crosssearch

Z Nepálu do Tibetu

Poznávací zájezdy, Čína

Prohlídka unikátního historic­kého centra města Patan v okolí Paláco­vého ná­městí. Odpoledne prohlídka cen­tra Káth­mándú včetně paláce Živoucí bohyně Kumarí Dévi, sochy hrozivého vtě­lení boha Šivy Kala Bhairávy. Pokra­čujeme prohlíd­kou historického Bhakta­puru s chrámem...

Konečná cena za osobu od: 99 990 Kč Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY

Odlet z Prahy do Káthmándú.

2. den PŘÍLET DO KÁTHMÁNDÚ

Přílet do Káthmándú, odpoledne návště­va pagody Svajambhunáth, odkud se otevírá nádherný výhled na káthmándské údolí. Nocleh v Káthmándú.

3. den KÁTHMÁNDÚ

Snídaně. Prohlídka unikátního historic­kého centra města Patan v okolí Paláco­vého ná­městí. Odpoledne prohlídka cen­tra Káth­mándú včetně paláce Živoucí bohyně Kumarí Dévi, sochy hrozivého vtě­lení boha Šivy Kala Bhairávy. Pokra­čujeme prohlíd­kou historického Bhakta­puru s chrámem Nyatapola, Zlatou brá­nou, královským pa­lá­cem, náměstíčkem hrnčířů a desítkami dalších chrámů, mistrovských děl nevár­ského řezbářství. Nocleh v Káthmándú.

4. den KÁTHMÁNDÚ - LHASA

Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Lhasy. Let vede přes hlavní himálajský hřeben a nabízí úchvatné pohledy na nejvyšší horstvo naší planety. Přílet do Lhasy - svatého města, sídla dalajlámů, které je srdcem a duší Tibetu a cílem poutníků. Transfer do hotelu, uby­tování. Nocleh ve Lhase 3.600 m n.m..

5. den LHASA

Snídaně. Celodenní prohlídka tajemné Lhasy a okolí. Návštěva blízkého kláštera Drepung, ve svých dobách to býval údajně největší klášter světa. Rozsáhlý komplex byl rozdělen do sedmi škol, z nichž každá měla svou specializaci. V 60. letech minu­lého století zde sídlilo zhruba 7.000 mni­chů. V období kulturní revoluce byly klášte­ry zbaveny svého vlivu a většina mnichů byla vypuzena. Následuje návštěva svatyně Jokhang, kde se nachází pověstná zlatá socha Buddhy Šákjamuniho a socha krále Songcen Gampa s manželkami. Tento 1.300 let sta­rý chrám je považován za nejposvát­něj­ší místo v Tibetu. Kolem chrámu vede posvátný poutnický okruh Barkhor, kde můžete pozorovat procháze­jící poutníky. Podél poutního okruhu naleznete ob­chůdky, čajovny a pouliční prodavače, kteří nabízejí různé zboží, včetně modlitebních praporků, svatých textů a tibetské obuvi. Nocleh ve Lhase.

6. den LHASA

Snídaně. Návštěva paláce Potála, býva­lého zimního sídla duchovního vůdce Ti­betu dalajlámy, s bohatě zdobenými inte­riéry a střešní terasou s panora­matickým výhledem na okolí Lhasy. Tato mohutná stavba má 13 pater a takřka tisíc místností a dělí se na dvě části. Bílý palác zahrnuje obytné části dalajlamů, učebny a kanceláře. Červený palác slou­žil k nábo­žen­ským účelům, v jehož svaty­ních, síních a chodbách je nespočet plastik, obrazů a posvátných předmětů. Ve žluté stavbě mezi Bílým a Červeným palácem je ulo­žena obrovská thangka, která se vyvěšuje na Nový rok. Se stav­bou komplexu trvající 50 let se započalo v roce 1645. Přejezd do blízkého kláštera Sera, založeného v roce 1419. V dnešní době zde působí asi 600 mnichů. Výzdoba kláštera obsahuje posta­vy démonů, je­jichž původ sahá k před­buddhistickým tradicím. Jeho chloubou je pozlacená socha bóthisattvy milosrdenství Avalóki­té­š­vary. Po prohlídce areálu násle­duje návštěva letního sídla dalajlámů paláce Norbulingka v rozsáhlé zahradě. Nocleh.

