaritu, ruin starověkého městského státu, jež proslavilo především ugaritské klínové písmo - nejstarší abeceda svého druhu na světě. Ve večerních hodinách příjezd do Allepa. Ubytování, večeře a nocleh.

11. den: Po snídani prohlídka Allepa, druhého největšího města Sýrie s velmi bohatou a zajímavou historií. Město je též křižovatkou kultur a náboženství, početná je zde především maronitská a arménská menšina. Během prohlídky navštívíte mj. tradiční trh (súq), křesťanskou čtvrť a dominantu města - Citadelu. Odpoledne odjezd do St. Simeon, místa kde svatý Simeon prožil několik let svého života a kde se nyní nacházejí zbytky byzantské baziliky z 5.st. Návrat do místa ubytování, večeře a nocleh.

12. den: Po snídani odjezd do města Hamá, proslulého svými núriemi, starými vodními dřevěnými koly, která byla ve středověku součástí zavlažovacího systému řeky Orontes. Odpoledne pokračování pouští do Palmyry, možnost pozorování západu slunce z ochozů blízkého hradu, s překrásným výhledem do okolí a na komplex římských ruin. Ubytování, večeře a nocleh.

13. den: Po snídani prohlídka Palmyry - starobylého města s více než 2000 letou historií, nazývané „město palem“. Toto pouštní město s ruinami antického osídlení a zachovalým arabským hradem na blízkém kopci proslavila zejména královna Zenóbie. Osou celého města je skoro 700 metrů dlouhá kolonáda s monumentální vstupní branou. Na vštívíte mj. chrám zasvěcený Balovi s vysokými zdmi a sloupy, údolí hrobek, lázeň královny Zenóbie, amfiteátr, Agoru, starou část Palmyry. Odpoledne cesta zpět do Damašku se zastávkou v Maaloule - raně křesťanské aramejské vesnici, jejíž obyvatelé užívají stejného jazyka jakým hovořil Ježíš Kristus. Příjezd do Damašku, ubytování, večeře, odpočinek. V nočních hodinách odjezd na letiště.

14. den: V brzkých ranních hodinách odlet z Damašku a přílet do Prahy.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Termín Počet dní Doprava Strava Cena
Žádný vyhovující zájezd nebyl nalezen.
Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000