crosssearch

Bulharskem od východu na západ - moře, příroda, památky

Poznávací zájezdy, Bulharsko

NESEBR - ŽERAVNA - KOTEL - ARBANASI - VELIKO TARNOVO - DRJANOVSKÝ KLÁŠTER - ETAR - PRŮSMYK ŠIPKA - KAZANLAKU - PLOVDIV - BOROVCE - RILSKÝ KLÁŠTER - SOFIE

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Popis:

NESEBR - ŽERAVNA - KOTEL - ARBANASI - VELIKO TARNOVO - DRJANOVSKÝ KLÁŠTER - ETAR - PRŮSMYK ŠIPKA - KAZANLAKU - PLOVDIV - BOROVCE - RILSKÝ KLÁŠTER - SOFIE

1. den:

Odlet z Brna (svozy na letiště: Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Olomouc 350 Kč, Přerov 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Praha 400 Kč, Jihlava 250 Kč, Velké Meziříčí - dálnice 250 Kč, Velká Bíteš - dálnice 150 Kč). Přílet do Burgasu, transfer do hotelu na Slunečném pobřeží, nocleh.

2. den:

Snídaně, dopoledne volno, odpočinek, koupání. Odpoledne prohlídka historického centra Nesebru, vystavěného na poloostrově spojeném mostem s pevninou. Jedinečná zachovalost původní architektury a historických památek přispěla k zařazení Nesebru na seznam památek UNESCO. Příjemnou procházkou poznáme úzké uličky plné starobylých domů ze dřeva a kamene, na každém kroku budeme moci obdivovat některý z kamenných chrámů, kostely, amfiteátry a další antické, byzantské i římské památky. Nelze opomenout ani posezení v typických restauracích a kavárnách s krásnými výhledy na moře nebo nákupy místních suvenýrů. Večer návrat na hotel na Slunečném pobřeží, večeře, nocleh.

3. den:

Po snídani odjezd do vnitrozemí směrem k pohoří Stara Planina. Po cestě návštěva historických vesnic s unikátní architekturou starobylých kamenných a dřevěných domů: Žeravna vesnice proslavené více než 200 dřevěnými domy zachovanými z 18. a 19. století, navštívíme mimo jiné i kostel sv. Míkuláše s bohatou sbítkou ikon a kamenných soch. Dále se zastavíme ve městě Kotel, kde navštívíme etnografické muzeum a v Arbanasi, kde navštívíme kromě zajímavých kostelů i Kostancalievův dům ze 17. století. Odjezd na nocleh s večeří u Veliko Tarnovo.

4. den:

Po snídani prohlídka malebného města Veliko Tarnovo, vystavěného na skalách obtékaných zákruty řeky Jantry. Jedná se o jedno z nejstarších měst Bulharska, které se proslavilo jako centrum druhé bulharské říše a je nazýváno městem carů. Hlavními zajímavostmi města jsou pevnost Carevec, staré město plné křivolakých uliček, kostel sv. 40 mučedníků, kostel sv. Dimitrije, patrona druhého bulharské carství, muzea i krásné vyhlídky. Po prohlídce města odjezd na do Drjanovského kláštera v malebném údolí sevřeném vysokými skalami. Byl založen ve 12 stol. a byl několikrát za vlády Turků zničen. Byl úkrytem pro revolucionáře v době bojů za národní obrození.Uvnitř jsou zajímavé fresky zobrazující lokální bulharské svaté. Odjezd na nocleh s večeří v Drjanovu.

5. den:

Po snídani odjezd směrem do Plovdivu. Cestou návštěva etnografického skanzenu Etar, který se rozkládá na 7 ha se svými malými úzkými dlážděnými uličkami a malými dílnami, kde se předvádí více než 20 řemesel. Dále navštívíme horský průsmyk Šipka s památníkem rusko-turecké války za osvobození Bulharska a Kazanlaku - města růží se světově unikátní thráckou hrobkou ze 4. stol. Navečer příjezd do Plovdivu, večeře, nocleh.

6. den:

Po snídani prohlídka druhého největšího města Bulharska Plovdivu, města s příjemnými pěšími zónami a množstvím památek antických, středověkých i z doby bulharského obrození. Procházka z Nového Plovdivu bulvárem, který žije dnem i nocí, k římskému amfiteátru z doby Filipa Makedonského. Dále pěší zónou s množstvím stánků ke Starému Plovdivu s typickými historickými domy s rozšířeným prvním patrem, nejstarší evropskou mešitou ze 14. století, tureckými lázněmi i bazilikou sv. Mariny s dřevořezbami Debarské školy a ikonami Stanislava Dospevského, prvního bulharského malíře s akademickým vzděláním. Odpoledne odjezd do zimního střediska Borovec, večeře, nocleh.

7. den:

Po snídani krátká prohlídka Borovce, nejstaršího a nejpopulárnějšího horského střediska v Bulharsku. Za příznivého počasí možnost výjezdu kabinkovou lanovkou na vrchol Jastrebec. Následně odjezd do Rilského kláštera - největšího a nejznámějšího bulharského kláštera, založeného v 10. stol. Klášter se nachází v krásném prostředí zalesněného pohoří Rila a je zařazen do dědictví UNESCO. Je tvořen nečekaně velkým komplexem domů s nádvořími, verandami, kostelem i věží. Prohlídka klášterního areálu, v němž se nachází i 400 cel pro mnichy. Pozdě večer příjezd do Sofie, večeře, ubytování.

8. den:

Prohlídka hlavního města Bulharska Sofie, procházka po třídě Cara Osvoboditele, na které se nacházejí významné budovy - Ministerská rada, Prezídium, rezidence cara do r. 1945 (nyní galerie), Parlament. Návštěva největšího chrámu - památníku sv. andra Něvského, postaveného na začátku 20. stol. jako památka na osvobození Bulharska od Turecké nadvlády. Odpoledne odjezd do ČR.

9. den:

V dopoledních hodinách příjezd do Brna a dalších svozových míst.

Způsob prodeje:

on-line

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Termín Počet dní Doprava Strava Cena
Žádný vyhovující zájezd nebyl nalezen.
Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000