7. den LHASA - YAMDROK TSO - GYANTSE

Snídaně. Odjezd po horské silnici kolem tyrkysových vod jezera Yamdrok Tso a přes průsmyk Karo La (5.045 m n.m.) do Gyantse. Ubytování, odpoledne prohlíd­ka tohoto čínským živlem nejméně zasa­žené­ho tibetského města. Vzhledem ke své poloze při trase do Indie a Nepálu se stalo jedním z nejdůležitějších měst a v 15. století centrem obchodu v Tibetu. Prohlíd­ka kláštera Palkhor se stúpou Kumbum, kde se nachází 108 bočních kaplí. Stúpa byla postavena v nepálském stylu v roce 1427 a dnes je největší v Ti­betu. Nocleh v Gyantse (3.950 m n.m.).

8. den GYANTSE - SHIGATSE

Snídaně. Odjezd do Shigatse, druhého největšího města Tibetu. Jako historické hlavní město střední oblasti Tsang soupe­řilo se Lhasou o získání moci nad celou zemí. Odpoledne prohlídka kláštera Tašil­hunpo, sídla pančenlámy, založeného v ro­ce 1447. Zde je také ve známé zlaté rakvi, zdobené drahokamy, pohřben čtvrtý pan­čen­láma. Dominan­tou kláštera je ohromná socha budou­cího Buddhy Maitréji na lotosovém trůnu. Na plastiku bylo použito 279 kg zlata a 150.000 kg mědi a mosazi. Z kláštera zpět do centra města se můžete vypravit Svatou cestou kolem stěny Velké thangky a trosek pevnosti, pozůstatku Malé Potaly, zničené roku 1961. Nocleh v Shigatse (3.900 m n.m.).

9. den SHIGATSE - TIGRI - SHEGAR

Snídaně. Odjezd typickou vysokohorskou krajinou do obce Tingri, odkud se v pří­padě jasného počasí naskýtá krásný pohled na severní stěnu Mount Everestu. Nocleh v Shegaru (4.390 m n.m.).

10. den SHEGAR - RONGPHU

Snídaně. Odjezd přes panoramatické sedlo Pang La (5.120 m n.m.), odkud se otevírá úchvatný pohled na panorama osmitisíco­vek od Makalu, přes Lhotse, Mount Everest až po Čho Oju, do kláštera Rongphu, který leží pod severní stěnou Everestu. Jedná se o nejvýše po­ložený klášter na světě. Výlet terénním vozem do základ­ního tábora pod Mount Everestem. Nocleh v klášterní ubytovně v Rongphu (4.950 m n.m.).

11. den RONGPHU- ZHANGMU

Snídaně. Odjezd terénní zkratkou do Tingri, a odtud po silnici družby přes sedlo Tong La (5.200 m n.m.), s pano­ramatem hlavního himálajského hřebe­ne s majestátným vrcholem Šiša Pang­my, do Zhangmu, hraničního města s Nepálem. Nocleh v Zhangmu.

12. den ZHANGMU - KODARI - KÁTHMÁNDÚ

Snídaně. Přesun na Most přátelství, hranič­ní přechod mezi Čínou a Nepálem, a od­jezd do Káthmándú. Nocleh.

13. den ODLET Z KÁTHMÁNDÚ

Snídaně. Volné dopoledne. Odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy.

14. den PŘÍLET DO PRAHY

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE

leteckou přepravu Praha - Káthmándú - Lhasa a Káthmándú - Praha
ubytování po trase v hotelech 3* se snídaní (v Rongphu v klášterní ubytovně)
dopravu a program se vstupy dle itineráře
nepálského či tibetského průvodce
průvodce pořádající CK (min. 16 osob)
konečná cena zájezdu zahrnuje letištní a bezpečnostní taxy

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE

nepálské vízum (30,- USD + 1 fotografie) a čínské vízum pro Tibet 2.000,- Kč

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000