crosssearch

Praha a nejkrásnější zahrady

Poznávací zájezdy, Česká republika

Nabízíme pokračování úspěšného zájezdu do Prahy, tentokrát za poznáním krásných zahrad. Navštívíme takové skvosty, jako je Vrtbovská zahrada nebo Valdštejnský palác, ale i Vyšehrad či Trójský zámek s barokní zahradou pod vinicí sv. Kláry.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Praha a královské zahrady


1. den zájezdu Odjezd v ranních hodinách do PRAHY. Prohlídku hlavního města začneme návštěvou Vyšehradu - sídlo českých panovníků, sídelní místo kapituly, dochovaná barokní pevnost s dlouhými a temnými kasematy, místo posledního odpočinku českých velikánů. Půvabná lokalita s osobitým geniem loci. Odjezd na ubytování do hotelu v Praze.


2. den zájezdu Odjedeme k areálu Pražského hradu kde navštívíme okolní zahrady - Královskou s letohrádkem královny Anny. Na starých vinicích ji založil císař Ferdinand I. Habsburský. Zahradu Na Baště, Svatováclavskou vinici a Palácové zahrady na svahu pod Pražským hradem. Odpoledne navštívíme barokní skvost Vrtbovskou zahradu od vyhlášeného architekta českého baroka Fr. Maxmiliána Kaňky. Budeme se kochat krásou terasovitých zahrad, květinovými ornamenty, pohledem na barokní Prahu a chrám sv. Mikuláše mít na dosah. Závěr dne bude patřit parku Kampa s pohledy na Karlův most.


3. den zájezdu Dopoledne strávíme v Trojské čtvrti. Navštívíme monumentální Trojský zámek s barokní zahradou pod vinicí sv. Kláry. Variantně navštívíme Pražskou botanickou zahradu se skleníkem Fata Morgana - expozice cizokrajných rostlin různých vegetačních uskupení, obdoba palmových skleníků, jako je v Lednici nebo londýnské Kew nebo Zoologickou zahradu. Odpoledne vyjedeme lanovkou na Petřín. Volno k návštěvě Růžové zahrady, Planetária, Bludiště a Petřínské rozhledny. Individuální volno, večerní město.


4. den zájezdu Po snídani odjedeme na vyhlídku k Metronomu na Letnou a zájezd zakončíme jedním z největších klenotů Malé Strany, návštěvou Valdštejnské zahrady a Valdštejnského paláce. Palác je plný mnoha krásných architektonických prvků, a to jak v interiéru, tak i ve venkovní části. Jedná se o jednu z nejvýraznějších staveb českého raného baroka. Nahlédneme do celého komplexu, který kromě paláce tvoří dále také zahrada s mnoha jezírky, sochami a přírodními zajímavostmi.

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 3x ubytování v hotelu*** v Praze – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani formou bufetu, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby, místní dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 900 Kč, pojištění storna zájezdu 60 Kč

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000