crosssearch

Makarská riviéra, Dubrovník a Split

Poznávací zájezdy, Chorvatsko

Poznejte s námi krásu Makarské riviéry. Ubytováni budeme v Makarské a odtud formou výletů poznáme nejen krásný ostrov Brač ale i krásu a tradice Jižní Dalmácie. Navštívíme pravý Dalmatinský jarmark v městečku Zadvarje, prohlédneme si oslnivou krásu vápencových skalisek a...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Program zájezdu

1. den zájezdu Ve večerních hodinách odjezd z republiky. .


2. den zájezdu Ráno příjezd do oblasti řeky Krka, kde nás čeká prohlídka krasového fenoménu NP KRKA - peřeje, vodopády, Skradinský buk, Rošský slap... Odpoledne příjezd do MAKARSKÉ, ubytování a individuální volno u moře.

3. den zájezdu Pobyt u moře.

4. den zájezdu Snídaně a celodenní fakult. lodní výlet na třetí největší chorvatský ostrov BRAČ, proslavený především zdejším vápencem, z něhož je postavena řada významných staveb v Evropě. Oběd na lodi a návštěva městečka BOL s nejkrásnější pláží Jadranu Zlatni rat, koupání

5. den zájezdu Ráno se vypravíme na pravý Dalmatinský jarmark do městečka ZADVARJE - klasický vesnický jarmark s prodejem domácích produktů, rukodělných výrobků ale i domácích zvířat apod. Možnost výhodných nákupů - olivový olej, domácí džemy, známá pálenka travarica... Cestou zpět k moři prohlídka vodopádů GUBAVICA, kde se točily slavné indiánky o Vinnetouovi a zastávka v oblíbeném městečku BAŠKA VODA. Odpoledne individuální volno u moře.

6. den zájezdu Pobyt u moře.

7. den zájezdu Fakult. výlet do kouzelného města DUBROVNÍK (UNESCO) - Pilská brána, promenáda Placa, Onofriova kašna, kostel sv. Spasitele, mramorem dlážděné ulice a barokní budovy, procházka po dubrovnických hradbách s úchvatnými pohledy na celé město, tradice, řemeslné zajímavosti - výšivky z kraje Konavle, individuální volno, posezení v místních kavárničkách. Možnost odjet i na nedaleký ostrov LOKRUM - původně zde stával benediktinský klášter, jehož zbytky jsou patrné dodnes. Nyní je místo přírodní rezervací. Pro ostrov je typická bujná vegetace, stará botanická zahrada, pávi a spousta motýlů. Většina návštěvníků neodolá koupání v přírodním slaném jezírku, které se příznačně jmenuje „Mrtvo more“. Koupání je zde možné také na několika přírodních plážích.

8. den zájezdu Překonáme hradbu pohoří BIOKOVO a odjedeme do tajuplného vnitrozemí. K dovolené v Dalmácii patří nejen moře, ale i oslnivá krása kulis bělostných vápencových skalisek. Zlatým hřebem bude soubor propastí u městečka IMOTSKI - ČERVENÉ a MODRÉ JEZERO, městečko Imotski, Zelená katedrála v městečku PROLOŽAC. Návrat na hotel, individuální volno u moře.

9. den zájezdu Po snídani odjezd do SPLITU - největší město chorvatského pobřeží, prohlídka pamětihodností vč. Diokleciánova paláce (UNESCO) - přístav, promenáda, posezení v pobřežních kavárničkách. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

10. den zájezdu Předpokládaný návrat v dopoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu lux. klim. busem, pobytovou taxu, 7x ubytování v pavilonech - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 7x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu a salátový bufet), nápoj k večeři 0,25 l – víno, pivo nebo voda, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk pokoj bez balkonu 3 100 Kč - pouze na vyžádání, fakult. výlet 7. den 500 Kč (min. 25 osob), komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč str. 2 katalogu

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000