crosssearch

Krásy Šumavy a Bavorského lesa

Poznávací zájezdy, Česká republika

Velhartice - Slunečná - Prášilské jezero - Poledník - Pancíř - Černé a Čertovo jezero - Kvilda - Modrava - Antýgl - Srní - Velké a Malé jezero - Velký Javor - Bodenmais - Kašperské Hory - Královský Kámen - Javorník - Sušice - Rábí

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Krásy Šumavy a Bavorského lesa


1. den zájezdu Odjezd v dopoledních hodinách a před příjezdem na ubytování navštívíme hrad VELHARTICE s impozantními interiéry bývalého Rajského paláce a světově unikátním gotickým kamenným mostem. Odjezd na ubytování do Železné Rudy.


2. den zájezdu Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉMU JEZERU, rozlévajícího se na ploše 3,7 ha na svazích Poledníku - rozhledna POLEDNÍK nad Prášilským jezerem - nejhezčí kruhový rozhled na Šumavu ukončí dnešní den.


3. den zájezdu Ze Špičáku vyjedeme fakult. lanovkou na PANCÍŘ, rozhledna na vrcholu Pancíře nad Železnou Rudou nám nabídne krásné výhledy na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor (1456 m) na německé straně. Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu. Poté sestoupíme do Špičáckého sedla a pokračujeme k ČERNÉMU a ČERTOVU JEZERU - šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na území České republiky - Národní přírodní rezervace od roku 1933.


4. den zájezduNÁRODNÍ PARK ŠUMAVA - největší český NP s 680 km2. KVILDA - jedna z nejvýše položených a také nejchladnějších obcí v České republice leží na úpatí Antýglu (1.253 m), úchvatná stylová šumavská stavení, roztroušená na horské louce po obou stranách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román V ráji Šumavském - prohlídka slatě, poté sjedeme do horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU - bývalý Královácký dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ - horská obec leží v nadmořské výšce 845 m, byla založena dřevaři r. 1720 a její název vznikl podle hojného výskytu vysoké zvěře. Návrat na ubytování.


5. den zájezduNÁRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES na německé straně - 920 km2. VELKÉ a MALÉ JEZERO, nad nimiž vévodí nejvyšší hora celé Šumavy Velký Javor. Turistické procházky v této oblasti. Fakult. výjezd lanovkou na vrchol VELKÉHO JAVORU. Při zpáteční cestě zastávka a prohlídka BODENMAIS.


6. den zájezdu Městečko KAŠPERSKÉ HORY - s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví. Pokračujeme strašidelným lesem na hrad KAŠPERK - založený císařem Karlem IV. k ochraně šumavského pohraničí, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, KRÁLOVSKÝ KÁMEN - překrásné a zároveň i tajemné místo Šumavy vystupující do nadmořské výšky 1058 metrů. Toto místo je opředeno řadou pověstí a podle jedné z nich zde v nitru hory spí královské vojsko. JAVORNÍK – Klostermannova rozhledna a park.


7. den zájezdu Po snídani navštívíme "bránu Šumavy" SUŠICE - prohlídka města a betléma, zastávka na hradě RÁBÍ, největší zřícenina hradu v Čechách - bývalá konírna, sklepení, dochované místnosti v prvním patře, hradní nádvoří, vyhlídková terasa a 26 m vysokou věž tzv. donjon.

 

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně i večeře formou bufetu), průvodce, pojištění léčebných výloh do Německa

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1400 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000