crosssearch

Jižní Morava, Dolní Rakousko a NP Podyjí

Poznávací zájezdy, Česká republika

Jevišovice - Raabs - Riegersburg - Hardegg - Retz - Vranov n. Dyjí - Bítov - Uherčice - Geras - Laa an der Thaya - Znojmo - Loucký klášter - Lednicko-Valtický areál Slup - Šatov

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Jižní Morava, Dolní Rakousko
a NP Podyjí


1. den zájezdu Ráno odjedeme směr Morava. Návštěva parku a Nového zámku v JEVIŠOVICÍCH. Prohlídka Starého zámku a procházka k přehradě – jedné z nejstarších kamenných přehrad ve střední Evropě, technická památka. Odjezd na ubytování a večeři.


2. den zájezdu Romantika rakouského Podyjí - na soutoku německé a moravské Dyje navštívíme městečko RAABS, pokračujeme prohlídkou půvabného barokního zámku RIEGERSBURG, který stojí na místě původního vodního zámku a v 18. století byl zámek přestavěn ve skvostnou barokní stavbu, návštěva středověkého hradu HARDEGG na rakousko-moravské hranici, najdeme zde gotické pozůstatky a renesanční náhrobky hrabat Prueschenků a Hardeggů a na závěr dne - prohlídka malebného RETZU.


3. den zájezdu Romantická cesta do Vranovského zámku, vedoucí po kamenném 57 m dlouhém mostě, prohlídka zámku VRANOV NAD DYJÍ s unikátní sbírkou vranovské keramiky. Vranovská přehrada, individuální volno a prohlídka nedalekého novogotického hradu BÍTOV na skalnatém ostrohu nad zákrutem řeky Želetavky v blízkosti jejího ústí do Dyje. Během prohlídky se seznámíme s bítovskými strašidly a s neobvyklou ZOO vycpaných zvířat.


4. den zájezdu Navštívíme rozlehlý zámecký areál UHERČICE - díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány, je zámek někdy označován jako "učebnice slohů". I dnešní den budeme věnovat romantice Dolního Rakouska - prohlídka kláštera GERAS, nejseverněji položený rakouský klášter s bylinnou zahradou, který představuje umělecký a kulturní zážitek na půdě staré klášterní tradice. Odpoledne odjedeme do termálních lázní LAA AN DER THAYA, nacházejících se přímo za hranicemi (3hod. vstupné cca 15,- €). Návštěva lázní nebo individuální volno ve městečku.


5. den zájezdu Navštívíme ZNOJMO, nejstarší a možná i vůbec nejkrásnější město na Moravě. Prohlídka znojemského zámeckého barokního areálu, kde shlédneme expozici věnovanou historii města. Vystoupíme na 80 m vysokou radniční věž a projdeme unikátním labyrintem znojemských chodeb, nacházejících se pod celým středověkým městem s délkou až 30 km. Den zakončíme návštěvou premonstrátského LOUCKÉHO KLÁŠTERA, kde si prohlédneme interiéry komplexu, získáme informace o místním vinařském provozu a ochutnáme několik vzorků vín.


6. den zájezdu Odjezd do LEDNICKO - VALTICKÉHO AREÁLU (UNESCO). Prohlídka známého zámeckého komplexu LEDNICE s rozsáhlým anglickým parkem. V odpoledních hodinách navštívíme městečko VALTICE, jehož ozdobou je zámek a v objektu sídlí Národní vinařské centrum s možností degustace vína ze Zámeckých sklepů.


7. den zájezdu Prohlídka vodního mlýna ve SLUPI, renesanční, nově zrekonstruovaná budova náleží mezi nejvýznamnější a architektonicky nejpozoruhodnější objekty svého druhu na našem území. Památka získala první místo v národní soutěži Gloria Musealis. Následuje Muzeum zemědělství v Oleksovičkách, které je věnováno památce JUDr. Vladislava Cilínka. Prohlédneme si i jedinečný Malovaný sklep v ŠATOVĚ, vyzdobený barevnými plastickými obrazy. Odjezd domů.

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře – menu), průvodce, pojištění léč.výloh do Rakouska

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 600 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000