crosssearch

Památky a přírodní krásy Albánie a Makedonie

Poznávací zájezdy, Albánie

Albánie a Makedonie jsou dvě země, které se opět začínají otevírat světu a turistům. Země tradiční, s krásnou přírodou, vysokými horami, množstvím národních parků. Ale také bohatou historií, která byla tolik poznamenána, zejména v Albánii, tureckou okupací a dodnes můžete v...

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Albánie a Makedonie jsou dvě země, které se opět začínají otevírat světu a turistům. Země tradiční, s krásnou přírodou, vysokými horami, množstvím národních parků. Ale také bohatou historií, která byla tolik poznamenána, zejména v Albánii, tureckou okupací a dodnes můžete v mnoha městech vidět staré mešity, pocházející často již z 15. století. Makedonie zase proslula krásnými byzantskými kostelíky i velkými kláštery, kde se dochovaly staré ikony a bohatá výzdoba. Navštívíme rovněž oblast dvou velkých jezer ležících na pomezí Albánie, Makedonie a Řecka – Ochridského a Prespanského. Budeme také poznávat památky na dobu starověkou – památky řecké a římské.

Program zájezdu:

1.den (so): Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Noční přejezd přes Chorvatsko a Černou Horu.

2.den (ne): Příjezd do Albánie. SKADAR – město s dlouhou historií, ležící u malebného Skadarského jezera. Prohlídka historického centra města. Nocleh.

3.den (po): Celodenní výlet do jedné z přírodně nejkrásnějších oblastí Albánie, údolím řeky Drin do Kukes. KUKES je jedno z nejmalebněji položených albánských měst, ležící se na březích jezera FIERZË.

4.den (út): Mohutná pevnost ROZAFA tyčící se vysoko nad městem Skadar a nad soutokem tří řek: Driny, Kiri a Buny. LEZHË spojené s albánským národním hrdinou Skanderbegem, který byl v místní katedrále rovněž pohřben. Další místo s ním spojené, které navštívíme, je pevnost KRUJË. Krujë bylo centrem odporu během tureckého tažení v 15. stol. který vedl Skanderbeg. DRAČ – starobylé město a přístav (řecký Epidamnos založený r. 627 př. n. l.) s rozsáhlými městskými hradbami, římským amfiteátrem z 2. stol. n. l. Nocleh.

5.den (st): Nejstarší a nejkrásnější albánské město BERAT s byzantsko-slovanskou pevností a starobylými mešitami a kostely. Bílé domy se šplhají vysoko do kopce s citadelou. APOLLONIA – pozůstatky řeckého starověkého města, chrám boha Apollóna a pravoslavný byzantský KLÁŠTER PANNY MARIE. Přejezd přes SEDLO LLOGARSE s krásnými výhledy na Albánskou riviéru do letoviska Saranda, nocleh.

6.den (čt): Okruh za největšími zajímavostmi nedaleko Sarandy: nejvýznamnější starověké sídlo na území Albánie BUTRINT s pozůstatky mnoha zajímavých staveb, přírodní zajímavost MODRÉ OKO – prameny řeky Bystrice, byzantský kostelík SV. NIKOLAJE a mohutná pevnost LEKURES s jedinečným výhledem na protilehlé Korfu.

7.den (pá): Město GJIROKASTRA s jeho tradiční architekturou. Prohlídka Stříbrné pevnosti ležící vysoko nad údolím řeky Drini, překrásných obytných domů z 19. stol., domu E. Hodži. Přejezd vnitrozemím Albánie se zastávkou v malebném PERMETI, ležícím v krajině obklopené horami a obtékané řekou Vjosë, do Korče na nocleh.

8.den (so): KORČA – „albánská Paříž“, katedrála, čtvrť tureckých domů, bývalý turecký han, mešita Mirahori z konce 15. stol. Přejezd k OCHRIDSKÉMU JEZERU: proslulé jezero na pomezí Albánie a Makedonie, které vzniklo tektonickou činností a je napájené podzemními říčkami přitékajícími z Prespanského jezera. Možnost relaxace na březích jezera v městečku POGRADECI. Návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN. Přejezd do Makedonie. Nocleh v Ochridu.

9.den (ne): Na makedonské straně jezera se nachází množství starých byzantských kostelíků s krásnými ikonami. Nejslavnější je proslulý makedonský monastýr SV. NAUMA z 10. stol. Prohlédneme si i nejstarší ochridský kostel SV. PANTELEJMON. OCHRID – starobylé město (starověký Lichnidos), které leží na staré římské obchodní cestě spojující Jaderské moře s Egejským. Stojí zde mohutná pevnost cara Samuela se 3 km hradeb, pozdější sídlo pravoslavných biskupů. V oblasti města Ochrid se rovněž nachází množství zajímavých starobylých kostelíků a klášterů. Nocleh.

10.den (po): Přejezd na sever Makedonie, zastávka v nádherné krajině NP MAVROVO u jezera MAVROVO. TETOVO – stará turecká architektura a slavná Šacena džamia (Pestrá mešita). Nocleh ve Skopje.

11.den (út): Hlavní město Makedonie SKOPJE – pevnost, největší a nejstarší z 25 mešit města Mustafa Paša z 15. stol. Přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko.

12.den (st): Příjezd do ČR v nočních hodinách.

Cena zahrnuje:

- pojištění léč. výloh a storna
- dopravu autobusem
- průvodce
- 9x ubytování v hotelích (2 lůžk. pokoje)
- 9x polopenze

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000