crosssearch

Romantika jižních Čech, Passau a NP Berchtesgaden - Orlí hnízdo

Poznávací zájezdy, Česká republika

Hluboká nad Vltavou - Český Krumlov - Třeboň - Jindřichův Hradec - NP Berchtesgaden - Holašovice - Prachatice - Passau - Rožmberk nad Vltavou - České Budějovice - Písek

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Romantika jižních Čech, Passau
a NP Berchtesgaden - Orlí hnízdo


1. den zájezdu Ráno odjedeme k prohlídce neogotického klenotu - zámku HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, jeden z nejhezčích zámků u nás. Odjezd na ubytování do ČESKÉHO KRUMLOVA, kde budeme po 6 nocí ubytováni, individuální volno, večerní město.


2. den zájezdu Po snídani se vypravíme ke krátké prohlídce města PRACHATICE - "brána Šumavy" - historické renesanční jádro, zachované městské hradby, městská památková rezervace a pokračujeme do starobylého města PASSAU - města na soutoku tří řek - Dunaj, Inn a Ilz. Prohlídka Starého města, bývalého sídla říšských knížat - Pasovský hrad, náměstí Rathausplatz a Domplatz s dómem sv. Štěpána, kostel sv. Michaela, visutý most Luitpoldbrücke aj. Návrat na hotel.


3. den zájezdu CHKO Třeboňsko. Rybník Rožmberk, největší rybník u nás, vybudovaný Jakubem Krčínem z Jelčan. Městská památková rezervace TŘEBOŇ (renesanční a barokní domky), dochované městské opevnění. Doporučujeme oběd v tradičních restauracích Šupina nebo Šupinka - výborné rybí speciality z třeboňského regionu. Odpoledne navštívíme další ze symbolů jižních Čech - historické město JINDŘICHŮV HRADEC vč. návštěvy třetího největšího hradu v Čechách.


4. den zájezdu Brzy ráno odjedeme na celodenní výlet do NP BERCHTESGADEN, oblast patří k nejkrásnějším regionům v celé Evropě. Vyhlídkovou jízdou, následně pak výtahem dojedeme na vrchol Kehlsteinu, kde se tyčí proslulé „ORLÍ HNÍZDO“ – Hitlerova rezidence. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Návštěva solných dolů, exkurze do likérky Enzian s možností ochutnávky. Ve večerních hodinách návrat na ubytování a večeři.


5. den zájezdu Ráno odjedeme k návštěvě typické jihočeské vesnice HOLAŠOVICE - UNESCO , která se stala fenoménem tzv. selského baroka a zbytek dne věnujeme městu ČESKÉ BUDĚJOVICE, prohlídka historické části města založeného králem Přemyslem Otakarem II.. Navštívíme místní radnici z 11. stol., Černou věž a Pianistický klášter, Masné krámy - legendární restaurace, prvotřídní pivo, možnost exkurze věhlasného pivovaru Budvar. Individuální volno.


6. den zájezdu ROŽMBERK NAD VLTAVOU, prohlídka města a známého hradu pocházejícího z poloviny 13. století, který patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů - Rožmberků. Návrat do ČESKÉHO KRUMLOVA - „klenot mezi městy“, prohlídka historického centra vč. zámeckého komplexu, věže a dalších stavebních skvostů.


7. den zájezdu Navštívíme město PÍSEK, založené na ochranu rozsáhlých rýžovišť zlata na řece Otavě. Prohlídka historického centra vč. nejstaršího kamenného mostu v Čechách (barokní plastiky). Příjezd v podvečerních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu), pojištění léčebných výloh při výletech do Německa, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1 500 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000