crosssearch

Jižní Čechy a Salzburg - pobyt v Českém Krumlově s výlety

Poznávací zájezdy, Česká republika

Bechyně - Český Krumlov - Salcburk - Jindřichův Hradec - Slavonice - Nové Hrady - Terčino údolí - Linc - hora Pöstlingberg - Willhering - Zvíkov - Orlík - Tábor

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Jižní Čechy a Salzburg pobyt v Českém Krumlově s výlety


1. den zájezdu Ráno odjedeme směr jižní Čechy. Před příjezdem na ubytování navštívíme město BECHYNĚ, slavné svými lázněmi, keramikou i polohou nad soutokem Lužnice a Smutné. Navštívíme renesanční zámek Bechyně, kde nahlédneme do života Petra Voka - gotický Stromový sál, Svatební síň Petra Voka, Jelenice aj. Odjezd do ČESKÉHO KRUMLOVA, kde budeme po 6 nocí ubytováni.

2. den zájezdu Celodenní výlet do rakouského města SALCBURK (UNESCO). Prohlídka historického jádra - náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se známou zvonkohrou, Getreidegasse – jedna z nejdelších a nejmalebnějších ulic v historickém centru, monumentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG, překrásné zahrady zámku Mirabell aj. Večer návrat do hotelu.

3. den zájezdu Navštívíme JINDŘICHŮV HRADEC s nejrozsáhlejším zámeckým komplexem v republice - vznosné arkády, zahrada, Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb u nás. Chloubou zámku je skvěle dochovaná černá kuchyně, kde dle pověsti vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu. Ke koloritu Jindřichohradecka patří i SLAVONICE, prohlídka malebného města s překrásnými renesančními měšťanskými domy s bohatě zdobenými štíty.

4. den zájezdu den Navštívíme město v nejjižnějším cípu na jihu Čech NOVÉ HRADY, vstupní brána do Novohradských hor. Dominantou je mohutný opevněný hrad, ale nenecháme si ujít ani obnovenou historickou kovárnu a projdeme se v romantickém TERČINĚ ÚDOLÍ - anglický park s řadou drobných staveb, Modrý dům, umělý vodopád. Návrat na hotel, individuální volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.

5. den zájezdu Návštěva rakouského města LINC - město lineckých koláčků ale především město kultury. Prohlédneme si Staré město, barokní náměstí, fakult. vyjedeme adhézní dráhou, mimochodem s největším sklonem na světě, na horu PÖSTLINGBERG - nádherné výhledy na Dunaj. V nedalekém WILHERINGU si prohlédneme 850 let starý cisterciánský klášter s velkolepým rokokovým kostelem, bez nadsázky lze říct - nejkrásnější v Rakousku. Návrat na hotel, individuální volno.

6. den zájezdu den Vydáme se na celodenní výlet k Orlické přehradě. Největší českou přehradu nejlépe poznáme z lodní paluby. Prohlédneme si královský hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, fakult. pokračujeme romantickou plavbou výletní lodí jedním z nejhezčích úseků přehrady, proplujeme pod Žďákovským mostem až k zámku ORLÍK - prohlídka novogotického sídla rodu Schwarzenbergrů na skalním výběžku u řeky Vltavy - překrásné interiéry, sbírky skla, obrazů.

7. den zájezdu Po snídani opustíme hotel a odjedeme k prohlídce starobylého města TÁBOR , odkud vyráželi husité na své vítězné výpravy. Se slavnou minulostí města se setkáme v historickém centru - zdobené štíty měšťanských domů, pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice aj. Odpoledne odjezd domů.

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu), pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1 500 Kč, pojištění storna zájezdu 105 Kč

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000