crosssearch

Františkovy Lázně, Cheb a pohádkové Bavorsko

Poznávací zájezdy, Česká republika

Norimberk - Würzburg - Rothenburg - Bamberg - Gössweinstein - Bayreuth - Františkovy Lázně - přírodní rezervace Soos - Podhradí - hrad Ostroh - Komorní hůrka - Cheb - zámek Zbiroh

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Františkovy Lázně, Cheb
a pohádkové Bavorsko


1. den zájezdu Odjezd z ČR v časných ranních hodinách. Odpoledne příjezd do bavorského města NORIMBERK - prohlídka nádherně zrestaurovaného středověkého starého města s císařským hradem Kaiserburg, Hlavní náměstí, gotický kostel Frauenkirche – dílo pražského mistra Petra Parléře, „Krásná kašna“ (Schöner Brunnen), Albrecht-Dürer-Haus, kde žil a pracoval nejslavnější malíř Německa. Nocleh v Norimberku.


2. den zájezdu Turistická atraktivita Evropy - ROMANTICKÁ CESTA, přírodní zajímavosti a jedinečný sled historických měst. Celá cesta má 350 km a končí až v alpském městečku Füssen. Projedeme její severní část od Würzburgu do Rothenburgu. První zastávkou bude WÜRZBURG, město nad řekou Mohan, město obklopené vinohrady, starobylé univerzitní město se zajímavým kamenným mostem pro pěší. Prohlídka historického centra a návštěva velkolepého a rozsáhlého arcibiskupského paláce Residenz (UNESCO) s krásnými stropními freskami – Hofkirche a Hofgarden, ve sklepení paláce i výrobna vína Staatlicher Hofkeller. Neodolatelně kouzelný ROTHENBURG nad řekou Tauber se svou sítí uliček, rozházených domků, hradeb s věžemi s tradičními kovanými vývěsnými štíty. Prohlídka historického centra a pamětihodností vč. radnice s majestání věží, kostela sv. Jakuba s Oltářem Svaté krve, hradní brána Burgtor aj. Návrat na nocleh do Norimberku.


3. den zájezdu Architektonický skvost město BAMBERG „Francký Řím“, jež je rozloženo na sedmi kopcích, oddělených řekami a kanály. Prohlídka historického jádra (UNESCO) - překrásné náměstí s majestátním palácem, radnice na ostrůvku řeky Regnitz, katedrálová čtvrť s Dómem, Klein Venedig (Malé Benátky). Projedeme oblastí Francké Švýcarsko, prohlídka městečka GÖSSWEINSTEIN – s ohromnou medově zbarvenou bazilikou a nevynecháme BAYREUTH, kde žil a tvořil R. Wagner. Po prohlídce odjezd do republiky na ubytování.


4. den zájezdu V nedalekém PODHRADÍ si prohlédneme zbytky hradu a kostel Dobrého Pastýře – zdejší symboly. Zastavíme nad městem a vyjdeme na HÁJ, nejvyšší horu Smrčin s působivou kamennou rozhlednou. Následuje přírodní památka KOMORNÍ HŮRKA - nejmladší česká sopka s nejlépe zachovanou ukázkou povrchové sopečné činnosti v ČR. Zbytek dne strávíme ve FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH – prohlídka, individuální volno a návrat na ubytování.


5. den zájezdu Unikátní a atraktivní lokalita přírodní rezervace SOOS, pozdní vulkanická činnost, minerální prameny, mofety. Původní románský hrad OSTROH (Seeberg) a prohlídka města CHEB - jedno z nejstarších měst u nás, památková rezervace. Zachovalé historické jádro se starobylým náměstím s gotickými a renesančními domy se světoznámým Špalíčkem - symbol města, Pachelbelův dům, kde byl zavražděn Albert z Valdštejna, Chebský hrad – nejvýznamnější památka města a Černá věž, Františkánský klášter s kostelem a klášterní zahradou.


6. den zájezdu Ráno odjedeme do oblasti nádherných křivoklátských lesů v bezprostřední blízkosti Brd a navštívíme zámek ZBIROH (zpřístupněný v r. 2005). Zbiroh má ve svém výčtu několik „nej“ a ne nadarmo se o něm dnes hovoří jako o "zámku tří císařů". Vždyť jeho majiteli se na čas stali Karel IV., Zikmund Lucemburský a Rudolf II. Po prohlídce odjezd domů.

Cena zahrnuje

dopravu klim. busem, 5x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím (2x Norimberk, 3x Františkovy Lázně) , 5x snídani, 3x večeři, průvodce

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

1lůžk. pokoj 1 200 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 135 Kč

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000