crosssearch

Moravský kras a okolí s ubytováním ve wellness hotelu

Poznávací zájezdy, Česká republika

Hrad Pernštejn - Punkevní jeskyně - Kateřinské jeskyně - Kroměříž - Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyně Balcarka - zámek Rájec nad Svitavou - Boskovice - Křtiny - Slavkov - Mohyla Míru - Černá Hora

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Moravský kras a okolí
s ubytováním ve wellness hotelu


1. den zájezdu Ráno odjedeme směr Moravský kras. Před příjezdem na ubytování navštívíme majestátní a nejnavštěvovanější moravský hrad PERNŠTEJN, tyčící se nad městem Nedvědice bezmála osm století a který nebyl za celou svou historii nikdy dobyt. Po prohlídce odjezd k Blansku do Wellness hotelu Panorama, kde budeme po 6 nocí ubytováni.


2. den zájezdu Celodenní výlet v MORAVSKÉM KRASU - na celém území je známo více jak 1100 jeskyní, z nichž je 5 přístupných veřejnosti. Dnes navštívíme ty nejvyhledávanější: PUNKEVNÍ JESKYNĚ, nádherné jeskynní Dómy, stalagmitové chodby, dostaneme se až na dno propasti Macocha a podnikneme romantickou plavbu na lodičkách po podzemní říčce Punkvě. Na začátku Suchého žlebu navštívíme známé KATERINSKÉ JESKYNĚ - Hlavní dóm, největší prostory Moravského krasu, Nová jeskyně aj. Nevynecháme ani propast MACOCHA, největší v Česku a i ve střední Evropě - vyhlídkové můstky. Návrat na ubytování, relaxace.


3. den zájezdu Výlet do města KROMĚŘÍŽ, které je díky své bohaté historii, unikátním památkám i charakteristickému geniu loci nazýváno Hanáckými Athénami. Památky UNESCO - Arcibiskupský zámek, Květná zahrada - vrchol. dílo evropského zahrad. umění 17. stol., Podzámecká zahrada, kostely sv. Mořice a sv. Jana Křtitele, Mlýnská brána...


4. den zájezdu Po snídani odjedeme k prohlídce SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍ a jeskyně BALCARKA, její části zvané Galerie a Přírodní chodba patří k nejkrásnějším prostorám Moravského krasu. Odpoledne nás čeká zámecký komplex RÁJEC NAD SVITAVOU, vybudovaný ve stylu Ludvíka XVI., luxusně zařízené interiéry, sbírky porcelánu, obrazárna.


5. den zájezdu Snídaně a návštěva nedalekého unikátního westernového městečka Western park v BOSKOVICÍCH s nefalšovanou atmosférou Divokého západu. Odpoledne Městská památková zóna Boskovice - náměstí, zámek, rezidence, bývalý klášter, torzo židovského ghetta se synagogou. Návrat do hotelu.


6. den zájezdu Výlet do krásného Křtinského údolí, po jehož stranách je řada krasových útvarů a jeskyní. Navštívíme KŘTINY - Mariánský chrám, dle staré pověsti ve zdejším údolí křtili Cyril a Metoděj i jejich žáci. Současný chrám, ke kterému každý rok míří tisíce poutníků, pochází z 18. stol. Je to rozlehlá stavba, která byla vybudována dle projektu G. Santiniho. Odpoledne prohlídka zámku SLAVKOV, jenž patří k nejmohutnějším barokním objektům na Moravě, bývalá rezidence pánů z Kounic a návštěva MOHYLY MÍRU, kde se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů (bitva u Slavkova).


7. den zájezdu Dopoledne navštívíme pivovar ČERNÁ HORA - podíváme se, jak se v Černé Hoře vaří pivo - exkurze, fakult. oběd a odjezd domů.

 

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, venkovní bazén, 6x polopenzi formou bufetu, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1 800 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000