crosssearch

Ostrov Korčula, národní park Mljet, návštěva Mostaru a Dubrovník

Poznávací zájezdy, Chorvatsko

Mostar - ostrov Korčula - Korčula - Orebič - ostrov NP Mljet - Dubrovník - ostrov Lokrum

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Ostrov Korčula, národní park Mljet
návštěva Mostaru a Dubrovník

1. den zájezdu V odpoledních hodinách odjezd z republiky.

2. den zájezdu Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, město vzniklo kolem pevnosti s mostem a sloužilo jako opěrný bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovníkem a jako obchodní křižovatka mezi Osmanskou říší a západem. Prohlídka historického centra, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd do jižní Dalmácie a krátkým trajektem na OSTROV KORČULA. Ubytování, volno, večeře.

3. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno.

4. den zájezdu Půvabné města KORČULA. Svými obrannými hláskami a jednolitým shlukem červených domovních střech splňuje Korčula představu o typickém středověkém městě - Staré město na malém oválném poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola, budovy z kamene vklíněné mezi sytě zelené kopce, moře a palmy. Odpoledne individuální volno, koupání.

5. den zájezdu Po snídani odjedeme krátkým trajektem, loďkami (cca 15 min.) do OREBIĆE na Pelješaci - kapitánské město se zelení stínovitých zahrad, Muzeum námořníků. Zdejší pobřeží disponuje těmi nejlepšími plážemi v jižní Dalmácii, které se rozkládají u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků a borovic. Pro zájemce je připravena pěší vycházka k Františkánskému klášteru z 15.stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m.n.m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. Nádherné panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Milovníci turistiky mohou vystoupat na nejvyšší vrchol poloostrova Pelješac (Sveti Ilija 961 m). Návrat na Korčulu, pobyt u moře, individuální volno

6. den zájezdu Národní park MLJET. Fakultativní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. Malo jezero a Veliko Jezero, ostrovní benediktinský klášter, koupání, městečko Pomena, individuální volno. V podvečerních hodinách návrat na Korčulu.

7. den zájezdu Výlet po ostrově Korčula - prastará letní sídla a stará ostrovní města, která jako by zůstala ztracená v dávno minulých časech - VELA LUKA - Kaštel, archeologické sbírky z neolitu Vela Spilja, BLATO - město ve tvaru amfiteátru, vnitrozemí ostrova, víno Pošip, nádherné pláže, zátoky, stoleté olivovníky a vinohrady, pláž Lumbarda.

8. den zájezdu Pobyt u moře, individuální volno,možnost krátkých lodních výletů kolem souostroví Korčula - Badija Majsan, Vrnik, Planjak a další.

9. den zájezdu Po snídani odjedeme trajektem na poloostrov Pelješac a pokračujeme k prohlídce města DUBROVNÍK - mramorem dlážděné ulice a barokní budovy, z nichž se skládá historické jádro, úchvatný pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města, individuální volno, možnost fakult. výletu na ostrov Lokrum. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

10. den zájezduNávrat do republiky v dopoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, trajekt na Korčulu a zpět, 1x lodní lístek do Orebiče a zpět, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi formou bufetu, pobytovou taxu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 3 000 Kč

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000